Zadanie

Kde bolo tam bolo, tam, kde sa piesok lial a nesypal, kde vtáky spievali pop-punkové balady, v krajine bohatej na prírodu sa nachádzal borovicový les. V strede tohto lesa sa nachádzala zabudnutá chata. Vedúci KSP (kúlový spolok programátorov) sa o tejto chate dozvedeli cez Groogle, ktorý ju označil ako lacnú. Okamžite sa v nej rozhodli spraviť si veľkolepú oslavu, na ktorej sa chce zúčastniť úplne každý.

Ako to však vo svete chodí, nič nie je zadarmo, a aj prenájom tejto chaty niečo stojí. Každý vedúci má našetrenú nejakú sumu peňazí, z ktorej je ochotný prispieť ľubovoľne veľa (ale nie viac). Problém je však v tom, že na chatu chce dať každý presne rovnakú sumu, ako na ňu dajú ostatní1.

Keďže je táto chata taká zabudnutá, pani domáca nie je veľmi zvyknutá na ľudí a dokáže byť pomerne nevrlá2. Vedúci si ju nechcú pohnevať napríklad tým, že jej budú platiť v centoch, a preto radšej každý zaplatí sumu v celých eurách, aj keby mali celkovo zaplatiť viac, ako je potrebné.

Úloha

Pre danú cenu chaty \(c\) a osobné finančné limity každého vedúceho \(s_i\) zistite maximálny počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť tejto chaty. Dokopy musia byť schopní chatu zaplatiť a každý z nich musí zaplatiť rovnakú celočíselnú sumu (pričom nikto nepresiahne svoj limit). Nezaujíma nás, či za cenu pridania ďalšieho vedúceho zaplatíme dokopy o niečo viac.

Formát vstupu

Na prvom riadku dostanete postupne celé čísla \(n, c\) (\(1 \leq n \leq 150\,000\), \(0 \leq c \leq 10^9\)) – počet vedúcich a cenu chaty. Na nasledujúcom riadku bude \(n\) medzerou oddelených čísiel \(0 \leq s_i \leq 10^9\). \(s_i\) reprezentuje najväčšiu sumu, ktorú je ochotný zaplatiť \(i\)-ty vedúci.

Medzivýpočty sa nemusia zmestiť do klasických celočíselných premenných. Odporúčame preto používať typy long long v C++, prípadne int64 v Pascale.

Formát výstupu

Vypíšte jedno číslo – maximálny počet vedúcich, ktorí sa chaty zúčastnia. Výstup nezabudnite ukončiť znakom nového riadku.

Príklad

Input:

3 47
47 1 42

Output:

2

Zaplatia to prvý vedúci s tretím, každý po 24 eurách.

Input:

10 7
0 1 0 0 2 1 1 1 0 1

Output:

0

Hoci by vedúci vedeli dať dokopy 7 eur, každý musí zaplatiť rovnako veľa. Preto vedúci zaplatiť nevedia a na chatu nepôjde nikto.


 1. Bolo by asi nefér, aby Mišo cvakal všetko za Žabu.

 2. Podľa tej jednej recenzie, čo Groogle našiel.

Predstavme si, že vieme po akej sume sa budú vedúci skladať. Pomôže nám to? Na chatu chcú ísť všetci vedúci, ktorí môžu, a teda ak sa skladajú po \(5\) eurách, pôjdu všetci tí, ktorí majú aspoň \(5\) eur, ak po \(7\)-mich, tak tí, čo majú aspoň \(7\).

Nech teda každý, kto môže, zaplatí sumu \(S = 5\) eur. Ak postupne prejdeme limity všetkých vedúcich, vieme spočítať, koľko vedúcich na to má. Ostáva nám skontrolovať, či takto dokopy zaplatia za celú chatu. Ak hej, tak máme výsledok, ak nie, tak na chatu nepôjde nikto.

My ale túto sumu \(S\) nepoznáme. Nevadí, vieme vyskúšať všetky prípustné hodnoty \(S\) a pre každú z nich zistiť, koľko vedúcich tak môže ísť na chatu. Stačí nám priebežne si pamätať a upravovať najväčší počet zúčastnených vedúcich, a na konci toto číslo vypísať.

