Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Z reaktora sme vybrali trubice s rádioaktívnym odpadom, ktorý potrebujeme ekologicky zlikvidovať. V každej trubici sú zaradom kusy rôznorodých rádioaktívnych látok, pre jednoduchosť ich budeme označovať písmenami az. Ak sa v trubici nachádza za sebou kritické množstvo (dva alebo viac kusov) rovnakej látky, môžeme na tento úsek trubice vystreliť prúd neutrónov a celý tento úsek tým zničiť. Látky v trubici, ktoré boli pred tým na koncoch zničeného úseku budú po tomto vedľa seba.

Ak máme napríklad v trubici látky aabccccbacc môžeme najprv zničiť úsek štyroch látok c a v trubici budú látky aabbacc. Potom môžeme zničiť úsek dvoch látok b, následne troch látok a a napokon zničíme zvyšné látky c.

Týmto postupom by sme zničili celý obsah trubice, avšak ak by sme napríklad najprv zničili úsek látok a, už by sme celý obsah trubice nevedeli zlikvidovať.

Úloha

Máte zadaných niekoľko reťazcov malých písmen anglickej abecedy. Zistite, pre ktoré reťazce dokážeme opakovaným odstraňovaním súvislých úsekov dvoch alebo viacerých rovnakých písmen odstrániť celý reťazec.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu je prirodzené číslo \(n\) (\(1 \leq n \leq 20\)) udávajúce počet testovacích sád. Nasleduje \(n\) riadkov predstavujúcich jednotlivé testovacie sady, na každom riadku je jeden reťazec písmen az. Dĺžka každého reťazca je aspoň \(1\) a najviac \(200\) znakov.

Presnejšie, v jednotlivých vstupoch (1.in8.in) platí, že dĺžka každého reťazca je zhora obmedzená postupne 5, 10, 20, 40, 80, 160, 200 a 200.

Formát výstupu

Pre každú testovaciu vypíšte jeden riadok obsahujúci slovo ano ak sa dá celý reťazec odstrániť a nie, ak sa nedá.

Príklady

Input:

4
aabccccbacc
bccccbacc
hahaahh
xzzxyzzyzzyx

Output:

ano
nie
nie
ano

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.