Počet bodov:
Popis:  6b
Program:  4b

Majka obľubuje poháre, a preto si nedávno kúpila sadu \(n\) pohárov. Samozrejme, nie sú to len také obyčajné poháre, to by bola nuda. Majkine poháre majú navzájom rôzne objemy. Tieto objemy sú celé čísla od 1 do \(n\). (Všetky objemy sú udávané v decilitroch.)

Keď Syseľ uvidel tieto poháre, hneď sa s nimi chcel nejak zahrať. Majka preto vymyslela nasledovnú hru: Naleje do všetkých pohárov okrem jedného vodu, a potom povie Sysľovi číslo \(v\): celkový objem vody v pohároch. Syseľ potom musí uhádnuť, ktorý pohár je prázdny.

Formát vstupu

Vstup má jeden riadok a v ňom dve celé čísla \(n\) a \(v\) oddelené medzerou.

Platí \(1 \leq n \leq 10^9\) a \(1 \leq v \leq 10^{18}\). Navyše môžete predpokladať, že všetky testovacie vstupy sú riešiteľné: \(v\) vždy naozaj zodpovedá tomu, že všetky poháre okrem jedného sú plné.

V polovici testovacích vstupov bude dokonca platiť, že \(n\leq 1\,000\). S takýmito vstupmi by si mali poradiť aj menej efektívne programy.

Upozornenie

Dajte si pozor na to, že váš program musí pracovať aj s hodnotami, ktoré sa nezmestia do bežnej (32-bitovej) celočíselnej premennej. Na ich uloženie potrebujete použiť premennú s dostatočne veľkým rozsahom – napríklad int64 v Pascale alebo long long v C++.

Takisto si dajte pozor, že kombinovanie 32-bitových a 64-bitových premenných nemusí dopadnúť podľa vašich očakávaní. Napríklad vynásobenie dvoch 32-bitových premenných vráti 32-bitové číslo bez ohľadu na to, či sa tam výsledok zmestí (ak nie, hodnota pretečie) a do akej premennej výsledok uložíte.

Formát výstupu

Vypíšte jediný riadok a v ňom jediné číslo \(x\) – objem prázdneho pohára.

Nezabudnite ukončiť riadok znakom konca riadku. Teda napríklad v Pascale vypíšte výsledok volaním writeln(vysledok), v C++ zase volaním cout << vysledok << endl.

Príklad

Input:

6 18

Output:

3

Pohár s objemom 3 dl je prázdny. Plné poháre majú dokopy objem 1+2+4+5+6 = 18 dl.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.