# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jakub Kiaba3 GPriev 1 19 20 18 20 19 0 96
2. Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 20 20 20 19 15 94
3. Ján Sliacky1 GAMČA 1 20 20 20 20 1 6? 0 86
4. Matej Bachniček1 ŠpMNDaG 3 20 20 18 8? 17 83
5. Daniel Vanek3 GPriev 1 19 20 17 18 8 8? 82
6. Oliver Seman1 GALEJE 1 20 20 19 17 1 77
Oliver Urdzik2 GGolNT 1 19 19 19 20 0 0 77
8. Tomáš Kováč2 GAMČA 1 19 19 20 18 76
Jakub Prítrský1 GNMes 3 20 20 20 8 8? 76
Zuzana Reiffersová4 GMerTT 1 20 20 18 18 76
Adela Heftyová1 GJH 1 19 20 20 17 76
12. Emanuel Granský2 GJH 1 20 20 18 17 0 75
13. Martin Madzin3 Iná škola 3 20 20 17 8? 8? 73
Andrej Lackovič3 GPriev 3 20 20 20 4? 9 73
Martin Klementis2 GSereď 1 19 17 17 20 0 0 0 73
16. Filip Dubina1 GAMČA 1 20 18 18 16 72
Daniela Pilátová2 GĽŠTN 1 20 17 18 17 72
18. Hana Kalabova1 ŠpMNDaG 2 20 20 17 14 71
Matej Pučko2 GĽŠTN 1 20 20 19 0 0 8? 4 71
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 19 15 20 17 71
21. Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 19 12 16 17 0 6? 70
22. Soňa Vasiľová2 GPUK 1 20 20 18 11 69
Laura Schnitzer2 GBilBA 1 19 17 18 15 69
24. Patrik Prítrský2 GAMČA 4 20 20 8 8? 8 64
25. Richard Henček3 GAMČA 1 19 19 17 6 61
26. Tomáš Kubrický2 GPošKE 2 20 20 20 0 60
Viliam Gottweis1 GAMČA 2 18 20 17 5? 60
Michaela Kontrišová2 GJH 1 20 16 9 15 60
29. Andrej Znamenáček2 GAMČA 3 20 20 14 4 58
30. Simona Barnášová2 vdp 1 20 19 18 0 0 57
31. Matúš Pokorný1 GAMČA 1 19 20 17 56
32. Šárka Macáková1 SZScenada 2 18 18 17 0 53
33. Martin Vaško2 GAMČA 1 18 19 15 52
34. Eliáš Môcik2 ŠpMNDaG 1 18 18 15 51
35. Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 1 20 20 8 48
36. Jozef Smolár2 GNám 2 20 13 5 8 46
Martin Szöllős2 GAMČA 1 14 18 14 46
Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 18 20 8 46
39. Jakub Šiagi2 GAMČA 2 20 20 4 44
Matúš Fülöp9zš GAMČA 3 18 20 6 44
Katarína Gersová2 GJH 1 20 20 4 44
42. Romana Gagačová2 GAV 1 17 8 12 3 40
43. Teo Višňovský9zš ŠpMNDaG 1 20 19 0 39
44. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 2 19 2 15 2? 38
Alica Dományová3 GAMČA 3 18 20 38
46. Matej Stríženec3 GMA 2 20 9 8 37
47. Sara Gašparová4 GAMČA 1 8 8 8 4 28
Brian Turza3 tilgnerka 1 19 4 1 4 0 28
49. Martin Šindelář3 GAMČA 2 8 8 8 24
Sebik Hajdu3 GAMČA 1 8 8 8 24
51. Radoslav Čársky3 GJH 1 8 8 6 22
52. Jozef Remiš4 GBilBA 3 8 8 1 0 4 21
53. Adam Zich3 ŠpMNDaG 1 8 8 4 20
54. Richard Žibrita3 tilgnerka 1 8 8 2 18
55. Lukáš Koiš2 GAMČA 1 8 8 16
Pavol Pajtík1 ŠpMNDaG 1 8 8 16
Klaudia Rybárová1 GĽŠTN 1 4 4 4 4 16
58. Samuel Šipöcz2 Iná škola 1 8 0 4 0 12
Sofia Djurbová2 GJH 1 12 12
