# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Alex Diko2 GJH 2 8? 20 8? 20 8 20 76
Jakub Konc2 GPárNR 3 20 8? 20 8? 20 76
Daniel Skýpala3 GOlom 1 20 8? 20 8? 20 76
4. Samuel Longauer3 GJH 3 8 8 20 8? 19 4? 20 71
5. Patrik Sabol1 GJAR 1 20 8? 20 2? 20 70
6. Jakub Drobný3 ŠpMNDaG 1 20 8? 20 2? 18 0 68
7. Martin Belluš2 GAMČA 3 20 8? 20 8? 11 67
8. Ela Vojtková3 GAMČA 3 20 8? 20 8? 9 65
9. Jiří Kvapil3 GOlom 1 20 8? 19 14 61
10. Šárka Macáková8zš SZScenada 2 8? 20 8? 4 18 58
11. Eliška Macáková1 SZScenada 4 8? 20 8? 20 ? 56
Jan Gottweis2 GMA 4 8? 20 8? 20 ? 56
Matúš Duchyňa2 GAMČA 1 20 8? 20 8? 0 56
14. Matej Haverlík3 GJH 1 20 8? 20 2? 50
Alica Dományová1 GAMČA 1 20 8? 20 2? 50
16. Tomáš Kubrický9zš GPošKE 1 20 8? 20 48
Ján Plachý3 GPriev 1 20 8? 20 0 0 48
18. Matúš Jurčák2 GNám 1 18 8? 20 46
19. Martin Štěpánek2 GJH 4 8? 20 6? 10 ? 44
20. Michal Barnáš2 GMetBA 1 20 5? 17 42
Nikol Poláková2 GMetBA 1 20 5? 17 42
22. Peter Gvozdjak3 GJH 1 19 4? 17 0 40
23. Adam Gramblička2 GAMČA 1 20 8? 11 39
24. Katarína Ostertágová8zš SZScenada 1 20 8? 10 38
Viktor Závodský2 GJH 1 20 8? 10 38
26. Stanislav Bezák2 ŠpMNDaG 2 8? 19 10 37
27. Timotej Bezák9zš ŠpMNDaG 1 20 8? 8 36
28. Filip Bubák2 GJH 1 20 15 35
29. Matej Urban4 GAMČA 4 8 8 8 8 32
Erik Tóth2 GJH 1 20 ? 12 ? 32
31. Viera Glevitzká2 GPriev 1 20 8? 0 28
32. Filip Prutkay1 GAMČA 1 20 ? 7 27
33. Vladimír Sklenár1 GStĽub 1 20 0.5 6 0 26.5
34. Matej Novosad3 ŠpMNDaG 1 8 8 8 2 26
Veronika Paulovičová3 GBZA 1 20 5? 1 26
36. Martin Ragan4 SPlPO 1 8 8 8 24
37. Martin Kaláb4 ŠpMNDaG 1 8 8 6 0 22
Michal Tkacik3 GHMich 1 20 2 22
39. Štefan Mlynár3 GHMich 1 20 20
Jakub Judiny4 GĽŠTN 1 20 20
Ondrej Alexaj4 GTatPP 1 8 8 4 20
Roland Vizner2 GAMČA 1 20 20
43. Barbora Marcinčáková2 GALEJE 1 19 0 19
Peter Franček4 GTrste 1 8 8 3 19
Theo Sirota9zš ŠpMNDaG 1 19 19
46. Adrián Pauer4 GTrste 1 8 8 1 17
47. Lukáš Jankola4 GTrste 2 8 8 16
Viliam Gottweis8zš GAMČA 1 8 8 0 16
Gabriel Lukáš3 Iná škola 1 8 8 16
Adam Juhás3 GymRS 1 8 4 4 16
Veronika Jůzková3 Iná škola 1 8 8 16
Alexander Farkašovský3 GMetBA 1 8 4 4 16
53. Adam Kišac9zš ŠpMNDaG 1 8 0 4 12
54. Lukáš Gáborik4 FMFI UK 2 7 4 11
Martin Martis3 ŠpMNDaG 1 8 3 11
56. Aneta Králová2 GVarZA 1 10 10
57. Vanesa Smoľaková2 SPlPO 1 8 1 9
