Počet bodov:
Popis:  6b
Program:  4b

Najnovšia móda v oblasti kalendárov je kalendár, v ktorom má každý mesiac \(28\) dní. Nie je to až taká novinka. Táto myšlienka je veľmi stará, ale KSPáci sa k nej dostali až nedávno. Rok sa v tomto kalendári skladá z \(13\) mesiacov, každý má presne \(28\) dní a na konci roka nasleduje špeciálny jeden deň, ktorý sa môže využiť na oslavy nového roka. Ak ste správne počítali, výsledný kalendár by mal presne toľko dní v roku ako náš bežný gregoriánsky kalendár. Niektorým KSPákom sa nový kalendár samozrejme nepáči, pretože ich pekné dátumy narodenia ako napr. \(11.11.\) (tento dátum je super, pretože je zrkadlový a skladá sa iba z jednotiek) sa zmenia na nezaujímave \(7.12.\) Preto by všetci chceli rýchlo vedieť, ako bude vyzerať ich dátum narodenia v novom kalendári (aby prípadne mohli protestovať alebo bojovať za jeho zavedenie). Takisto by ich zaujímalo, ktoré dni z nášho kalendára budú nejaké pekné dátumy v novom.

Úloha

Táto úloha sa bude skladať z dvoch častí. V prvej časti budete prevádzať dátumy z nášho kalendára do \(28\) dňového a v druhej časti zase naopak. Všetky dátumy budú patriť do roku \(2015\), takže nebudete musieť riešiť prestupné roky. Posledný deň v roku \(28\) dňového kalendára bude označený ako 1 14 (teda ako keby to bol prvý deň neexistujúceho \(14.\) mesiaca).

Vstup

Na prvom riadku vstupu je číslo \(1\), ktoré znamená, že sa bude prevádzať z nášho kalendára do \(28\) dňového alebo \(2\), ak to bude naopak. Nasleduje číslo \(n\), \(1 \leq n \leq 10^5\) – počet riadkov s dátumami. Ďalej máme \(n\) riadkov, každý obsahujúci dátum buď v našom alebo \(28\) dňovom formáte (dátumy sú uvedené klasicky, najskôr deň, potom mesiac). Vstupy budú rozdelené podľa toho, z ktorého kalendára prechody obsahujú. Ak sa vám podarí napr. prevádzať iba z gregoriánskeho kalendára do \(28\) dňového, môžete stále získať nejaké body.

Výstup

Pre každý dátum zadaný na vstupe vypíšte jeho ekvivalent v opačnom formáte.

Hodnotenie

Zo 6 bodov za popis budú 4 udelené štandartne za popis a zvyšné 2 za eleganciu vášho kódu. Body za kód sa rozdelia rovnomerne medzi obidva prevody (teda 2 za jeden smer a 2 za druhý).

Príklady

Input:

1 3
11 11
1 2
31 12

Output:

7 12
4 2
1 14

Input:

2 3
7 12 
4 2 
1 14

Output:

11 11
1 2
31 12

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.