Počet bodov:
Popis:  6b
Program:  4b

Každý z vás určite pozná “Súkromné očká”. Podstatnou náplňou ich práce je zhánať informácie. Rozlišujú práve 26 typov informácií a každá z nich má kódove označenie podľa jedného veľkého písmenka abecedy.

V tejto organizácií pracuje aj Tigrík (jeho pravé meno je, samozrejme, iné). Jeho úlohou je zhánať informácie rôznych typov a doniesť ich svojmu šéfovi. Je platený za každý deň samostatne.

Tigrík má práve \(n\) tajných zdrojov. Každý z nich má informáciu jedného typu. Za jeden deň vie obehať iba \(k\) svojich zdrojov (potrebuje ich stretnúť osobne, inak by mu nič nepovedali).

“Súkromné očká” sú za svoj deň hodnotení nasledovne: ich šéf si vezme zoznam informácií, ktoré za daný deň doniesol konkrétny zamestnanec a každej priradí spoľahlivosť. Spoľahlivosť jednej informácie je rovná počtu informácii toho istého typu, ktoré dané očko donieslo. Plat, ktorý pracovník za deň dostane, je celkový súčet spoľahlivostí všetkých informácií. Napríklad za prinesenie \(3\) informácií typu A a \(2\) informácie F dostane \(3+3+3 + 2+2 = 13\) peňazí.

Tigríka by zaujímalo, koľko najviac peňazí môže za konkrétny deň dostať.

Úloha

Na vstupe dostanete počet Tigríkových tajných zdrojov a počet zdrojov, ktorý dokáže Tigrík za daný deň obehať. Okrem toho dostanete reťazec \(n\) znakov, v ktorom \(i\)-ty znak predstavuje typ informácie \(i\)-teho zdroja.

Zistite, koľko najviac môže Tigrík za tento deň zarobiť. Nezabudnite správnosť svojho riešenia odôvodniť.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje prirodzené čísla \(n\) a \(k\) (\(1 \leq k \leq n \leq 1\,000\,000\)).

Druhý riadok obsahuje \(n\) veľkých písmen anglickej abecedy – typy informácií, ktoré majú tajné zdroje.

Výstup

Vypíšte jeden riadok a v ňom jedno číslo – najväčší súčet spoľahlivostí, aký vie Tigrík dosiahnuť.

Príklady

Input:

15 10
DZFDFZDFDDDDDDF

Output:

82

Input:

6 4
YJSNPI

Output:

4

V prvom príklade prinesie 9 krát D a raz Z. V druhom príklad prinesie informácie 4 rôznych typov.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.