58. Adam Rajský4 GJH 4 8 8
Martin Bekeč1 ŠpMNDaG 1 8 8
Michal Dohnal2 GJH 1 8 8
Jakub Greguš3 GJH 1 8 8
András Gáspár3 GFiľak 1 8 8
Samuel Králik4 GTatPP 1 8 8
Filip Gura2 vdp 1 8 0 8
Peter Kumančík1 GAMČA 1 8 8
Mathias Suroviak1 GBilBA 1 8 8
Filip Roman4 GLSBar 1 8 8
Brian Turza1 tilgnerka 1 8 8
Samuel Šoltys9zš ŠpMNDaG 1 8 8
Samuel Manik4 GTatPP 1 8 0 8
Teodor Potančok1 ŠpMNDaG 1 8 8
Vladimir Slanina9zš GPošKE 1 8 8
Karolína Trgalová2 GJH 1 8 8
Jakub Bittara2 Iná škola 1 8 8
Timotej Sládek3 GNám 1 8 8
76. Šimon Borovský9zš GAMČA 1 4 4
Alex Janc1 ŠpMNDaG 1 4 4
Fedor Sheparnev1 ŠpMNDaG 1 4 0 4
79. Filip Koiš1 ŠpMNDaG 1 0 3.5 3.5
80. Jakub Kliment4 GJGT 2 8 0
Dávid Parobek1 ŠpMNDaG 1 0 0
Daniel Kaiser3 GJH 1 0 0
Matej Kubrický1 ŠpMNDaG 1 0 0
Miroslav Pásztor1 ŠpMNDaG 1 0 0
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Daniel Skýpala3 GOlom 1 20 8? 20 8? 20 76
2. Patrik Sabol1 GJAR 1 20 8? 20 2? 20 70
3. Jakub Drobný3 ŠpMNDaG 1 20 8? 20 2? 18 0 68
4. Jiří Kvapil3 GOlom 1 20 8? 19 14 61
5. Matúš Duchyňa2 GAMČA 1 20 8? 20 8? 0 56
6. Matej Haverlík3 GJH 1 20 8? 20 2? 50
Alica Dományová1 GAMČA 1 20 8? 20 2? 50
8. Tomáš Kubrický9zš GPošKE 1 20 8? 20 48
Ján Plachý3 GPriev 1 20 8? 20 0 0 48
10. Matúš Jurčák2 GNám 1 18 8? 20 46
11. Michal Barnáš2 GMetBA 1 20 5? 17 42
Nikol Poláková2 GMetBA 1 20 5? 17 42
13. Peter Gvozdjak3 GJH 1 19 4? 17 0 40
14. Adam Gramblička2 GAMČA 1 20 8? 11 39
15. Katarína Ostertágová8zš SZScenada 1 20 8? 10 38
Viktor Závodský2 GJH 1 20 8? 10 38
17. Timotej Bezák9zš ŠpMNDaG 1 20 8? 8 36
18. Filip Bubák2 GJH 1 20 15 35
19. Erik Tóth2 GJH 1 20 ? 12 ? 32
20. Viera Glevitzká2 GPriev 1 20 8? 0 28
21. Filip Prutkay1 GAMČA 1 20 ? 7 27
22. Vladimír Sklenár1 GStĽub 1 20 0.5 6 0 26.5
23. Matej Novosad3 ŠpMNDaG 1 8 8 8 2 26
Veronika Paulovičová3 GBZA 1 20 5? 1 26
25. Martin Ragan4 SPlPO 1 8 8 8 24
26. Martin Kaláb4 ŠpMNDaG 1 8 8 6 0 22
Michal Tkacik3 GHMich 1 20 2 22
28. Štefan Mlynár3 GHMich 1 20 20
Jakub Judiny4 GĽŠTN 1 20 20
Ondrej Alexaj4 GTatPP 1 8 8 4 20
Roland Vizner2 GAMČA 1 20 20
32. Barbora Marcinčáková2 GALEJE 1 19 0 19
Peter Franček4 GTrste 1 8 8 3 19
Theo Sirota9zš ŠpMNDaG 1 19 19
35. Adrián Pauer4 GTrste 1 8 8 1 17
36. Viliam Gottweis8zš GAMČA 1 8 8 0 16
Gabriel Lukáš3 Iná škola 1 8 8 16