Elias Mocik3 ŠpMNDaG 1 8 4 12
Norbert Barnáš9zš GAMČA 1 8 0 4 12
62. Eliška Macáková3 SZScenada 4 8 8
Martin Belluš4 GAMČA 4 8 8
Richard Bača3 GJH 4 8 8
Ondrej Hacker3 GMA 1 4 4 8
Radko Kmiť3 Iná škola 1 8 8
Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 4 4 8
68. Kristína Šubjaková2 SLipHr 1 6 6
69. Jakub Kvačka2 GAMČA 1 4 1 5
70. Viliam Pálfy2 GJH 1 4 4
Adam Daniel Donoval9zš ŠpMNDaG 1 4 4
Šimon Bartoš2 GJH 1 4 0 0 0 4
Alex Pisoň3 GJH 1 0 4 0 4
74. Miriam Popić3 ELBA 1 3 0 3
75. Dalibor Komárik4 GJH 1 2 2
Filip Poláčik4 GMetBA 2 2 2
Filip Jay Doba4 ŠpMNDaG 1 2 2
Filip Anger2 GAMČA 1 2 2
79. Michal Imrišek2 GAMČA 1 0 0
Linda Mičicová1 GBAS 1 0 0
Matej Mika2 GPH 1 0 0
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jakub Kiaba3 GPriev 1 19 20 18 20 19 0 96
2. Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 20 20 20 19 15 94
3. Ján Sliacky1 GAMČA 1 20 20 20 20 1 6? 0 86
4. Daniel Vanek3 GPriev 1 19 20 17 18 8 8? 82
5. Oliver Seman1 GALEJE 1 20 20 19 17 1 77
Oliver Urdzik2 GGolNT 1 19 19 19 20 0 0 77
7. Tomáš Kováč2 GAMČA 1 19 19 20 18 76
Zuzana Reiffersová4 GMerTT 1 20 20 18 18 76
Adela Heftyová1 GJH 1 19 20 20 17 76
10. Emanuel Granský2 GJH 1 20 20 18 17 0 75
11. Martin Klementis2 GSereď 1 19 17 17 20 0 0 0 73
12. Filip Dubina1 GAMČA 1 20 18 18 16 72
Daniela Pilátová2 GĽŠTN 1 20 17 18 17 72
14. Matej Pučko2 GĽŠTN 1 20 20 19 0 0 8? 4 71
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 19 15 20 17 71
16. Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 19 12 16 17 0 6? 70
17. Soňa Vasiľová2 GPUK 1 20 20 18 11 69
Laura Schnitzer2 GBilBA 1 19 17 18 15 69
19. Richard Henček3 GAMČA 1 19 19 17 6 61
20. Michaela Kontrišová2 GJH 1 20 16 9 15 60
21. Simona Barnášová2 vdp 1 20 19 18 0 0 57
22. Matúš Pokorný1 GAMČA 1 19 20 17 56
23. Martin Vaško2 GAMČA 1 18 19 15 52
24. Eliáš Môcik2 ŠpMNDaG 1 18 18 15 51
25. Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 1 20 20 8 48
26. Martin Szöllős2 GAMČA 1 14 18 14 46
Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 18 20 8 46
28. Katarína Gersová2 GJH 1 20 20 4 44
29. Romana Gagačová2 GAV 1 17 8 12 3 40
30. Teo Višňovský9zš ŠpMNDaG 1 20 19 0 39
31. Sara Gašparová4 GAMČA 1 8 8 8 4 28
Brian Turza3 tilgnerka 1 19 4 1 4 0 28
33. Sebik Hajdu3 GAMČA 1 8 8 8 24
34. Radoslav Čársky3 GJH 1 8 8 6 22
35. Adam Zich3 ŠpMNDaG 1 8 8 4 20
36. Richard Žibrita3 tilgnerka 1 8 8 2 18
37. Lukáš Koiš2 GAMČA 1 8 8 16
Pavol Pajtík1 ŠpMNDaG 1 8 8 16
Klaudia Rybárová1 GĽŠTN 1 4 4 4 4 16
40. Samuel Šipöcz2 Iná škola 1 8 0 4 0 12
Sofia Djurbová2 GJH 1 12 12
Elias Mocik3 ŠpMNDaG 1 8 4 12
