# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Paulína Smolárová4 ŠpMNDaG 4 4 4 15 14 14 20 14 77
Peter Ralbovský5 GJH 4 15 14 10 20 18 77
3. Alexander Macinský5 GJH 4 15 14 13 17 13 72
4. Michal Sládeček5 GVarZA 4 4 4 4 15 14 8 20 8 65
5. Tomáš Sásik4 GAMČA 1 10 10 10 15 15 60
Jozef Fülöp2 GAMČA 1 10 10 10 15 15 60
7. Matej Novota4 GFABA 1 10 10 10 15 14 59
8. Bohdan Jóža3 GJH 1 9 10 10 15 14 58
9. Richard Bíró4 GHloh 2 7 10 10 15 14 0 0 49
10. Samuel Čavoj3 GTajBB 2 10 8 9 15 14 46
11. Michal Petkáč4 GFABA 1 10 10 10 15 0 45
12. Jakub Parada2 GAMČA 1 15 10 18 43
Peter Onduš4 ŠpMNDaG 1 10 10 9 14 43
14. Daniel Herman5 GŠroKE 1 6 7 9 2 14 2 5 4 41
15. Samuel Gurský6 GJH 4 10 10 10 15 14 2 8 39
Ján Priner3 GTajBB 1 4 10 9 2 14 39
17. Ondrej Baranovič3 GAMČA 2 15 14 5 0 34
18. Jozef Číž3 GJH 3 10 10 10 15 6 31
19. Daniel Jacko4 SSOŠH ŽP 1 9 10 10 1 30
Michal Staník3 GĽŠTN 1 9 8 8 5 30
Andrej Čermák4 GŠaľa 1 10 10 8 2 30
22. Lukáš Baláž3 GBánov 2 15 14 29
Eliška Macáková7zš SZScenada 1 9 9 5 6 29
24. Alexander E. Magnússon5 GEinBA 1 6 10 5 0 7 28
25. Alan Marko4 Leaf 4 6 6 8 7 27
26. Pavol Klein3 GMA 1 10 10 6 26
Andrej Pečimúth4 GNZám 3 0 4 4 6 6 2 8 0 26
28. Tereza Tódová3 GPárNT 1 10 10 5 0 25
29. Lukáš Minár4 GVráb 1 10 6 4 0 4 24
30. Šimon Pajger4 GVOZA 1 10 8 3 21
31. Miroslava Pavlusová5 GLSBar 1 4 4 3 6 17
Tibor Holtman2 GLSBar 1 4 4 3 6 17
33. Angelika Fedáková5 CGSL 1 8 6 2 0 16
34. Andrej Korman5 GHloh 4 4 4 4 15 0 15
35. Peter Grajcar4 GMetBA 1 9 2 2 0 0 13
36. Michal Chvíla5 GJH 1 4 4 4 12
Patrik Drozdík3 GJH 1 4 4 2 2 12
38. Denis Mitana6 GTrste 1 4 4 3 11
39. Jitka Muravská2 GAMČA 1 5 5 10
Denis Laca6 GCM 1 4 0 4 2 10
41. Michal Mokran3 GBajkBA 1 4 2 2 1 9
42. Jozef Bugoš6 PGPrie 1 0 4 4 8
Marek Ceľuch4 GSečov 1 4 4 0 8
Tomáš Pavlik1 GAlKE 1 4 4 8
Martin Piala5 GVOZA 2 6 0 2 0 8
Adam Perinay4 GJH 1 4 4 8
Alex Molnár4 GLetMT 1 4 4 0 8
Filip Kuboš6 GTrste 1 4 4 8
Marcel Palaj3 GHroZV 1 3 3 2 8
Matej Novák5 GGolNT 1 4 4 8
Pavol Drotár5 GPošKE 1 4 4 0 8
52. František Viktor Stavěla4 GJH 1 0 4 2 6
53. Juraj Vasek4 GTótMT 1 5 0 5
Andrej Zlámala4 GBajkBA 1 0 2 2 1 0 5
Silvia Mokranova4 GBajkBA 1 4 1 5
Filip Masár4 GPiaNT 1 0 2 2 1 0 5
57. Tomáš Ljutenko4 GBajkBA 1 0 2 0 1 1 4
Michaela Marčeková3 GPárNT 1 2 2 4
Roman Molnár6 Iná škola 1 4 4
Matej Jurčák2 GNám 1 2 2 4
Timea Szöllősová2 GAMČA 1 2 2 4
Daniel Medveď3 GTajBB 1 2 2 0 4
Filip Jurčák4 GNám 1 2 2 4