Posledná vec, ktorú musíme domyslieť, je to, aké hodnoty \(S\) máme skúšať:

 • \(0\leq S\leq c\) – nedáva zmysel, aby pani domáca dostala od každého vedúceho viac ako je celková cena chaty

 • \(0\leq S\leq max(s_i)\) – nemôžeme od chudákov vedúcich chcieť, aby každý zaplatil viac ako má ten najbohatší z nich

n, c = [int(x) for x in input().split()]
limity = [int(x) for x in input().split()]

max_pocet_veducich = 0

for kolko_plati_kazdy in range(0, min(c, max(limity))+1):
  pocet_veducich = 0

  for limit_veduceho in limity:
    if kolko_plati_kazdy <= limit_veduceho:
      pocet_veducich += 1
  
  if pocet_veducich * kolko_plati_kazdy >= c:
    max_pocet_veducich = max(max_pocet_veducich, pocet_veducich)

print(max_pocet_veducich)

Keďže sa pre každú hodnotu \(S\) pozrieme na finančný limit každého z \(n\) vedúcich, je časová zložitosť tohto riešenia \(O(min(c, max(s_i)) \cdot n)\).

Pamätať si stačí finančné limity vedúcich spolu so zopár premennými – pamäťová zložitosť je preto \(O(n)\).

Hodnoty \(c\) aj \(s_i\) môžu byť však príliš veľké (až \(10^9\)) a preto musíme vymyslieť algoritmus, ktorý od nich buď nebude závisieť, alebo bude závisieť menej ako lineárne.

Skúšajme menej možností

V predošlom riešení sme robili veľa vecí navyše. Keď overujeme sumu \(S\), tak počet vedúcich, ktorí ju vedia zaplatiť sa predsa zmení až vtedy, keď \(S\) nadobudne hodnotu finančného limitu nejakého ďalšieho vedúceho. Stačí nám teda postupne prekontrolovať len \(S = s_i\), kde \(s_i\) označuje finančný limit \(i\)-teho vedúceho.

Toto riešenie sa pre každý limit pozrie na všetkých vedúcich a teda sme prišli na riešenie s časovou zložitosťou \(O(n^2)\). Takto sa na vstupoch dali získať 2 body.

Takéto riešenie dostaneme, ak jednoducho prepíšeme v predošlom programe riadok s for-cyklom na

for kolko_plati_kazdy in limity:

Skúšajme ich v správnom poradí

Skúsme sa pozrieť na druhú fázu nášho algoritmu (pre dané \(S\) chceme rýchlo zistiť, koľko vedúcich má \(s_i \geq S\)). Predstavme si, že by limity boli usporiadané podľa veľkosti: \[s_0 \leq s_1 \leq \dots \leq s_{n-1}\]

Potom vieme predsa pre \(S=s_i\) hneď povedať, koľko vedúcich má limit aspoň \(S\) – je ich presne n-i. To ale znamená, že nemusíme už nič overovať. Vyhrali sme, pretože triediť vieme v čase \(O(n \log n)\). Použitie takéhoto triedenia nám dokopy dá riešenie v celkovej časovej zložitosti \(O(n \log n)\), ktoré na testovači získa plný počet bodov.

Pamäťová zložitosť tohto riešenia je \(O(n)\) – potrebujeme si pamätať finančný limit každého vedúceho, bez toho by sme nevedeli triediť.

#include <vector>
#include <cstdio>
#include <algorithm>

using namespace std;

vector<long long> s;

int main() {

 long long n, c;

 scanf("%lld %lld", &n, &c);

 s.resize(n);
 for (int i=0; i<n; ++i)
  scanf("%lld", &s[i]);

 sort(s.begin(), s.end());

 for(int i=0; i<n; ++i) {

  // ak tento veduci nema limit, ze by sa podla neho zvladla zaplatit chata, nezaujima nas
  if ( (s[i]) * (n - i) < c)
   continue;

  // najvacsia odpoved, pretoze n-i bude uz len mensie
  printf("%lld\n", (n-i));
  return 0;
 }

 printf("0\n"); // nenasli sme riesenie
 return 0;

} 
n, c = [int(x) for x in input().split()]
limity = [int(x) for x in input().split()]

max_pocet_veducich = 0

# metoda sorted s reversed=True nam utriedi limity od najvacsieho
# metoda enumerate nam zo zoznamu limitov vytvori zoznam dvojic 
# [(1, limit najbohatsieho), (2, limit druheho najbohastieho), ... (n, limit najchudobnejsieho)]
for pocet_veducich, najchudobnejsi in enumerate(sorted(limity, reverse=True), start=1):
  if pocet_veducich * najchudobnejsi >= c:
    max_pocet_veducich = max(max_pocet_veducich, pocet_veducich)

print(max_pocet_veducich)

BONUS: Riešenie s lineárnou časovou zložitosťou

 • Pre každého vedúceho \(i\) si vyrátajme \(L_i\) – minimálny počet vedúcich, ktorí musia na chatu ísť, aby tam mohol ísť aj \(i\)-ty vedúci. Inak povedané, pre \(S = s_i\)1 vyjadruje \(L_i\) minimálny počet vedúcich, ktorí sa po tejto sume musia skladať, aby zaplatili chatu2: \[L_i = \Big\lceil \frac{c}{s_i} \Big\rceil\]

 • Vytvorme si pole \(X\), kde \(X_i\) bude reprezentovať počet vedúcich s \(L = i\). Inak, \(X_i\) hovorí o počte vedúcich, ktorí vyžadujú \(i\) vedúcich, aby išli na chatu. Toto vieme vytvoriť už za rátania hodnôt \(L\), ak vyrátame \(i\)-temu vedúcemu \(L_i\), zvýšime hodnotu \(X_{L_i}\) o jedna.

 • Na tomto poli (\(X\)) si spočítame prefixové sumy. Hodnota \(X_i\) nám teraz bude hovoriť o počte vedúcich, ktorí vedia na chatu ísť, ak pôjde aspoň \(i\) vedúcich (rozmyslite si).

 • Teraz nám už len stačí toto pole prejsť a ak \(i \leq X_i\), tak \(X_i\) vedúcich vie na chatu ísť. Nájdeme maximum.

Časová aj pamäťová zložitosť je už spomínané \(O(n)\), keďže len prechádzame pole a robíme na ňom aritmetické operácie.

Pozn.: Toto riešenie sme od vás nevyžadovali. Ak ste ho však vymysleli, môžete očakávať bonusové body za popis.

#include <vector>
#include <cstdio>

using namespace std;

vector<long long> s;
vector<long long> L;
vector<int> X;

int main() {

 long long n, c;

 scanf("%lld %lld", &n, &c);

 // okrajovy pripad, ked netreba platit, idu vsetci
 if (c == 0LL) {
  printf("%lld\n", n);
  return 0;
 }

 s.resize(n);
 for (int i=0; i<n; ++i)
  scanf("%lld", &s[i]);

 // ratame hodnoty L[i] a vytvarame X
 L.resize(n); X.resize(n+1, 0);
 for(int i=0; i<n; ++i) {
  
  // takyto veduci sa na chatu nedostane ...
  if (s[i] == 0LL)
   continue;

  // L[i] = horna cela cast (c / s[i])
  L[i] = (c / s[i]) + (c % s[i] > 0LL);

  // nezaujimaju nas hodnoty, ked niekto potrebuje viac veducich ako je k dispozicii
  if (L[i] <= n)
   ++X[ L[i] ];
 }

 // prefixove sumy
 for(int i=1; i<=n; ++i)
  X[i] += X[i-1];

 // a uz to len prejdeme a najdeme najvacsie
 int ret = 0;
 for(int i=0; i<=n; ++i)
  if (i <= X[i])
   ret = max(ret, X[i]);

 printf("%d\n", ret);
 return 0;

} 

 1. Keď chceme minimálny počet vedúcich, každý musí platiť najviac, ako sa dá, a to bude práve \(s_i\) – limit \(i\)-teho vedúceho

 2. preto je vo vzorci použitá horná celá časť zlomku, čo predstavuje najmenšie celé číslo, ktoré je väčšie alebo rovné ako zlomok (totiž keď zlomok povie, že treba \(3.4\) vedúceho, znamená to, že traja chatu nezaplatia, ale štyria už áno)

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.