Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Píše sa 31. december 1999. Frajerskí Kóderi Systémov nezískali tender na napísanie programu pre tajnú jadrovú elektráreň na matfyze. Jednalo sa o jeden z najdôležitejších programov – program na ovládanie žiarovky vnútri kontrolnej miestnosti. Len si predstavte tú galibu, keby bola v kontrolnej miestnosti tma. Alebo nebodaj, keby sa žiarovka zapla dvakrát. Brr – určite aj vás striaslo pri tejto myšlienke. Zákazku namiesto vás získal Klub Machrov Skoro-programátorov.

Mišofovi, vtedy ešte mladému a udatnému junákovi, to akosi nedalo. Vkradol sa preto pod rúškom noci do KMS servera a prezrel program, ktorý napísali. Chcel by program otestovať. Najprv však musí po sebe upratať, aby nikto nezistil, že tam lozil. Pomôžte mu zatiaľ napísať program, ktorým by otestoval to čo vytvorili KMS-áci!

Úloha

Na vstupe dostanete rozvrh časov, kedy má byť žiarovka zapnutá. Zistite, či v tomto rozvrhu nastane situácia, kedy by žiarovka mala byť zapnutá viackrát naraz.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu dostanete dve čísla - \(n\) a \(m\). Číslo \(n\) (\(1 \leq n \leq 10^6\)) udáva dĺžku tmy v sekundách a číslo \(m\) (\(1 \leq m \leq 500\,000\)) je počet intervalov, kedy má byť žiarovka zapnutá. Každý z následujúcich \(m\) riadkov obsahuje dve čísla \(a\) a \(b\) \((0 \leq a < b \leq n)\). Žiarovka by mala byť zapnutá v polootvorenom intervale \([a, b)\), teda od času \(a\) do času \(b - 1\) vrátane.

Formát výstupu

Vypíšte reťazec ANO ak je žiarovka zapnutá v nejakom momente viac ako raz. Inak vypíšte reťazec NIE.

Príklad

Input:

5 3
0 1
1 2
2 3

Output:

NIE

Input:

10 3
3 5
0 2
1 2

Output:

ANO

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.