Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Kubik zistil, že v Ebaystane sa dá kúpiť notebook a následne sa dá predať aj za dvojnásobok. Niekedy však notebook nefunguje, a tak Kubik získa menej, alebo je dokonca v strate. Predajcovia sú v Ebaystane postavaní, ako inak, do mriežky. O každom predajcovi Kubik vie, ako veľmi sa mu oplatí od neho notebook kúpiť. Presnejšie, pre každého predajcu si zrátal, aký zisk by mal, ak by od daného predajcu kúpil notebook.

V jeden deň sa Kubik vybral na nákupy. Postavil sa do ľavého horného rohu Ebaystanu. Teraz chce prejsť do pravého dolného rohu a chce pri tom dosiahnúť čo najväčší zisk. Má to ale problém. V Ebaystane je zakázané chodiť doľava, aby nenastali zrážky s inými nakupujúcimi, ktorí idú doprava. Kubik ale nemá času nazvyš a tak žiadneho predajcu nechce navštíviť viac, ako raz.

Úloha

Ebaystan je mriežka rozmerov \(R \times C\). O každom políčku Kubik vie, koľko získa, ak cez dané políčko prejde. Keďže predajcovia sú otravní, po vstupe na políčko Kubik musí od daného predajcu notebook kúpiť.

Kubik začína v ľavom hornom rohu a chce skončiť v pravom dolnom. V týchto dvoch rohoch nie sú predajcovia. Ziskovosť týchto políčok je teda 0.

Kubik môže chodiť iba hore, dole a doprava. Naviac na žiadne políčko nemôže stúpiť viac, ako raz.

Koľko najviac vie Kubik zarobiť touto technikou nákupu za polovičnú hodnotu?

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu sú dve celé čísla \(R\) a \(C\), počet riadkov a počet stĺpcov. Platí, že \(2 \leq R,\,C \leq 600\).

Nasleduje \(R\) riadkov. V každom z týchto riadkov sa nachádza \(C\) celých čísiel. Žiadne z týchto čísiel v absolútnej hodnote neprevýši \(1000\). Je zaručené, že v ľavom hornom a pravom dolnom rohu je hodnota 0.

Formát výstupu

Vypíšte jedno číslo - aký najväčší zisk vie Kubik dosiahnúť, ak začne vľavo hore, skončí vpravo dole, na žiadne políčko nestúpi viac, ako raz a zároveň bude chodiť iba hore, dole, a doprava.

Hodnotenie

Sada 1 2 3 4
\(2\leq R, C\leq\) \(4\) \(10\) \(100\) \(600\)

Príklad

Input:

3 5
0 6 3 -2 9
3 6 -1 8 2
5 -7 1 2 0

Output:

37

Kubik použije cestu DRURDDRUURDD, kde D je dole, R je doprava a U je hore. Zoberie teda postupne políčka s hodnotami 0, 3, 6, 6, 3, -1, 1, 2, 8, -2, 9, 2, 0.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.