Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Kategória Max. body
1. Zwarte doos vzorák KSP-Z program: 10
2. Zaujímavé poháre vzorák KSP-Z popis: 6
program: 4
3. Základ úspechu vzorák KSP-Z popis: 5
program: 5
4. Zdobenie torty vzorák KSP-Z KSP-O popis: 9
program: 6
5. Obytná štvrť vzorák KSP-Z KSP-O popis: 3
program: 12
6. Okultistický fundraising vzorák KSP-O popis: 12
program: 8
7. Ohavný čin vzorák KSP-O popis: 10
program: 10
8. Organizačné opletačky vzorák KSP-O popis: 15
program: 10

Archív zadaní