Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Max. body
1. Tabuľa a fixka vzorák program: 20
2. Trojuholníková nerovnosť vzorák program: 20
3. Tristo vzorák program: 20
4. Taký neporiadok! vzorák program: 20
5. Trojuholníky a body vzorák program: 20

Archív zadaní