64. Matus Drgon5 GJH 1 0 3 3
Matúš Semančík3 GSSV 1 3 3
66. Dávid Daniš4 GCSLewis 1 2 2
Ján Gerčák4 Iná škola 1 2 2
Adam Kollár4 GBajkBA 1 2 2
Matúš Ferech5 GJH 1 2 2
Ivan Kotora2 ŠpMNDaG 1 0 0 2 0 2
Matúš Juran6 FMFI UK 1 2 2
Ivan Čermák3 GSkal 1 0 2 2
Jaroslav Paška3 ŠpMNDaG 1 0 2 2
Rajmund Hruška5 GPošKE 1 2 2
75. Krištof Reviľák2 ŠpMNDaG 1 1 1
Miroslav Ilavský3 GPárNT 1 1 1
77. Jakub Šimo6 GJH 2 0 0
Mária Ďuračková3 GJH 1 0 0
Ľuboslav Halama5 GHroZV 1 0 0
Richard Németh5 GJH 1 0 0
Patrik Grman4 GPiešť 1 0 0
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tomáš Sásik4 GAMČA 1 10 10 10 15 15 60
Jozef Fülöp2 GAMČA 1 10 10 10 15 15 60
3. Matej Novota4 GFABA 1 10 10 10 15 14 59
4. Bohdan Jóža3 GJH 1 9 10 10 15 14 58
5. Michal Petkáč4 GFABA 1 10 10 10 15 0 45
6. Jakub Parada2 GAMČA 1 15 10 18 43
Peter Onduš4 ŠpMNDaG 1 10 10 9 14 43
8. Daniel Herman5 GŠroKE 1 6 7 9 2 14 2 5 4 41
9. Ján Priner3 GTajBB 1 4 10 9 2 14 39
10. Daniel Jacko4 SSOŠH ŽP 1 9 10 10 1 30
Michal Staník3 GĽŠTN 1 9 8 8 5 30
Andrej Čermák4 GŠaľa 1 10 10 8 2 30
13. Eliška Macáková7zš SZScenada 1 9 9 5 6 29
14. Alexander E. Magnússon5 GEinBA 1 6 10 5 0 7 28
15. Pavol Klein3 GMA 1 10 10 6 26
16. Tereza Tódová3 GPárNT 1 10 10 5 0 25
17. Lukáš Minár4 GVráb 1 10 6 4 0 4 24
18. Šimon Pajger4 GVOZA 1 10 8 3 21
19. Miroslava Pavlusová5 GLSBar 1 4 4 3 6 17
Tibor Holtman2 GLSBar 1 4 4 3 6 17
21. Angelika Fedáková5 CGSL 1 8 6 2 0 16
22. Peter Grajcar4 GMetBA 1 9 2 2 0 0 13
23. Michal Chvíla5 GJH 1 4 4 4 12
Patrik Drozdík3 GJH 1 4 4 2 2 12
25. Denis Mitana6 GTrste 1 4 4 3 11
26. Jitka Muravská2 GAMČA 1 5 5 10
Denis Laca6 GCM 1 4 0 4 2 10
28. Michal Mokran3 GBajkBA 1 4 2 2 1 9
29. Jozef Bugoš6 PGPrie 1 0 4 4 8
Marek Ceľuch4 GSečov 1 4 4 0 8
Tomáš Pavlik1 GAlKE 1 4 4 8
Adam Perinay4 GJH 1 4 4 8
Alex Molnár4 GLetMT 1 4 4 0 8
Filip Kuboš6 GTrste 1 4 4 8
Marcel Palaj3 GHroZV 1 3 3 2 8
Matej Novák5 GGolNT 1 4 4 8
Pavol Drotár5 GPošKE 1 4 4 0 8
38. František Viktor Stavěla4 GJH 1 0 4 2 6
39. Juraj Vasek4 GTótMT 1 5 0 5
Andrej Zlámala4 GBajkBA 1 0 2 2 1 0 5
Silvia Mokranova4 GBajkBA 1 4 1 5
Filip Masár4 GPiaNT 1 0 2 2 1 0 5
43. Tomáš Ljutenko4 GBajkBA 1 0 2 0 1 1 4
Michaela Marčeková3 GPárNT 1 2 2 4
Roman Molnár6 Iná škola 1 4 4
Matej Jurčák2 GNám 1 2 2 4
Timea Szöllősová2 GAMČA 1 2 2 4
Daniel Medveď3 GTajBB 1 2 2 0 4
Filip Jurčák4 GNám 1 2 2 4
50. Matus Drgon5 GJH 1 0 3 3
Matúš Semančík3 GSSV 1 3 3
