Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Na Matfyze práve prebiehajú masívne rekonštrukcie. Za pavilónom matematiky stavajú novú budovu, v akvárkach1 vymieňajú staré drevené sedačky a ešte aj KSPáci si znovu prerobili T2ku2. No a rekonštrukcií sa samozrejme nevyhnú ani záchody.

Vedenie by potrebovalo zistiť, koľko záchodových mís musia na rekonštrukciu objednať. Má to ale jeden háčik. Keď projektant kreslil plány budovy, musel si odskočiť a jeho kolega mu tam medzitým dokreslil ešte niekoľko záchodových mís. Na niektorých záchodoch sú teraz iné, väčšie misy, inde sa zase kadejako prekrývajú, čo by možno bolo skvelé na výstave moderného umenia, no na Matfyze by sme radšej chceli funkčné záchody.

Keďže záchodov je na Matfyze veľa, nikomu sa to nechcelo ručne kontrolovať, a preto požiadali KSPákov o pomoc. Tí momentálne ale kvôli organizovaniu Letnej školy Trojstenu nič nestíhajú, a tak túto úlohu nechali na vás.

Úloha

Na vstupe dostanete pôdorys miestnosti pozostávajúci zo znakov . a O, ktoré označujú voľný priestor a časti záchodovej misy. Záchodová misa veľkosti \(k\) vyzerá ako rovnoramenný trojuholník, ktorého rohy sú označené znakom O. Medzi ľavým a pravým vrcholom je vždy \(2k-1\) prázdnych políčok (teda označených znakom .). Spodný vrchol trojuholníka sa nachádza o \(k\) políčok nižšie, presne v strede medzi ľavým a pravým vrcholom. Všetok ostatný priestor, vrátane vnútra misy, je označený znakom ..

Záchodové misy v nákrese môžu mať rôzne veľkosti, vždy ale pozostávajú práve z troch znakov O a nikdy nie sú otočené inak.

Vašou úlohou je skontrolovať, či sú všetky záchody správne zakreslené a neprekryvajú sa. V prípade, že je všetko v poriadku, je treba spočítať počet záchodov, ktoré sa na nákrese nachádzajú.

Formát vstupu

Na prvom riadku sa nachádzajú čísla \(s\) a \(r\), ktoré označujú počeť stĺpcov a riadkov nákresu. Na ďalších \(r\) riadkoch nasleduje nákres miestnosti, pričom každý riadok má práve \(s\) znakov.

Formát výstupu

Ak je nákres miestnosti v poriadku, na výstup vypíšte jediné čislo – počet záchodov, ktoré sa na nákrese nachádzajú. V opačnom prípade vypíšte Zly nakres.

Príklad

Input:

8 3
O.O..O.O
.O....O.
........

Output:

2

V tejto miestnosti sú iba 2 záchody rovnakej veľkosti vedľa seba.

Input:

11 5
O.....O....
......O...O
...........
...O.O.OO..
......O....

Output:

3

V ľavom hornom rohu je záchod veľkosti 3, napravo od neho záchod veľkosti 2 a v strede pod nimi je záchod veľkosti 1.

Input:

3 3
O.O
...
...

Output:

Zly nakres

Záchodu chýba tretí znak O – nákres je nesprávny.


  1. Akvárka sú prednáškové miestnosti na Matfyze.↩︎

  2. T2-ka je miestosť KSPákov na Matfyze. Pre bližšie predstavenie si tejto miestnosti – sú v nej skrine, gauče, stoly a veľká kopa eráru.↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.