Adam Juhás3 GymRS 1 8 4 4 16
Veronika Jůzková3 Iná škola 1 8 8 16
Alexander Farkašovský3 GMetBA 1 8 4 4 16
41. Adam Kišac9zš ŠpMNDaG 1 8 0 4 12
42. Martin Martis3 ŠpMNDaG 1 8 3 11
43. Aneta Králová2 GVarZA 1 10 10
44. Vanesa Smoľaková2 SPlPO 1 8 1 9
45. Martin Bekeč1 ŠpMNDaG 1 8 8
Michal Dohnal2 GJH 1 8 8
Jakub Greguš3 GJH 1 8 8
András Gáspár3 GFiľak 1 8 8
Samuel Králik4 GTatPP 1 8 8
Filip Gura2 vdp 1 8 0 8
Peter Kumančík1 GAMČA 1 8 8
Mathias Suroviak1 GBilBA 1 8 8
Filip Roman4 GLSBar 1 8 8
Brian Turza1 tilgnerka 1 8 8
Samuel Šoltys9zš ŠpMNDaG 1 8 8
Samuel Manik4 GTatPP 1 8 0 8
Teodor Potančok1 ŠpMNDaG 1 8 8
Vladimir Slanina9zš GPošKE 1 8 8
Karolína Trgalová2 GJH 1 8 8
Jakub Bittara2 Iná škola 1 8 8
Timotej Sládek3 GNám 1 8 8
62. Šimon Borovský9zš GAMČA 1 4 4
Alex Janc1 ŠpMNDaG 1 4 4
Fedor Sheparnev1 ŠpMNDaG 1 4 0 4
65. Filip Koiš1 ŠpMNDaG 1 0 3.5 3.5
66. Dávid Parobek1 ŠpMNDaG 1 0 0
Daniel Kaiser3 GJH 1 0 0
Matej Kubrický1 ŠpMNDaG 1 0 0
Miroslav Pásztor1 ŠpMNDaG 1 0 0
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Alex Diko2 GJH 2 8? 20 8? 20 8 20 76
2. Šárka Macáková8zš SZScenada 2 8? 20 8? 4 18 58
3. Daniel Skýpala3 GOlom 1 8? 20 8? 20 56
4. Patrik Sabol1 GJAR 1 8? 20 2? 20 50
5. Jakub Drobný3 ŠpMNDaG 1 8? 20 2? 18 0 48
6. Jiří Kvapil3 GOlom 1 8? 19 14 41
7. Stanislav Bezák2 ŠpMNDaG 2 8? 19 10 37
8. Lukáš Jankola4 GTrste 2 8 8 16
9. Lukáš Gáborik4 FMFI UK 2 7 4 11
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Alex Diko2 GJH 2 20 8? 20 8 20 76
Jakub Konc2 GPárNR 3 20 8? 20 8? 20 76
3. Samuel Longauer3 GJH 3 20 8? 19 4? 20 71
4. Martin Belluš2 GAMČA 3 20 8? 20 8? 11 67
5. Ela Vojtková3 GAMČA 3 20 8? 20 8? 9 65
6. Šárka Macáková8zš SZScenada 2 20 8? 4 18 50
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Eliška Macáková1 SZScenada 4 8? 20 8? 20 ? 56
Jan Gottweis2 GMA 4 8? 20 8? 20 ? 56
Alex Diko2 GJH 2 8? 20 8 20 56
Jakub Konc2 GPárNR 3 8? 20 8? 20 56
5. Samuel Longauer3 GJH 3 8? 19 4? 20 51
6. Martin Belluš2 GAMČA 3 8? 20 8? 11 47
7. Ela Vojtková3 GAMČA 3 8? 20 8? 9 45
8. Martin Štěpánek2 GJH 4 8? 20 6? 10 ? 44
9. Matej Urban4 GAMČA 4 8 8 8 8 32
10. Šárka Macáková8zš SZScenada 2 8? 4 18 30
11. Adam Rajský4 GJH 4 8 8

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní