Koniec kola: 29. august 2022 23:59
13 dní
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Martin Bekeč2 ŠpMNDaG 3 8 8 8 8 8 8 40
Alex Diko3 GJH 2 8 8 8 8? 8? 8 2 40
Jozef Remiš3 GBilBA 1 8 8 8 8 8 3 40
Patrik Prítrský1 GAMČA 1 8 8 8 8 8 8 40
5. Tomáš Kubrický1 GPošKE 1 8 8 8 8 7 39
6. Vladimír Jančár3 GPH 1 8 8 8 8 32
7. Jakub Prítrský9zš GNMes 1 8 8 8 7 0 31
8. Richard Bača2 GJH 1 8 8 8 2 26
Filip Poláčik3 GMetBA 1 8 4 8 6 26
Martin Vaško1 GAMČA 1 8 8 8 2 26
Pavol Almáši4 Iná škola 1 8 8 8 2 0 0 26
12. Timotej Bezák1 ŠpMNDaG 1 8 8 2 4 2 24
Martin Szöllős1 GAMČA 1 8? 8? 8? 24
Lukáš Koiš1 GAMČA 1 8 8 8 0 0 24
Filip Siviček3 GLuč 1 8 8 8 24
Andrej Znamenáček1 GAMČA 1 8 8 8 24
Nikol Poláková3 GMetBA 1 8 8 8 0 24
Ondrej Hacker2 GMA 1 8? 8 8? 24
Daniel Vlčko9zš GBAS 1 8 8 8 24
František Slivko1 GMA 1 8 8 8 0 24
Oliver Urdzik1 GGolNT 1 8 8 8 0 0 24
Laura Schnitzer1 GBilBA 1 8 4 8 4 24
23. Jozef Smolár1 GNám 1 6? 8? 8? 22
Martin Šindelář2 GAMČA 1 8 6 8 0 22
25. matej Stríženec2 GMA 1 8 4 8 0 20
26. Stanislav Bezák3 ŠpMNDaG 3 8 2 8 18
Jakub Konc3 GPárNR 4 8 8 8 2 8 8 18
Roman Rakytiak3 GMetBA 1 8 4 6 18
29. Jakub Šiagi1 GAMČA 1 8 8 16
Jakub Drobný4 ŠpMNDaG 3 8 6 8 0 8 16
Soňa Vasiľová1 GPUK 1 8 8 16
32. Hana Kalabova9zš ŠpMNDaG 1 8 6 14
33. Michal Almáši3 GPMKE 1 8 4 12
34. Jaro Vybo4 GJH 1 8 2 10
Martin Belluš3 GAMČA 4 2 8 10
Brian Turza2 tilgnerka 1 8 2 10
37. Matúš Duchyňa3 GAMČA 2 8 8 8
Viktor Závodský3 GJH 2 8? 8
Michal Barnáš3 GMetBA 1 8? 0 8
Šimon Borovský1 GAMČA 1 8 8
Michaela Kontrišová1 GJH 1 8 8
Karolína Trgalová3 GJH 1 8 8
Katarína Gersová1 GJH 1 8 8
Sofia Djurbová1 EGLM 1 8 8
Martina Mladá1 GMalac 1 8 0 8
46. Jan Gottweis3 GMA 4 8 8 8 7 7
47. Šárka Macáková9zš SZScenada 2 8 6 6
Natália Čigašová3 GPošKE 1 6 6
Peter Kumančík2 GAMČA 1 6 6
Patrik Sabol2 GJAR 1 6 6
Katarína Žiaková3 GPUK 1 6 0 6
52. Samuel Vaško3 GJH 1 4 4
53. Alica Dományová2 GAMČA 2 2 2
54. Igor Bielik3 PGPrie 1 0 0
Ja Hacker1 Iná škola 1 0 0
Koniec kola: 29. august 2022 23:59
13 dní
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jozef Remiš3 GBilBA 1 8 8 8 8 8 3 40
Patrik Prítrský1 GAMČA 1 8 8 8 8 8 8 40
3. Tomáš Kubrický1 GPošKE 1 8 8 8 8 7 39
4. Vladimír Jančár3 GPH 1 8 8 8 8 32
5. Jakub Prítrský9zš GNMes 1 8 8 8 7 0 31
6. Richard Bača2 GJH 1 8 8 8 2 26
Filip Poláčik3 GMetBA 1 8 4 8 6 26
Martin Vaško1 GAMČA 1 8 8 8 2 26
Pavol Almáši4 Iná škola 1 8 8 8 2 0 0 26
