Doprogramovanie do: 12. jún 2023 23:59
10 dní
Popisy už neodovzdávajte. Ešte stále však môžete odosielať vaše programy, za ktoré dostanete časť bodov.
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Eliška Macáková3 SZScenada 4 8 8 8 8 8 40
Richard Žibrita3 tilgnerka 1 8? 8? 8? 8? 8? 8? 0 40
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 8? 8? 8? 8? 8? 40
Ján Sliacky1 GAMČA 1 8? 8? 8? 8? 8? 0 40
Jakub Kiaba3 GPriev 1 8? 8? 8? 8? 8? 40
Timko Degťar3 Iná škola 1 8 8 8 8 8 8 4 5 40
7. Daniel Vanek3 GPriev 1 8? 8? 8? 8? 6? 38
8. Lukáš Koiš2 GAMČA 1 8? 8? 8? 4? 8? 36
Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 8? 8? 8? 8? 4? 36
Emanuel Granský2 GJH 1 8? 8? 6? 8? 6? 36
11. Martin Šindelář3 GAMČA 2 8? 8? 8? 4? 6? 34
Oliver Seman1 GALEJE 1 8? 8? 8? 2? 8? 34
Adela Heftyová1 GJH 1 8? 8? 8? 8? 2 34
14. Šárka Macáková1 SZScenada 2 8 8? 8? 8? 8? 0 32
Matúš Fülöp9zš GAMČA 3 8? 8? 8? 4? 4? 32
Viliam Gottweis1 GAMČA 2 8 8? 8? 8? 8? 0 32
Klaudia Rybárová1 GĽŠTN 1 8? 8? 8? 8? 32
Patrik Prítrský2 GAMČA 4 8? 8? 8? 8? 32
Martin Bakus3 GJH 1 8 8 8 8 0 0 32
Jakub Prítrský1 GNMes 3 8? 8? 8? 8? ? 32
Oliver Urdzik2 GGolNT 1 8? 8 8 8 32
Laura Schnitzer2 GBilBA 1 8 8 8 8 32
Martin Klementis2 GSereď 1 8? 8? 8? 2? 6? 32
24. Tomáš Kováč2 GAMČA 1 8? 6? 8? 0? 8? 30
Adam Zich3 ŠpMNDaG 1 8? 8? 8? 2 4 30
Samuel Šipöcz2 Iná škola 1 8? 8? 8? 6? 30
Filip Dubina1 GAMČA 1 8? 8? 8? 6? 30
Hana Kalabova1 ŠpMNDaG 2 8? 8? 8? 6? 30
Oliver Kurňava2 GJH 1 8 8 6 6 2 0 30
Sebik Hajdu3 GAMČA 1 8? 8? 8? ? 6? 30
Martin Madzin3 Iná škola 3 8? 8? 8? 6? 30
32. Richard Bača3 GJH 4 8? 8? 8? 4? 1? 29
33. Vincent Raschman3 SKABA 1 8 8 0 4 8 28
Daniela Pilátová2 GĽŠTN 1 8? 8? 8? 4 0 28
Andrej Lackovič3 GPriev 3 8? 8? 8? 4? 28
36. Andrej Znamenáček2 GAMČA 3 8 8 8? 8? 8? 2 26
Jakub Krivošík2 GJH 1 8? 8? 6? 2? 2 26
38. Jozef Smolár2 GNám 2 8 8? 8? 8? 24
Martin Szöllős2 GAMČA 1 8? 8? 8? 24
Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 1 8? 8? 8? 24
Martin Vaško2 GAMČA 1 8? 8? 8? 0 24
Matúš Pokorný1 GAMČA 1 8? 8? 8? 24
Matej Bachniček1 ŠpMNDaG 3 8? 8? 8? ? 24
Michaela Kontrišová2 GJH 1 8? 8? 8? 0? 0 24
Ondrej Hacker3 GMA 1 8? 8? 0 2 6? 0 24
