Koniec kola: 17. máj 2021 23:59
1 deň
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Alex Diko2 GJH 2 8? 8? 8? 8? 8 8? 40
2. Samuel Longauer3 GJH 3 8 8 8 8 8 4 8 36
3. Jakub Drobný3 ŠpMNDaG 1 8 8 8 2 8 0 34
Patrik Sabol1 GJAR 1 8? 8? 8? 2 8? 34
5. Matej Urban4 GAMČA 4 8 8 8 8 32
Eliška Macáková1 SZScenada 4 8 8 8 8 32
Jan Gottweis2 GMA 4 8 8 8 8 32
Jakub Konc2 GPárNR 3 8 8 8 8 32
Daniel Skýpala3 GOlom 1 8 8 8 8 32
10. Matúš Duchyňa2 GAMČA 1 8 8 6 8 30
11. Ela Vojtková3 GAMČA 3 8 8 4 8? 28
Martin Belluš2 GAMČA 3 8 8 8 4 28
13. Matej Novosad3 ŠpMNDaG 1 8 8 8 2 26
14. Matúš Jurčák2 GNám 1 8 8 8 24
Martin Ragan4 SPlPO 1 8 8 8 24
Ján Plachý3 GPriev 1 8? 8? 8? 0 0 24
17. Martin Kaláb3 ŠpMNDaG 1 8 8 6 0 22
Martin Štěpánek2 GJH 4 8 8 6 22
19. Ondrej Alexaj4 GTatPP 1 8 8 4 20
Jiří Kvapil3 GOlom 1 8 8 4 20
21. Peter Franček4 GTrste 1 8 8 3 19
Michal Barnáš2 GMetBA 1 8? 5? 6? 19
Nikol Poláková2 GMetBA 1 8? 5? 6? 19
24. Peter Gvozdjak3 GJH 1 8 4 6 18
25. Adrián Pauer4 GTrste 1 8 8 1 17
26. Matej Haverlík3 GJH 1 8? 8 16
Šárka Macáková8zš SZScenada 2 8 8 16
Timotej Bezák9zš ŠpMNDaG 1 8 8 0 16
Lukáš Jankola4 GTrste 2 8 8 16
Tomáš Kubrický9zš zskroke 1 8 8 16
Viliam Gottweis8zš GAMČA 1 8 8 16
Gabriel Lukáš3 Iná škola 1 8 8 16
Alica Dományová1 GAMČA 1 8? 8 0 16
Adam Juhás3 GymRS 1 8 4 4 16
Veronika Jůzková3 Iná škola 1 8 8 16
Alexander Farkašovský3 GMetBA 1 8 4 4 16
37. Stanislav Bezák2 ŠpMNDaG 2 8 7 0 15
38. Veronika Paulovičová3 GBZA 1 8 5 1 14
39. Vladimir Sklenar1 GStĽub 1 8 4 12
Adam Kišac9zš ŠpMNDaG 1 8 0 4 12
41. Lukáš Gáborik4 GJGT 2 7 4 11
Martin Martis3 ŠpMNDaG 1 8 3 11
Filip Bubák2 GJH 1 8? 3? 11
44. Adam Gramblička2 GAMČA 1 8 2 10
45. Filip Prutkay1 GAMČA 1 8 1 9
Vanesa Smoľaková2 SPlPO 1 8 1 9
47. Adam Rajský4 GJH 4 8 8
Katarína Ostertágová8zš SZScenada 1 8 8
Michal Tkacik3 GHMich 1 8 8
Erik Tóth2 GJH 1 8 8
Štefan Mlynár3 GHMich 1 8? 8
Martin Bekeč1 ŠpMNDaG 1 8 8
Jakub Judiny4 GĽŠTN 1 8? 8
Viktor Závodský2 GJH 1 8? 8
Michal Dohnal2 GJH 1 8 8
Jakub Greguš3 GJH 1 8 8
Barbora Marcinčáková2 GALEJE 1 8 0 8
András Gáspár3 GFiľak 1 8 8
Samuel Králik4 GTatPP 1 8 8
Filip Gura2 vdp 1 8 0 8
Mathias Suroviak1 GBilBA 1 8 8
Filip Roman4 GLSBar 1 8 8
Roland Vizner2 GAMČA 1 8? 8
Brian Turza1 tilgnerka 1 8 8
Samuel Šoltys9zš ŠpMNDaG 1 8 8
Samuel Manik4 GTatPP 1 8 0 8
Teodor Potančok1 ŠpMNDaG 1 8 8
Vladimir Slanina9zš zskroke 1 8 8
Theo Sirota9zš ŠpMNDaG 1 8 8
Karolína Trgalová2 GJH 1 8 8
Jakub Bittara2 Iná škola 1 8 8
Timotej Sládek3 GNám 1 8 8
73. Dávid Parobek1 ŠpMNDaG 1 0 0
Daniel Kaiser3 GJH 1 0 0
Filip Koiš1 ŠpMNDaG 1 0 0
Matej Kubrický1 ŠpMNDaG 1 0 0
Koniec kola: 17. máj 2021 23:59
1 deň
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jakub Drobný3 ŠpMNDaG 1 8 8 8 2 8 0 34
Patrik Sabol1 GJAR 1 8? 8? 8? 2 8? 34
3. Daniel Skýpala3 GOlom 1 8 8 8 8 32
4. Matúš Duchyňa2 GAMČA 1 8 8 6 8 30
5. Matej Novosad3 ŠpMNDaG 1 8 8 8 2 26
