Koniec kola: 17. máj 2021 23:59
32 dní
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Eliška Macáková1 SZScenada 4 8 4 8 8 28
2. Ondrej Alexaj4 GTatPP 1 8 8 0 16
3. Alex Diko2 GJH 2 8 2 10
Jakub Konc2 GPárNR 3 2 8 10
5. Timotej Bezák9zš ŠpMNDaG 1 8 8
Michal Tkacik3 GHMich 1 8 8
Veronika Paulovičová3 GBZA 1 8 8
Viktor Závodský2 GJH 1 8? 8
Vladimir Sklenar1 GStĽub 1 8 8
Brian Turza1 tilgnerka 1 8 8
Filip Bubák2 GJH 1 8 8
Samuel Manik4 GTatPP 1 8 0 8
Adam Kišac1 ŠpMNDaG 1 8 8
Adrián Pauer4 GTrste 1 8 8
15. Lukáš Jankola4 GTrste 2 3 3
16. Jakub Drobný3 ŠpMNDaG 1 0 2 2
Koniec kola: 17. máj 2021 23:59
32 dní
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ondrej Alexaj4 GTatPP 1 8 8 0 16
2. Timotej Bezák9zš ŠpMNDaG 1 8 8
Michal Tkacik3 GHMich 1 8 8
Veronika Paulovičová3 GBZA 1 8 8
Viktor Závodský2 GJH 1 8? 8
Vladimir Sklenar1 GStĽub 1 8 8
Brian Turza1 tilgnerka 1 8 8
Filip Bubák2 GJH 1 8 8
Samuel Manik4 GTatPP 1 8 0 8
Adam Kišac1 ŠpMNDaG 1 8 8
Adrián Pauer4 GTrste 1 8 8
12. Jakub Drobný3 ŠpMNDaG 1 0 2 2
Koniec kola: 17. máj 2021 23:59
32 dní
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Alex Diko2 GJH 2 8 2 10
2. Lukáš Jankola4 GTrste 2 3 3
3. Jakub Drobný3 ŠpMNDaG 1 2 2
Koniec kola: 17. máj 2021 23:59
32 dní
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Jakub Konc2 GPárNR 3 2 8 10
Koniec kola: 17. máj 2021 23:59
32 dní
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Eliška Macáková1 SZScenada 4 8 4 8 8 28
2. Jakub Konc2 GPárNR 3 2 8 10

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní