Zoznam úloh

# Úloha Kategória Max. body
1. Tabuľa a fixka program: 20
2. Trojuholníková nerovnosť program: 20
3. Tristo program: 20
4. Taký neporiadok! program: 20
5. Trojuholníky a body program: 20

Archív zadaní