Na tejto stránke možete nájsť zadania a výsledky KSP, ktoré boli k dispozícii cez WWW stránky.

Staré úlohy sa tiež nachádzajú v našich Zbierkach.

Iné súťaže a semináre

Ak sa vám zdá, že príkladov na našej stránke je málo, pozrite si aj odkazy na stránky iných suťaží, seminárov, olympiád a archívov.

Historické poznámky

Z veľmi dávnej minulosti KSP t.j. asi do 8. ročníka máme výsledkové listiny jedine v papierovej podobe. Od 9. ročníka už existujú aj v podobe nejakých súborov. Od 13. ročníka ich máme skonvertované do našej terajšej databázy. Dúfame, že sa nám podarí postupne prepísať a skonvertovať všetky staršie výsledkovky.

Drvivá väčšina ročníkov KSP sa skladala zo štyroch kôl. Výnimkou su prvý ročník, ktorý mal iba dve kolá a 2., 3. a 7. ročník, ktoré mali po troch kolách. Až do 17. ročníka sa robili výsledkové listiny z dnešného pohľadu troška odveci: Za prvé kolo, za prvé a druhé kolo, podľa toho sa vyberali riešitelia na jarné sústredenie, zatiaľ v poriadku. Ale po treťom kole bola výsledková listiny za 1.,2. a 3. kolo a po štvrtom za všetky štyri kolá a na základe toho sa vyberali riešitelia na jesenné sústredenie. Počnúc od 18. ročníka sa zaviedlo štandardné delenie ročníka na zimnú a letnú časť, obe časti po dve kolá. Všetky kolá kategórie KSP-O (tzv. Ostré) mali vždy po päť príkladov.

Ďalší chaos vnáša katogória KSP-Z (začiatočníci). Tá existovala prvýkrát v desiatom ročníku KSP, obsahovala 4 kolá po 4 príklady. Potom sa odmlčala a nastálo začala fungovať až od 14. ročníka s troma kolami. Pozývanie na jarné sústredenia bolo buď za prvé alebo za prvé dve kolá (ako to vyšlo) a na jesenné za všetky tri. Od osemnásteho ročníka má rovnako ako Ostré tiež po štyri kolá rozdelené na dve časti po dvoch. Od 24 ročníka pribudla tretia kategória a s príkladmi sa tiež zamiešalo.

Aktuálne bežíme na novom webe a máme novú databázu. Preto zatiaľ staršie ročníky ešte v archíve nie sú. Postupom času sa pokúsime premigrovať čo najviac dát a zjavia sa tu aj staršie ročníky.

Archív zadaní

Čas poslednej úpravy: 4. december 2014 12:54