Pavol Pajtík1 ŠpMNDaG 1 8 8 8 24
Erik Nagy3 GMA 1 8 8 6 2 24
Eliáš Môcik2 ŠpMNDaG 1 8? 8? 8? 24
49. Matej Stríženec3 GMA 2 8 8? 6? 2? 6? 22
Vlastimil Kabeláč3 Iná škola 1 8 8 5 1 22
Matej Pučko2 GĽŠTN 1 8? 8? 2 2 2 22
52. Romana Gagačová2 GAV 1 5? 8? 4? 4? 0 0? 0? 0? 21
53. Brian Turza3 tilgnerka 1 8? 8? 2? 2? 20
Teo Višňovský9zš ŠpMNDaG 1 8? 8? 2? 2? 20
Simona Barnášová2 vdp 1 8? 8? 2? 2? 0 0 20
Filip Král1 SKoKE 1 8 8 2 2 20
57. Tomáš Kasza2 GAMČA 1 8? 8 2 18
58. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 2 8? 8? 8? 0 16
Jakub Šiagi2 GAMČA 2 8? 0 8? 16
Filip Prutkay3 GAMČA 1 8? 8? ? ? 16
Alica Dományová3 GAMČA 3 8? 8? 8? 16
Peter Kumančík3 GAMČA 1 8 8 ? 16
Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 8? 8? 16
Katarína Gersová2 GJH 1 8? 8? ? 16
Sofia Djurbová2 GJH 1 8? 8? ? 16
Viliam Pálfy2 GJH 1 8 8 16
Maximilián Ján Furman3 GLSBar 1 8 8 0 16
Jakub Nemček2 GJH 1 8 8 0 16
Filip Anger2 GAMČA 1 8 8 0 16
Samuel Kvačka2 GAMČA 1 8 8 16
Ján Dokupil8zš evlyceum 1 8? 8? 16
Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 8 8 16
Martin Zich1 ŠpMNDaG 1 8 8 16
Richard Henček3 GAMČA 1 8? 8? 0 16
Tomáš Sklenár2 GJH 1 8 8 16
76. Tomáš Kubrický2 GPošKE 2 8? 6? 0 14
Miriam Popić3 ELBA 1 8 6 14
78. Jozef Remiš4 GBilBA 3 2 8 10
79. Filip Jay Doba4 ŠpMNDaG 1 8 0 8
Šimon Kováčik3 ŠpMNDaG 1 8 8
patrik prutkay9zš zsjeleniaba 1 8 8
Dávid Zliechovec1 GJH 1 8 8
Samuel Bogner2 GJH 1 8 8
Jakub Kvačka2 GAMČA 1 8 8
Kristián Živčic2 GJH 1 8 8
Tomáš Lamlech3 GBAS 1 8 0 8
Adela Bežova2 GĽŠTN 1 8 8
Samuel Papiernik1 GJH 1 8 8
Ema Vargová9zš zsstanicnake 1 8 0 8
Elias Mocik3 ŠpMNDaG 1 8? ? ? 8
ADAM Hajdu9zš SKABA 1 8? 0 0 8
Juraj Šušol2 GJH 1 8 0 8
Matej Výboh2 Iná škola 1 8 0 8
Andrej Kyrychenko1 GAMČA 1 8 0 8
Eli Valach1 GJH 1 8 8
Kristína Ondrušíková3 GBAS 1 8 0 8
Erik Mášik1 SHaBA 1 8 8
98. Jaro Vybo4 GJH 1 4 4
Michal Almáši4 GPMKE 1 4 4
100. Jakub Konc4 GPárNR 4 0 0
Adam Daniel Donoval9zš ŠpMNDaG 1 0 0
Andrej Javorček1 ŠpMNDaG 1 0 0
Matej Mika2 GPH 1 0 0
Doprogramovanie do: 12. jún 2023 23:59
10 dní
Popisy už neodovzdávajte. Ešte stále však môžete odosielať vaše programy, za ktoré dostanete časť bodov.
