Počet bodov:
Popis:  9b
Program:  6b

Jankove narodeniny sa pomaly, ale isto blížia, a aby nebol taký smutný, že už bude starý, Peťka mu chce upiecť jahodovú tortu. Jediné, čo sa jej dosiaľ nepodarilo vymyslieť, je, ako tortu ozdobiť. Určite na ňu chce zvrchu poukladať \(n\) jahôd v pravidelných rozostupoch a pomedzi ne niečo nakresliť cukrovou polevou. Zatiaľ sa s ňou ale nenaučila robiť nič iné ako lomenú čiaru. Peťka preto chce tortu pokresliť lomenou čiarou, ktorá pôjde od jahody k jahode, medzi dvoma jahodami vždy len rovno. Nechce však, aby sa čiara kdekoľvek prekrížila sama so sebou, lebo by sa na tom mieste vytvoril cukrový hrboľ, čo je veľmi neestetické. Pomôžete jej zistiť, či sa čiara, ktorú naplánovala, prekríži?

Úloha

Pre zadaný kresliaci plán (čísla jahôd, medzi ktorými chce Peťka postupne nakresliť čiaru) má váš program rozhodnúť, či sa čiara niekde pretne sama so sebou. Je zaručené, že plán obsahuje každé číslo nanajvýš raz.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu je kladné číslo \(t\) neprevyšujúce 30, určujúce počet plánov na vstupe. Každý plán je zadaný na dvoch riadkoch, pričom na prvom sú čísla \(n, m\) (\(2 \leq m \leq n \leq 200\,000\)), kde \(n\) udáva počet jahôd na torte a \(m\) udáva počet jahôd, medzi ktorými chce Peťka urobiť čiaru. Na druhom riadku sú čísla \(a_1, \dots, a_m\) (pričom \(1 \leq a_i \leq n\)), určujúce jahody, medzi ktorými chce Peťka postupne kresliť čiaru.

Pre polovicu vstupov platí \(n = m\) (teda ak viete rozhodnúť, či sa čiara pretne, len pre vstupy, kde čiara ide cez všetky jahody, môžete získať polovicu bodov).

Formát výstupu

Na výstup vypíšte \(t\) riadkov. Na \(i\)-tom má byť reťazec “PRETNE” (bez úvodzoviek) práve vtedy, keď sa čiara zadaná \(i\)-tym plánom zo vstupu pretne, inak má byť na \(i\)-tom reťazec “NEPRETNE” (bez úvodzoviek).

Príklad

Input:

2
8 6
7 8 2 6 3 1
5 5
1 5 4 3 2

Output:

PRETNE
NEPRETNE

V prvom prípade môžete na obrázku vidieť, že pretnutie spôsobila posledná časť čiary od jahody 3 k jahode 1. V druhom prípade je jasné, že čiara sa nikde nepretne, pretože ide “po obvode” – iba medzi susednými jahodami.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.