Počet bodov:
Popis:  6b
Program:  4b

V T21 sa počas dňa vyskytuje veľa programátorov a tí chcú, samozrejme, používať svoje notebooky. Notebooky musia byť zapojené do elektriny, keďže baterka sa im minula pri používaní počas prednášok. V T2 je našťastie obrovská predlžovačka s \(n\) zásuvkami.

Problém však nastal, keď si \(m\) KSP-ákov kúpilo nové Macbooky, ktoré majú najmodernejšie, revolučné a absolútne nepraktické zástrčky.2 Sú o niečo širšie ako tie klasické a aj keď sa dajú strčit do slovenskej zásuvky, na každej strane z nej trochu prečnievajú. Keď ich teda zastrčíte do predlžovačky, obe susedné zásuvky na predlžovačke sú blokované a nedá sa do nich vložiť žiadna iná zástrčka. To ale výrazne obmedzuje efektivitu spomínanej predlžovačky a KSP-ákov trápi, či si vôbec vedia všetci nabíjať svoje notebooky súčasne.

Úloha

Máme predlžovačku s \(n\) zásuvkami, \(m\) počítačov so širokými macovskými zástrčkami a \(k\) počítačov s normálnymi (úzkymi) zástrčkami. Zistite, či sa všetkých \(m+k\) zástrčiek dá povkladať do predlžovačky. Normálna zástrčka zaberie práve jednu zásuvku a macovská zástrčka zaberie jednu zásuvku a zablokuje obe susedné zásuvky. Medzi dvoma macovskými zástrčkami však stačí mať jednu voľnú zásuvku.

Formát vstupu

Na prvom riadku dostanete \(n\) (\(1 \leq n \leq 10^9\)) – počet zásuviek v predlžovačke. Na druhom riadku budú čísla \(m\) a \(k\) (\(0 \leq m, k \leq 10^9\)) – počet macovských a počet normálnych zástrčiek.

Formát výstupu

Vypíšte ano ak sa notebooky zapojiť dajú a nie, ak to žiadnym spôsobom nejde.

Príklad

Input:

7
3 1

Output:

ano

Rozložiť sa dajú napríklad takto: momonom (macovské – m, normálne – n, prázdna zásuvka – o). Všimnite si, že širokým koncovkám stačí medzi sebou iba jedna medzera.

Input:

5
1 2

Output:

ano

Napríklad rozloženie nomon.

Input:

2
1 2

Output:

nie

Žiadnym spôsobom sa nepomestia, nemáme totiž ani dostatok zásuviek.

Input:

4
2 1

Output:

nie

  1. Tajná KSP miestnosť na Matfyze.

  2. Ak si ešte stále nie ste istí pri používaní slov zástrčka a zásuvka, tento článok vám určite pomôže.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.