Počet bodov:
Program:  20b

Jozef, ktorý už niekoľko týždňov pracuje ako vyšetrovateľ v organizácii PETA, sa nedávno zúčastnil jej každoročnej konferencie. Na tomto stretnutí sa do hĺbky skúmajú rôzne útoky na práva zvierat.

Jeho úloha spočíva v posúdení životného prostredia a etickosti zaobchádzania so zvieratami v zoologickej záhrade v Bratislave, ktorá sa nachádza veľmi blízko pri tajnej jadrovej elektrárni na matfyze. Špecialisti v PETA zistili, že v tejto elektrárni je už viac ako 20 rokov prevádzkovaný softvér, ktorého autori disponujú len pochybnými zručnosťami v oblasti softvérového inžinierstva. Toto vyvolalo obavy, že elektráreň môže na zvieratá pôsobiť nadmernou radiáciou.

Jozef teda nahodil ponožky a sandále a vydal sa na špionážnu návštevu ZOO. Keďže vstupenka bola časovo obmedzená, musel pracovať rýchlo. Ešte pred návštevou vymyslel jeho tím geniálny plán ako posúdiť čo najviac zvierat za krátky čas. Každé zviera odfotil špeciálným fotoaparátom, ktorý využíva špičkové metódy kompresie. Teraz už len zostáva fotografie roztriediť podľa druhu zvieraťa, ktoré na nich je. Na toto ale v PETA nikto nemá čas, keďže musia riešiť ďalšie naliehavé problémy a preto táto úloha zostáva na vás!

Úloha

Vytvorte program, ktorý načíta fotografiu z Jozefovho špeciálneho fotoaparátu a vypíše, aké je na nej zviera.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu je číslo \(n\) (\(1 \leq n \leq 4\)), ktoré udáva počet riadkov obrázka. Nasleduje \(n\) riadkov obrázka, pričom každý má nanajvýš \(1000\) znakov. Všetky riadky obrázka sú rovnako dlhé a prázdny priestor predstavujú medzery. Na načítanie riadku aj so všetkými medzerami odporúčame v jazyku C alebo C++ funkciu getline(cin, premenna) ktorá do premennej načíta riadok až po znak konca riadku.

Formát výstupu

Vypíšte na jeden riadok výstupu druh zvieraťa na obrázku.

Príklad

Input:

1
>O========-

Output:

had

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.