52. Dávid Daniš4 GCSLewis 1 2 2
Ján Gerčák4 Iná škola 1 2 2
Adam Kollár4 GBajkBA 1 2 2
Matúš Ferech5 GJH 1 2 2
Ivan Kotora2 ŠpMNDaG 1 0 0 2 0 2
Matúš Juran6 FMFI UK 1 2 2
Ivan Čermák3 GSkal 1 0 2 2
Jaroslav Paška3 ŠpMNDaG 1 0 2 2
Rajmund Hruška5 GPošKE 1 2 2
61. Krištof Reviľák2 ŠpMNDaG 1 1 1
Miroslav Ilavský3 GPárNT 1 1 1
63. Mária Ďuračková3 GJH 1 0 0
Ľuboslav Halama5 GHroZV 1 0 0
Richard Németh5 GJH 1 0 0
Patrik Grman4 GPiešť 1 0 0
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Tomáš Sásik4 GAMČA 1 10 10 15 15 50
Jozef Fülöp2 GAMČA 1 10 10 15 15 50
3. Richard Bíró4 GHloh 2 10 10 15 14 0 0 49
Matej Novota4 GFABA 1 10 10 15 14 49
Bohdan Jóža3 GJH 1 10 10 15 14 49
6. Samuel Čavoj3 GTajBB 2 8 9 15 14 46
7. Jakub Parada2 GAMČA 1 15 10 18 43
8. Daniel Herman5 GŠroKE 1 7 9 2 14 2 5 4 39
9. Ján Priner3 GTajBB 1 10 9 2 14 35
10. Ondrej Baranovič3 GAMČA 2 15 14 5 0 34
11. Peter Onduš4 ŠpMNDaG 1 10 9 14 33
12. Lukáš Baláž3 GBánov 2 15 14 29
13. Alexander E. Magnússon5 GEinBA 1 10 5 0 7 22
14. Daniel Jacko4 SSOŠH ŽP 1 10 10 1 21
Michal Staník3 GĽŠTN 1 8 8 5 21
16. Angelika Fedáková5 CGSL 1 8 6 2 0 16
17. Lukáš Minár4 GVráb 1 6 4 0 4 14
18. Miroslava Pavlusová5 GLSBar 1 4 3 6 13
Tibor Holtman2 GLSBar 1 4 3 6 13
20. Martin Piala5 GVOZA 2 6 0 2 0 8
Patrik Drozdík3 GJH 1 4 2 2 8
22. Denis Laca6 GCM 1 0 4 2 6
23. Michal Mokran3 GBajkBA 1 2 2 1 5
Andrej Zlámala4 GBajkBA 1 2 2 1 0 5
Filip Masár4 GPiaNT 1 2 2 1 0 5
26. Tomáš Ljutenko4 GBajkBA 1 2 0 1 1 4
27. Rajmund Hruška5 GPošKE 1 2 2
28. Silvia Mokranova4 GBajkBA 1 1 1
29. Jakub Šimo6 GJH 2 0 0
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Jakub Parada2 GAMČA 1 15 10 18 43
2. Ondrej Baranovič3 GAMČA 2 15 14 5 0 34
Daniel Herman5 GŠroKE 1 9 2 14 2 5 4 34
4. Jozef Číž3 GJH 3 10 15 6 31
5. Andrej Pečimúth4 GNZám 3 4 6 6 2 8 0 26
6. Angelika Fedáková5 CGSL 1 8 6 2 0 16
7. Martin Piala5 GVOZA 2 6 0 2 0 8
8. Denis Laca6 GCM 1 4 2 6
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Paulína Smolárová4 ŠpMNDaG 4 15 14 14 20 14 77
Peter Ralbovský5 GJH 4 15 14 10 20 18 77
3. Alexander Macinský5 GJH 4 15 14 13 17 13 72
4. Michal Sládeček5 GVarZA 4 15 14 8 20 8 65
5. Jakub Parada2 GAMČA 1 15 10 18 43
6. Samuel Gurský6 GJH 4 15 14 2 8 39
7. Daniel Herman5 GŠroKE 1 2 14 2 5 4 27
Alan Marko4 Leaf 4 6 6 8 7 27
9. Andrej Pečimúth4 GNZám 3 6 6 2 8 0 22
10. Andrej Korman5 GHloh 4 15 0 15

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní