Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Filip prišiel na dedinu za svojím starým ujom Záhradníkom. Poslala ho mama, pretože počula, že má ujo Záhradník problém na svojom poli. Totižto, na náhodných miestach sa na ňom objavujú diamanty. Uja Záhradníka však nezaujímajú nejaké diamanty. Z nich sa predsa nikto nenaje! On chce len vyorať svoje zamiaky, o ktoré sa celé leto staral. Problém je, že keď príde ujo Záhradník so svojím kombajnom na pole a začne orať, natrafí na diamant a kombajnu sa pokazí vidlica alebo dostane defekt. Preto poprosil Filipa, aby ich povyberal predtým, ako pôjde na pole. Filip si ale potrebuje dopozerať prednášku o logických obvodoch a spraviť si úlohu. Chce teda zisiť, či môže úlohu neodovzdať, školu nedokončiť a vyžiť z pozbieraných diamantov konca života. Kým Filip pozerá prednášku, počítanie diamantov zostalo na vás.

Úloha

Na vstupe dostanete pole ako mriežku \(n \times m\) znakov. V mriežke sú diamanty reprezentované zoskupením \(2 \times 2\) znakov nasledovne:

/\
\/

Vašou úlohou je ich spočítať. Na poli môžu byť porozhadzované aj všeliaké iné paličky, korienky a kamienky, takže si dajte pozor, aby ste započítali len diamanty.

Formát vstupu

V prvom riadku vstupu je číslo \(n\) udávajúce počet riadkov, ktoré budú reprezentovať naše pole. Nasleduje \(n\) riadkov, na každom z nich bude reťazec dĺžky \(m\), ktorý reprezentuje jeden riadok mriežky.

Sú 4 sady vstupov, v ktorých platia tieto obmedzenia:

Sada 1 2 3 4
\(1 \leq n, m \leq\) \(100\) \(100\) \(1\,000\) \(5\,000\)

Formát výstupu

Vypíš jeden riadok a v ňom jedno celé číslo, udávajúce počet diamantov v poli.

Príklady

Input:

10 10
......./\.
.......\/.
./\.......
./\.......
.\/.......
.\/.......
....../\..
/\....\/\.
\/....\//.
..........

Output:

4

Input:

10 10
/\/\......
\/\/./\...
..../\/...
....\/....
.../\.....
...\/./\\.
......\//.
......\/..
..../\\/\.
....\//\/.

Output:

8

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.