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Richard Žibrita3 tilgnerka 1 8? 8? 8? 8? 8? 8? 0 40
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 8? 8? 8? 8? 8? 40
Ján Sliacky1 GAMČA 1 8? 8? 8? 8? 8? 0 40
Jakub Kiaba3 GPriev 1 8? 8? 8? 8? 8? 40
Timko Degťar3 Iná škola 1 8 8 8 8 8 8 4 5 40
6. Daniel Vanek3 GPriev 1 8? 8? 8? 8? 6? 38
7. Lukáš Koiš2 GAMČA 1 8? 8? 8? 4? 8? 36
Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 8? 8? 8? 8? 4? 36
Emanuel Granský2 GJH 1 8? 8? 6? 8? 6? 36
10. Oliver Seman1 GALEJE 1 8? 8? 8? 2? 8? 34
Adela Heftyová1 GJH 1 8? 8? 8? 8? 2 34
12. Klaudia Rybárová1 GĽŠTN 1 8? 8? 8? 8? 32
Martin Bakus3 GJH 1 8 8 8 8 0 0 32
Oliver Urdzik2 GGolNT 1 8? 8 8 8 32
Laura Schnitzer2 GBilBA 1 8 8 8 8 32
Martin Klementis2 GSereď 1 8? 8? 8? 2? 6? 32
17. Tomáš Kováč2 GAMČA 1 8? 6? 8? 0? 8? 30
Adam Zich3 ŠpMNDaG 1 8? 8? 8? 2 4 30
Samuel Šipöcz2 Iná škola 1 8? 8? 8? 6? 30
Filip Dubina1 GAMČA 1 8? 8? 8? 6? 30
Oliver Kurňava2 GJH 1 8 8 6 6 2 0 30
Sebik Hajdu3 GAMČA 1 8? 8? 8? ? 6? 30
23. Vincent Raschman3 SKABA 1 8 8 0 4 8 28
Daniela Pilátová2 GĽŠTN 1 8? 8? 8? 4 0 28
25. Jakub Krivošík2 GJH 1 8? 8? 6? 2? 2 26
26. Martin Szöllős2 GAMČA 1 8? 8? 8? 24
Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 1 8? 8? 8? 24
Martin Vaško2 GAMČA 1 8? 8? 8? 0 24
Matúš Pokorný1 GAMČA 1 8? 8? 8? 24
Michaela Kontrišová2 GJH 1 8? 8? 8? 0? 0 24
Ondrej Hacker3 GMA 1 8? 8? 0 2 6? 0 24
Pavol Pajtík1 ŠpMNDaG 1 8 8 8 24
Erik Nagy3 GMA 1 8 8 6 2 24
Eliáš Môcik2 ŠpMNDaG 1 8? 8? 8? 24
35. Vlastimil Kabeláč3 Iná škola 1 8 8 5 1 22
Matej Pučko2 GĽŠTN 1 8? 8? 2 2 2 22
37. Romana Gagačová2 GAV 1 5? 8? 4? 4? 0 0? 0? 0? 21
38. Brian Turza3 tilgnerka 1 8? 8? 2? 2? 20
Teo Višňovský9zš ŠpMNDaG 1 8? 8? 2? 2? 20
Simona Barnášová2 vdp 1 8? 8? 2? 2? 0 0 20
Filip Král1 SKoKE 1 8 8 2 2 20
42. Tomáš Kasza2 GAMČA 1 8? 8 2 18
43. Filip Prutkay3 GAMČA 1 8? 8? ? ? 16
Peter Kumančík3 GAMČA 1 8 8 ? 16
Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 8? 8? 16
Katarína Gersová2 GJH 1 8? 8? ? 16
Sofia Djurbová2 GJH 1 8? 8? ? 16
Viliam Pálfy2 GJH 1 8 8 16
Maximilián Ján Furman3 GLSBar 1 8 8 0 16
Jakub Nemček2 GJH 1 8 8 0 16
Filip Anger2 GAMČA 1 8 8 0 16
Samuel Kvačka2 GAMČA 1 8 8 16
Ján Dokupil8zš evlyceum 1 8? 8? 16
Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 8 8 16
Martin Zich1 ŠpMNDaG 1 8 8 16
Richard Henček3 GAMČA 1 8? 8? 0 16
Tomáš Sklenár2 GJH 1 8 8 16