Norbert Barnáš9zš GAMČA 1 8 0 4 12
44. Ondrej Hacker3 GMA 1 4 4 8
Radko Kmiť3 Iná škola 1 8 8
Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 4 4 8
47. Kristína Šubjaková2 SLipHr 1 6 6
48. Jakub Kvačka2 GAMČA 1 4 1 5
49. Viliam Pálfy2 GJH 1 4 4
Adam Daniel Donoval9zš ŠpMNDaG 1 4 4
Šimon Bartoš2 GJH 1 4 0 0 0 4
Alex Pisoň3 GJH 1 0 4 0 4
53. Miriam Popić3 ELBA 1 3 0 3
54. Dalibor Komárik4 GJH 1 2 2
Filip Jay Doba4 ŠpMNDaG 1 2 2
Filip Anger2 GAMČA 1 2 2
57. Michal Imrišek2 GAMČA 1 0 0
Linda Mičicová1 GBAS 1 0 0
Matej Mika2 GPH 1 0 0
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Jakub Kiaba3 GPriev 1 20 18 20 19 0 77
2. Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 20 20 19 15 74
3. Hana Kalabova1 ŠpMNDaG 2 20 20 17 14 71
Daniel Vanek3 GPriev 1 20 17 18 8 8? 71
5. Ján Sliacky1 GAMČA 1 20 20 20 1 6? 0 67
6. Tomáš Kubrický2 GPošKE 2 20 20 20 0 60
Viliam Gottweis1 GAMČA 2 18 20 17 5? 60
8. Oliver Seman1 GALEJE 1 20 19 17 1 57
9. Šárka Macáková1 SZScenada 2 18 18 17 0 53
10. Jozef Smolár2 GNám 2 20 13 5 8 46
11. Jakub Šiagi2 GAMČA 2 20 20 4 44
12. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 2 19 2 15 2? 38
13. Matej Stríženec3 GMA 2 20 9 8 37
14. Martin Šindelář3 GAMČA 2 8 8 8 24
15. Filip Poláčik4 GMetBA 2 2 2
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Matej Bachniček1 ŠpMNDaG 3 20 20 18 8? 17 83
2. Jakub Prítrský1 GNMes 3 20 20 20 8 8? 76
3. Martin Madzin3 Iná škola 3 20 20 17 8? 8? 73
Andrej Lackovič3 GPriev 3 20 20 20 4? 9 73
5. Andrej Znamenáček2 GAMČA 3 20 20 14 4 58
6. Daniel Vanek3 GPriev 1 17 18 8 8? 51
7. Ján Sliacky1 GAMČA 1 20 20 1 6? 0 47
8. Matúš Fülöp9zš GAMČA 3 18 20 6 44
9. Viliam Gottweis1 GAMČA 2 20 17 5? 42
10. Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 16 17 0 6? 39
11. Alica Dományová3 GAMČA 3 18 20 38
12. Matej Pučko2 GĽŠTN 1 19 0 0 8? 4 31
13. Jozef Remiš4 GBilBA 3 8 8 1 0 4 21
14. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 2 2 15 2? 19
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Patrik Prítrský2 GAMČA 4 20 20 8 8? 8 64
2. Matej Bachniček1 ŠpMNDaG 3 20 18 8? 17 63
3. Jakub Prítrský1 GNMes 3 20 20 8 8? 56
4. Martin Madzin3 Iná škola 3 20 17 8? 8? 53
Andrej Lackovič3 GPriev 3 20 20 4? 9 53
6. Andrej Znamenáček2 GAMČA 3 20 14 4 38
7. Martin Šindelář3 GAMČA 2 8 8 8 24
8. Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 17 0 6? 23
9. Viliam Gottweis1 GAMČA 2 17 5? 22
10. Jozef Remiš4 GBilBA 3 8 1 0 4 13
11. Matej Pučko2 GĽŠTN 1 0 0 8? 4 12
12. Eliška Macáková3 SZScenada 4 8 8
Martin Belluš4 GAMČA 4 8 8
Richard Bača3 GJH 4 8 8

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní