Stránka obsahuje odpovede na najčastejšie kladené otázky. Ak máte akúkoľvek tu nezodpovedanú otázku, ktorá sa hoci len okrajovo týka KSP, neváhajte sa opýtať v diskusii.

Čo je KSP?

Korešpondenčný seminár z programovania (KSP) je súťaž v programovaní určená pre stredoškolákov. Je organizovaná Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave (FMFI UK, ľudovo "matfyz").

Ako prebieha súťaž?

My zverejníme príklady (poštou na stredné školy a cez internet). Riešitelia ich doma v kľude v priebehu približne mesiaca vyriešia a odovzdajú svoje riešenia cez interne. My ich opravíme a následne zverejníme vzorové riešenia a výsledkovú listinu. Toto prebehne dvakrát (čo trvá približne jeden školský polrok) a na záver najlepších riešiteľov pozveme na sústredenie.

Ak si už riešil akýkoľvek iný korešpondenčný seminár na strednej, prípadne ešte na základnej škole (ako napr. KMS, FKS, STROM, Malynár, Pikomat, Pikofyz, Riešky), niet sa čoho obávať -- KSP prebieha úplne rovnako.

Čo budem mať z toho, keď budem riešiť KSP?

Riešiť KSP, sa oplatí kvôli zlepšeniu svojich schopností v programovaní, matematike a logickom myslení vôbec. Dôležité je tiež, že sa ti podarí (ak budeš dosť usilovný) dostať sa na sústredenia a vypadnúť tak z občas dosť nudnej školy na týždenné sústredenie. Sustredenia sú plné odborného programu (prednášky, semináre a súťaže) ale aj neodborného (výlety, šport, hry). Navyše sa tam budeš môcť stretnúť s rovesníkmi podobného zmýšľania. Najlepších niekoľko riešiteľov seminára dostane na sústredení knihy alebo iné vecné ceny.

Riešenie KSP tiež slúži ako výborný tréning na prestížnejšie súťaže ako je napríklad Olympiáda v informatike, prípadne Medzinárodná Olympiáda v Informatike (IOI).

Z dlhodobého hľadiska, ak uvažuješ o štúdiu informatiky na vysokej škole, ti riešenie KSP prinesie obrovskú výhodu a náskok oproti ostatným študentom. Bývalí riešitelia KSP sú výbornými študentami informatiky nielen doma ale aj v zahraničí. Títo potom získavajú skvelé uplatnenie na akademickej pôde i v súkromných firmách.

Čo sú kategórie KSP-Z, KSP-O a KSP-T?

Seminár je organizovaný v troch prelínajúcich sa kategóriách KSP-Z, KSP-O a KSP-T. Kategória KSP-Z (začiatočníci) je určena začinajúcim, menej skúseným alebo mladším riešiteľom. Kategória KSP-O je otvorená pre každého stredoškoláka bez obmedzenia a je naopak určená skúseným a starším riešiteľom. Nakoniec KSP-T je určená skúseným a nadaným riešiteľom a má slúžiť ako príprava na vyššie kolá olympiád a medzinárodné súťaže. Presné vymedzenie, kto môže riešiť začiatočnícku kategóriu KSP-Z je popísané v pravidlách aktuálneho ročníka.

Ako sa môžem zapojiť do súťaže?

KSP je organizované v priebehu školského roka v dvoch častiach -- zimnej (od septembra do februára) a letnej (od februára do júna). Každá z častí pozostáva z dvoch kôl po päť príkladov. Na záver každej časti sú najlepší riešitelia oboch kategorií pozvaní na sústredenie.

Preto je najlepšie zapojiť sa na začiatku jednej z častí. Najprv si prečítaj pravidlá súťaže, aby si zistil, ktorú kategóriu môžeš riešiť. Potom si prečítaj zadania prvého kola, vyrieš ich, zaregistruj sa a odovzdaj riešenia.

Ako sa dostanem k zadaniam KSP?

Zadania KSP rozosielame začiatkom každého polroka na všetky slovenské gymnáziá, aby sme oslovili čo najviac žiakov. Ak máš čo i len občasný prístup k internetu, bude najjednoduchšie, ak si ich stiahneš z našej stránky.

Kto organizuje KSP?

KSP je organizované skupinou entuziastických študentov (tzv. KSPákov) pracujúcich čisto na dobrovoľnej báze. Všetci v minulosti riešili KSP a v súčasnosti študujú informatiku na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky UK v Bratislave. Čiastočne sme podporovaní samotnou fakultou (miestnosť, počítače a xerox). Finančné prostriedky na sustredenia, prípadne vecné ceny vsak sú z väčšej časti z neštátnych nadácii alebo súkromných firiem a darcov.

KSP nie je na fakulte jediným seminárom. Podobné skupiny študentov organizujú Korešpondečný matematický seminár (KMS) a Fyzikálny korešpončný seminár (FKS). V spolupráci s týmyto seminármi sme založili občianske združenie Trojsten na podporu našich aktivít. Podporte naše aktivity 2% z vašich daní, prípadne o to požiadajte vašich rodičov a známych.

Čo ešte KSPáci robia?

V prvom rade organizujeme aj medzinárodnú internetovú súťaž Internet Problem Solving Contest (IPSC). KSPáci sú v drvivej väčšine zodpovední za príklady sútaží ako je Olympiáda v informatike, troch Stredoeurópskych Olympiád v Informatike (Bratislava 1994, Košice 2002, Košice 2010), ZENIT, súťaž Programujem s COFAXom, súťaž Comparex.

Z nesúťažných aktivít KSPáci organizujú každoročne splav Dunaja (kedysi Hronu) pre našich riešiteľov, prípadne iných ľudí blízkych semináru. V spolupráci s KMS a FKS organizujeme Letný Tábor Trojstenu (LTT), občasné výlety, prípadné dalšie splavy.

Ako dlho existuje KSP?

V školskom roku 2016/17 prebieha 34. ročník KSP. Podľa našich najlepších vedomostí je to tretí najstarší korešpondečný seminár a najstarší seminár v programovaní v bývalom Československu.

Seminár založil RNDr. Ondrej Demáček (dnes učiteľ programovania na Gymnáziu Jura Hronca, Novohradská v Bratislave) spolu so vtedajšími študentami na matfyze. Postupom času prichádzali další študenti (zvačšä bývalí riešitelia), ktorí pomáhali organizovať KSP, starší naopak odchádzali. V súčasnosti KSP organizuje už asi šiesta generácia vedúcich.

Ako sa prihlásim?

Najprv je potrebné vytvoriť si účet na našom webe (klikneš vpravo hore na "prihlásiť"). Vyberieš si používanú sociálnu sieť, ktorá ti pomôže rýchlejšie sa prihlásiť na našu stránku v budúcnosti a vyplníš svoje údaje.

Teraz sa môžeš pustiť do riešenia úloh, odovzdávať programy a popisy. Ak ešte len budeš maturovať, automaticky ťa zaradíme do súťaže. Objavíš sa vo výsledkovej listine a budeme opravovať aj tvoje riešenie.

Čo mám robiť, keď nedostanem za odovzdaný program OK, ale nejakú chybovú hlášku?

Chybové hlášky sa zobrazujú v protokole po odovzdaní programu (Chyba počas behu programu, Prekročený časový limit, Zlá odpoveď, Chyba počas kompilácie). Chybové hlášky, to, čo ich môže spôsobovať a ako sa im vyhnúť nájdeš na spodku stránky o ideálnom programe.

Čas poslednej úpravy: 25. október 2018 17:22