6. Matúš Jurčák2 GNám 1 8 8 8 24
Martin Ragan4 SPlPO 1 8 8 8 24
Ján Plachý3 GPriev 1 8? 8? 8? 0 0 24
9. Martin Kaláb3 ŠpMNDaG 1 8 8 6 0 22
10. Ondrej Alexaj4 GTatPP 1 8 8 4 20
Jiří Kvapil3 GOlom 1 8 8 4 20
12. Peter Franček4 GTrste 1 8 8 3 19
Michal Barnáš2 GMetBA 1 8? 5? 6? 19
Nikol Poláková2 GMetBA 1 8? 5? 6? 19
15. Peter Gvozdjak3 GJH 1 8 4 6 18
16. Adrián Pauer4 GTrste 1 8 8 1 17
17. Matej Haverlík3 GJH 1 8? 8 16
Timotej Bezák9zš ŠpMNDaG 1 8 8 0 16
Tomáš Kubrický9zš zskroke 1 8 8 16
Viliam Gottweis8zš GAMČA 1 8 8 16
Gabriel Lukáš3 Iná škola 1 8 8 16
Alica Dományová1 GAMČA 1 8? 8 0 16
Adam Juhás3 GymRS 1 8 4 4 16
Veronika Jůzková3 Iná škola 1 8 8 16
Alexander Farkašovský3 GMetBA 1 8 4 4 16
26. Veronika Paulovičová3 GBZA 1 8 5 1 14
27. Vladimir Sklenar1 GStĽub 1 8 4 12
Adam Kišac9zš ŠpMNDaG 1 8 0 4 12
29. Martin Martis3 ŠpMNDaG 1 8 3 11
Filip Bubák2 GJH 1 8? 3? 11
31. Adam Gramblička2 GAMČA 1 8 2 10
32. Filip Prutkay1 GAMČA 1 8 1 9
Vanesa Smoľaková2 SPlPO 1 8 1 9
34. Katarína Ostertágová8zš SZScenada 1 8 8
Michal Tkacik3 GHMich 1 8 8
Erik Tóth2 GJH 1 8 8
Štefan Mlynár3 GHMich 1 8? 8
Martin Bekeč1 ŠpMNDaG 1 8 8
Jakub Judiny4 GĽŠTN 1 8? 8
Viktor Závodský2 GJH 1 8? 8
Michal Dohnal2 GJH 1 8 8
Jakub Greguš3 GJH 1 8 8
Barbora Marcinčáková2 GALEJE 1 8 0 8
András Gáspár3 GFiľak 1 8 8
Samuel Králik4 GTatPP 1 8 8
Filip Gura2 vdp 1 8 0 8
Mathias Suroviak1 GBilBA 1 8 8
Filip Roman4 GLSBar 1 8 8
Roland Vizner2 GAMČA 1 8? 8
Brian Turza1 tilgnerka 1 8 8
Samuel Šoltys9zš ŠpMNDaG 1 8 8
Samuel Manik4 GTatPP 1 8 0 8
Teodor Potančok1 ŠpMNDaG 1 8 8
Vladimir Slanina9zš zskroke 1 8 8
Theo Sirota9zš ŠpMNDaG 1 8 8
Karolína Trgalová2 GJH 1 8 8
Jakub Bittara2 Iná škola 1 8 8
Timotej Sládek3 GNám 1 8 8
59. Dávid Parobek1 ŠpMNDaG 1 0 0
Daniel Kaiser3 GJH 1 0 0
Filip Koiš1 ŠpMNDaG 1 0 0
Matej Kubrický1 ŠpMNDaG 1 0 0
Koniec kola: 17. máj 2021 23:59
1 deň
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Alex Diko2 GJH 2 8? 8? 8? 8? 8 8? 40
2. Jakub Drobný3 ŠpMNDaG 1 8 8 2 8 0 26
Patrik Sabol1 GJAR 1 8? 8? 2 8? 26
4. Šárka Macáková8zš SZScenada 2 8 8 16
Lukáš Jankola4 GTrste 2 8 8 16
6. Stanislav Bezák2 ŠpMNDaG 2 8 7 0 15
7. Lukáš Gáborik4 GJGT 2 7 4 11
Koniec kola: 17. máj 2021 23:59
1 deň
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Alex Diko2 GJH 2 8? 8? 8? 8 8? 40
2. Samuel Longauer3 GJH 3 8 8 8 4 8 36
3. Jakub Konc2 GPárNR 3 8 8 8 8 32
4. Ela Vojtková3 GAMČA 3 8 8 4 8? 28
Martin Belluš2 GAMČA 3 8 8 8 4 28
Koniec kola: 17. máj 2021 23:59
1 deň
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Matej Urban4 GAMČA 4 8 8 8 8 32
Eliška Macáková1 SZScenada 4 8 8 8 8 32
Jan Gottweis2 GMA 4 8 8 8 8 32
Alex Diko2 GJH 2 8? 8? 8 8? 32
Jakub Konc2 GPárNR 3 8 8 8 8 32
6. Samuel Longauer3 GJH 3 8 8 4 8 28
7. Martin Štěpánek2 GJH 4 8 8 6 22
8. Martin Belluš2 GAMČA 3 8 8 4 20
9. Adam Rajský4 GJH 4 8 8

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní