Koniec kola: 30. október 2023 23:59
38 dní
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Viliam Gottweis2 GAMČA 3 8 8 8 8 8 8 8 40
Tomáš Kodaj2 GAMČA 1 8 8 8 8 8 0 40
Richard Dudek2 GTótMT 1 8? 8? 8? 8? 8 40
Ján Sliacky2 GAMČA 3 8 8 8 8 8 40
5. Martin Madzin4 Iná škola 4 8 8 8 7 6 37
6. Patrik Prítrský3 GAMČA 4 8? 8? 8? 8? 32
Laco Meliško9zš Iná škola 1 8 8 8 0 8 32
8. Eliška Macáková4 SZScenada 4 8 8 8 24
Šárka Macáková2 SZScenada 2 8 8 8 24
Tomáš Kubrický3 GPošKE 3 8 8 8 24
Samuel Bogner3 GJH 1 8 8 8 24
Erik Nagy4 GMA 1 8 8 8 24
Erik Ježek2 Iná škola 1 8 8 8 24
14. Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 1 8 8 6 22
Martina Mladá3 GMalac 1 8 8 6 22
Jakub Lazorčák2 SPlPO 1 8 8 6 0 22
Filip Král2 SKoKE 1 8 8 6 22
Tomáš Neupauer2 SPlPO 1 8 8 6 22
19. Alex Lendacký3 SPlPO 1 8 6 6 0 20
Alex Rešetka2 GĽŠTN 1 8 6 6 20
21. Matúš Jánošík4 GPárNR 1 8 8 16
Jozef Bachniček4 ŠpMNDaG 1 8 8 16
Matúš Pokorný2 GAMČA 1 8 8 16
Adela Heftyová2 GJH 1 8 8 0 16
Martin Klementis3 GSereď 1 8 8 16
26. Filip Dubina2 GAMČA 2 8 8 6 14
Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 1 8 6 14
Emanuel Granský3 GJH 2 8 6 14
Ivana Kováčová1 GAMČA 2 8 6 14
30. Jaro Vybo4 GHroZV 1 8 4 12
Michal Kminiak4 Iná škola 1 8 4 12
32. Peter Kumančík4 GAMČA 1 8 8
Soňa Vasiľová3 GPUK 1 8 8
Vladimír Štefunko4 GMerTT 1 8 0 8
Oliver Kurňava3 GJH 1 8 0 8
Michal Dutka3 SPlPO 1 8 8
Simona Barnášová3 vdp 1 8 8
Marek Hromada1 ŠpMNDaG 1 8 0 8
Samuel Papiernik2 GJH 1 8 8
Norbert Barnáš1 GAMČA 1 8 0 8
Marek Pivka4 GHroZV 1 8 0 8
Samuel Papiernik2 GJH 1 8 8
Katarina Kralovicova1 GJH 1 8 8
44. Ondrej Hacker4 GMA 1 6 6
Marián Kovaľ1 GAMČA 2 6 6
46. Katarína Gersová3 GJH 1 2 2
Dávid Zliechovec2 GJH 1 2 2
48. Daniel Vanek4 GPriev 2 0 0
Ondřej Sedláček3 Iná škola 1 0 0
Dominik Fečo3 SPlPO 1 0 0
Michal Vyboh4 Iná škola 1 0 0
Koniec kola: 30. október 2023 23:59
38 dní
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tomáš Kodaj2 GAMČA 1 8 8 8 8 8 0 40
Richard Dudek2 GTótMT 1 8? 8? 8? 8? 8 40
3. Laco Meliško9zš Iná škola 1 8 8 8 0 8 32
4. Samuel Bogner3 GJH 1 8 8 8 24
Erik Nagy4 GMA 1 8 8 8 24
Erik Ježek2 Iná škola 1 8 8 8 24
7. Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 1 8 8 6 22
Martina Mladá3 GMalac 1 8 8 6 22
Jakub Lazorčák2 SPlPO 1 8 8 6 0 22
Filip Král2 SKoKE 1 8 8 6 22
Tomáš Neupauer2 SPlPO 1 8 8 6 22
12. Alex Lendacký3 SPlPO 1 8 6 6 0 20
Alex Rešetka2 GĽŠTN 1 8 6 6 20
14. Matúš Jánošík4 GPárNR 1 8 8 16
Jozef Bachniček4 ŠpMNDaG 1 8 8 16
Matúš Pokorný2 GAMČA 1 8 8 16
Adela Heftyová2 GJH 1 8 8 0 16
Martin Klementis3 GSereď 1 8 8 16
19. Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 1 8 6 14
20. Jaro Vybo4 GHroZV 1 8 4 12
Michal Kminiak4 Iná škola 1 8 4 12
22. Peter Kumančík4 GAMČA 1 8 8
Soňa Vasiľová3 GPUK 1 8 8
Vladimír Štefunko4 GMerTT 1 8 0 8
Oliver Kurňava3 GJH 1 8 0 8
Michal Dutka3 SPlPO 1 8 8
Simona Barnášová3 vdp 1 8 8
Marek Hromada1 ŠpMNDaG 1 8 0 8
Samuel Papiernik2 GJH 1 8 8
Norbert Barnáš1 GAMČA 1 8 0 8
Marek Pivka4 GHroZV 1 8 0 8
Samuel Papiernik2 GJH 1 8 8
Katarina Kralovicova1 GJH 1 8 8
34. Ondrej Hacker4 GMA 1 6 6
35. Katarína Gersová3 GJH 1 2 2
Dávid Zliechovec2 GJH 1 2 2
37. Ondřej Sedláček3 Iná škola 1 0 0
Dominik Fečo3 SPlPO 1 0 0
Michal Vyboh4 Iná škola 1 0 0
Koniec kola: 30. október 2023 23:59
38 dní
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Tomáš Kodaj2 GAMČA 1 8 8 8 8 0 32
Richard Dudek2 GTótMT 1 8? 8? 8? 8 32
3. Šárka Macáková2 SZScenada 2 8 8 8 24
Laco Meliško9zš Iná škola 1 8 8 0 8 24
5. Filip Dubina2 GAMČA 2 8 6 14
Emanuel Granský3 GJH 2 8 6 14
Ivana Kováčová1 GAMČA 2 8 6 14
8. Marián Kovaľ1 GAMČA 2 6 6
9. Daniel Vanek4 GPriev 2 0 0
Koniec kola: 30. október 2023 23:59
38 dní
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Viliam Gottweis2 GAMČA 3 8 8 8 8 8 40
Ján Sliacky2 GAMČA 3 8 8 8 8 8 40
3. Tomáš Kubrický3 GPošKE 3 8 8 8 24
Koniec kola: 30. október 2023 23:59
38 dní
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Martin Madzin4 Iná škola 4 8 8 8 7 6 37
2. Viliam Gottweis2 GAMČA 3 8 8 8 8 32
Patrik Prítrský3 GAMČA 4 8? 8? 8? 8? 32
Ján Sliacky2 GAMČA 3 8 8 8 8 32
5. Eliška Macáková4 SZScenada 4 8 8 8 24

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní