Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Kategória Max. body
1. Zuzkino sudoku vzorák KSP-Z popis: 6
program: 4
2. Zabudnutá chata vzorák KSP-Z popis: 6
program: 4
3. Zajačí problém vzorák KSP-Z popis: 6
program: 4
4. Zabudnuté algoritmy vzorák KSP-Z KSP-O popis: 9
program: 6
5. Obiehanie vzorák KSP-Z KSP-O popis: 10
program: 5
6. Odplata drepovaním vzorák KSP-O popis: 12
program: 8
7. Obávaný skok syslí, horizontálno-zvislý vzorák KSP-O popis: 12
program: 8
8. Obmedzený pohyb vzorák KSP-O popis: 12
program: 8

Archív zadaní