58. Miriam Popić3 ELBA 1 8 6 14
59. Filip Jay Doba4 ŠpMNDaG 1 8 0 8
Šimon Kováčik3 ŠpMNDaG 1 8 8
patrik prutkay9zš zsjeleniaba 1 8 8
Dávid Zliechovec1 GJH 1 8 8
Samuel Bogner2 GJH 1 8 8
Jakub Kvačka2 GAMČA 1 8 8
Kristián Živčic2 GJH 1 8 8
Tomáš Lamlech3 GBAS 1 8 0 8
Adela Bežova2 GĽŠTN 1 8 8
Samuel Papiernik1 GJH 1 8 8
Ema Vargová9zš zsstanicnake 1 8 0 8
Elias Mocik3 ŠpMNDaG 1 8? ? ? 8
ADAM Hajdu9zš SKABA 1 8? 0 0 8
Juraj Šušol2 GJH 1 8 0 8
Matej Výboh2 Iná škola 1 8 0 8
Andrej Kyrychenko1 GAMČA 1 8 0 8
Eli Valach1 GJH 1 8 8
Kristína Ondrušíková3 GBAS 1 8 0 8
Erik Mášik1 SHaBA 1 8 8
78. Jaro Vybo4 GJH 1 4 4
Michal Almáši4 GPMKE 1 4 4
80. Adam Daniel Donoval9zš ŠpMNDaG 1 0 0
Andrej Javorček1 ŠpMNDaG 1 0 0
Matej Mika2 GPH 1 0 0
Doprogramovanie do: 12. jún 2023 23:59
10 dní
Popisy už neodovzdávajte. Ešte stále však môžete odosielať vaše programy, za ktoré dostanete časť bodov.
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Richard Žibrita3 tilgnerka 1 8? 8? 8? 8? 8? 0 40
Timko Degťar3 Iná škola 1 8 8 8 8 8 4 5 40
3. Martin Šindelář3 GAMČA 2 8? 8? 8? 4? 6? 34
4. Šárka Macáková1 SZScenada 2 8? 8? 8? 8? 0 32
Viliam Gottweis1 GAMČA 2 8? 8? 8? 8? 0 32
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 8? 8? 8? 8? 32
Ján Sliacky1 GAMČA 1 8? 8? 8? 8? 0 32
Jakub Kiaba3 GPriev 1 8? 8? 8? 8? 32
9. Hana Kalabova1 ŠpMNDaG 2 8? 8? 8? 6? 30
Daniel Vanek3 GPriev 1 8? 8? 8? 6? 30
11. Lukáš Koiš2 GAMČA 1 8? 8? 4? 8? 28
Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 8? 8? 8? 4? 28
Emanuel Granský2 GJH 1 8? 6? 8? 6? 28
14. Oliver Seman1 GALEJE 1 8? 8? 2? 8? 26
Adela Heftyová1 GJH 1 8? 8? 8? 2 26
16. Jozef Smolár2 GNám 2 8? 8? 8? 24
Martin Klementis2 GSereď 1 8? 8? 2? 6? 24
18. Tomáš Kováč2 GAMČA 1 6? 8? 0? 8? 22
Adam Zich3 ŠpMNDaG 1 8? 8? 2 4 22
Samuel Šipöcz2 Iná škola 1 8? 8? 6? 22
Matej Stríženec3 GMA 2 8? 6? 2? 6? 22
Oliver Kurňava2 GJH 1 8 6 6 2 0 22
Sebik Hajdu3 GAMČA 1 8? 8? ? 6? 22
24. Vincent Raschman3 SKABA 1 8 0 4 8 20
25. Jakub Krivošík2 GJH 1 8? 6? 2? 2 18
26. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 2 8? 8? 0 16
Jakub Šiagi2 GAMČA 2 8? 0 8? 16
Ondrej Hacker3 GMA 1 8? 0 2 6? 0 16
29. Tomáš Kubrický2 GPošKE 2 8? 6? 0 14
Matej Pučko2 GĽŠTN 1 8? 2 2 2 14
Doprogramovanie do: 12. jún 2023 23:59
10 dní
Popisy už neodovzdávajte. Ešte stále však môžete odosielať vaše programy, za ktoré dostanete časť bodov.