10. Timotej Bezák1 ŠpMNDaG 1 8 8 2 4 2 24
Martin Szöllős1 GAMČA 1 8? 8? 8? 24
Lukáš Koiš1 GAMČA 1 8 8 8 0 0 24
Filip Siviček3 GLuč 1 8 8 8 24
Andrej Znamenáček1 GAMČA 1 8 8 8 24
Nikol Poláková3 GMetBA 1 8 8 8 0 24
Ondrej Hacker2 GMA 1 8? 8 8? 24
Daniel Vlčko9zš GBAS 1 8 8 8 24
František Slivko1 GMA 1 8 8 8 0 24
Oliver Urdzik1 GGolNT 1 8 8 8 0 0 24
Laura Schnitzer1 GBilBA 1 8 4 8 4 24
21. Jozef Smolár1 GNám 1 6? 8? 8? 22
Martin Šindelář2 GAMČA 1 8 6 8 0 22
23. matej Stríženec2 GMA 1 8 4 8 0 20
24. Roman Rakytiak3 GMetBA 1 8 4 6 18
25. Jakub Šiagi1 GAMČA 1 8 8 16
Soňa Vasiľová1 GPUK 1 8 8 16
27. Hana Kalabova9zš ŠpMNDaG 1 8 6 14
28. Michal Almáši3 GPMKE 1 8 4 12
29. Jaro Vybo4 GJH 1 8 2 10
Brian Turza2 tilgnerka 1 8 2 10
31. Michal Barnáš3 GMetBA 1 8? 0 8
Šimon Borovský1 GAMČA 1 8 8
Michaela Kontrišová1 GJH 1 8 8
Karolína Trgalová3 GJH 1 8 8
Katarína Gersová1 GJH 1 8 8
Sofia Djurbová1 EGLM 1 8 8
Martina Mladá1 GMalac 1 8 0 8
38. Natália Čigašová3 GPošKE 1 6 6
Peter Kumančík2 GAMČA 1 6 6
Patrik Sabol2 GJAR 1 6 6
Katarína Žiaková3 GPUK 1 6 0 6
42. Samuel Vaško3 GJH 1 4 4
43. Igor Bielik3 PGPrie 1 0 0
Ja Hacker1 Iná škola 1 0 0
Koniec kola: 29. august 2022 23:59
13 dní
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Alex Diko3 GJH 2 8 8 8? 8? 8 2 40
Patrik Prítrský1 GAMČA 1 8 8 8 8 8 40
3. Jozef Remiš3 GBilBA 1 8 8 8 8 3 35
4. Tomáš Kubrický1 GPošKE 1 8 8 8 7 31
5. Vladimír Jančár3 GPH 1 8 8 8 24
6. Jakub Prítrský9zš GNMes 1 8 8 7 0 23
7. Filip Poláčik3 GMetBA 1 4 8 6 18
8. Timotej Bezák1 ŠpMNDaG 1 8 2 4 2 16
Laura Schnitzer1 GBilBA 1 4 8 4 16
10. Matúš Duchyňa3 GAMČA 2 8 8
Viktor Závodský3 GJH 2 8? 8
12. Šárka Macáková9zš SZScenada 2 6 6
13. Alica Dományová2 GAMČA 2 2 2
Koniec kola: 29. august 2022 23:59
13 dní
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Martin Bekeč2 ŠpMNDaG 3 8 8 8 8 8 40
2. Alex Diko3 GJH 2 8 8? 8? 8 2 34
3. Patrik Prítrský1 GAMČA 1 8 8 8 8 32
4. Jozef Remiš3 GBilBA 1 8 8 8 3 27
5. Stanislav Bezák3 ŠpMNDaG 3 8 2 8 18
6. Timotej Bezák1 ŠpMNDaG 1 8 2 4 2 16
Jakub Drobný4 ŠpMNDaG 3 8 0 8 16
Koniec kola: 29. august 2022 23:59
13 dní
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Martin Bekeč2 ŠpMNDaG 3 8 8 8 8 32
2. Alex Diko3 GJH 2 8? 8? 8 2 26
3. Jakub Konc3 GPárNR 4 2 8 8 18
4. Martin Belluš3 GAMČA 4 2 8 10
5. Timotej Bezák1 ŠpMNDaG 1 2 4 2 8
6. Jan Gottweis3 GMA 4 7 7

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní