# Meno: R. Škola 1 2 3
1. Samuel Sládek6 GNám 20 8 28
2. Paulína Smolárová4 ŠpMNDaG 20 0 2 22
3. Václav Volhejn5 gymkepler 20 0 20
Alan Marko4 Leaf 20 20
Samuel Gurský6 GJH 20 0 20
6. Tomáš Ljutenko4 GBajkBA 0 0
Veronika Cucorová6 GJH 0 0

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní