Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Kategória Max. body
1. Zerg Bot vzorák KSP-Z program: 15
2. Zarovnaný kalendár vzorák KSP-Z popis: 6
program: 4
3. Zoraď všetky slová, vypíš n-té vzorák KSP-Z popis: 7
program: 3
4. Och, tie darčeky! vzorák KSP-Z KSP-O popis: 10
program: 5
5. Zlovestný svet vzorák KSP-Z KSP-O program: 15
6. Obedové menu: ryža vzorák KSP-O popis: 10
program: 10
7. Och, koho len mám zabiť? vzorák KSP-O popis: 12
program: 8
8. Ostrovný maják vzorák KSP-O popis: 10
program: 10

Archív zadaní