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Timko Degťar3 Iná škola 1 8 8 8 8 4 5 37
2. Richard Žibrita3 tilgnerka 1 8? 8? 8? 8? 0 32
Matúš Fülöp9zš GAMČA 3 8? 8? 8? 4? 4? 32
Jakub Prítrský1 GNMes 3 8? 8? 8? 8? ? 32
5. Martin Madzin3 Iná škola 3 8? 8? 8? 6? 30
6. Andrej Lackovič3 GPriev 3 8? 8? 8? 4? 28
7. Martin Šindelář3 GAMČA 2 8? 8? 4? 6? 26
Andrej Znamenáček2 GAMČA 3 8? 8? 8? 2 26
9. Šárka Macáková1 SZScenada 2 8? 8? 8? 0 24
Viliam Gottweis1 GAMČA 2 8? 8? 8? 0 24
Matej Bachniček1 ŠpMNDaG 3 8? 8? 8? ? 24
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 8? 8? 8? 24
Ján Sliacky1 GAMČA 1 8? 8? 8? 0 24
Jakub Kiaba3 GPriev 1 8? 8? 8? 24
15. Hana Kalabova1 ŠpMNDaG 2 8? 8? 6? 22
Daniel Vanek3 GPriev 1 8? 8? 6? 22
17. Lukáš Koiš2 GAMČA 1 8? 4? 8? 20
Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 8? 8? 4? 20
Emanuel Granský2 GJH 1 6? 8? 6? 20
20. Oliver Seman1 GALEJE 1 8? 2? 8? 18
Adela Heftyová1 GJH 1 8? 8? 2 18
22. Tomáš Kováč2 GAMČA 1 8? 0? 8? 16
Alica Dományová3 GAMČA 3 8? 8? 16
Martin Klementis2 GSereď 1 8? 2? 6? 16
25. Adam Zich3 ŠpMNDaG 1 8? 2 4 14
Samuel Šipöcz2 Iná škola 1 8? 6? 14
Matej Stríženec3 GMA 2 6? 2? 6? 14
Oliver Kurňava2 GJH 1 6 6 2 0 14
Sebik Hajdu3 GAMČA 1 8? ? 6? 14
30. Vincent Raschman3 SKABA 1 0 4 8 12
31. Jozef Remiš4 GBilBA 3 2 8 10
Jakub Krivošík2 GJH 1 6? 2? 2 10
33. Ondrej Hacker3 GMA 1 0 2 6? 0 8
34. Matej Pučko2 GĽŠTN 1 2 2 2 6
Doprogramovanie do: 12. jún 2023 23:59
10 dní
Popisy už neodovzdávajte. Ešte stále však môžete odosielať vaše programy, za ktoré dostanete časť bodov.
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Eliška Macáková3 SZScenada 4 8 8 8 8 8 40
2. Timko Degťar3 Iná škola 1 8 8 8 4 5 33
3. Patrik Prítrský2 GAMČA 4 8? 8? 8? 8? 32
4. Richard Bača3 GJH 4 8? 8? 8? 4? 1? 29
5. Martin Šindelář3 GAMČA 2 8? 8? 4? 6? 26
6. Matúš Fülöp9zš GAMČA 3 8? 8? 4? 4? 24
Jakub Prítrský1 GNMes 3 8? 8? 8? ? 24
8. Martin Madzin3 Iná škola 3 8? 8? 6? 22
9. Andrej Lackovič3 GPriev 3 8? 8? 4? 20
10. Andrej Znamenáček2 GAMČA 3 8? 8? 2 18
11. Jakub Konc4 GPárNR 4 0 0

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní