Ak vás baví riešenie programátorských úloh a chceli by ste sa v ňom zlepšiť, prípadne sa vám jednoducho štyri série KSP za rok zdajú málo, máme pre vás dobrú správu:

 • existuje kopec iných súťaží a stránok s úlohami podobného štýlu ako v KSP.
 • existuje veľa materiálov, z ktorých sa dá učiť a sú po slovensky (česky)

Na tejto stránke spomenieme niektoré z nich.

Súťaže

 • Olympiáda v informatike: Olympiáda v informatike je štruktúrou podobná matematickej olympiáde (má domáce, krajské a vo vyššej z dvoch kategórií aj celoštátne kolo), úlohy sa ale veľmi podobajú úlohám KSP. Najlepší riešitelia celoštátneho kola sú pozvaní na výberové sústredenie, z ktorého najlepší štyria potom reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej olympiáde v informatike.

 • Rýchlostné programovanie: Na tejto stránke prebiehala zhruba raz za mesiac súťaž v riešení programátorských úloh (zvyčajne bývala trojhodinová), v ktorej ste si mohli zmerať sily aj s mnohými vedúcimi KSP. Stále sa na tejto stránke dajú riešiť a odovzdávať úlohy zo starých súťaží. Úlohy sú väčšinou po slovensky, občas po anglicky.

 • CodeForces: Tu bývajú dvojhodinové súťaže, ktoré riešia ľudia z celého sveta. Podľa svojich umiestnení v jednotlivých súťažiach dostanete aj rating, podobný (nielen) šachovému ELO. Okrem toho sa tu tiež dajú riešiť a odovzdávať úlohy z minulých súťaží. Úlohy sú po anglicky a po rusky.

 • TopCoder: Ďalšia veľmi rozšírená stránka s online súťažami, podobne ako Codeforces tu majú jednotliví súťažiaci svoj rating. Úlohy sú po anglicky.

 • Sphere Online judge: Stránka s pestrým výberom úloh, ktoré sa tu dajú riešiť a odovzdávať .

 • Testovač letnej školy KSP: Počas letných prázdnin organizujeme Letnú školu KSP. Úlohy, ktoré sa na nej riešia sú počas roka stále dostupné na tejto stránke - sú to jednoduchšie algoritmické úlohy rozdelené podľa toho, aký algoritmus je na ne vhodné použiť. Ak ste sa na sústredení alebo niekde inde naučili nový algoritmus, môžete si jeho implementáciu precvičiť na niektorej z úloh letnej školy.

Materiály

Ak by ste sa chceli počas roka dostali chuť naučiť sa sami nejaké algoritmy alebo si niečo zopakovať, môžeme vám odporučiť minimálne tieto materiály:

 • Archív minulých ročníkov KSP: Najviac sa naučíte, ak sa sami najprv zamyslíte nad problémom a pokúsite sa ho vyriešiť. Všetky úlohy KSP posledných ročníkov sa dajú odovzdávať na automatické otestovanie, takže si môžete riešenia aj naprogramovať. Či už riešenie vymyslíte sami alebo nie, určite si prečítajte vzorák.

 • Zbierky úloh KSP z rokov 1983–1998 a 1998–2006: Ak by ste chceli mať úlohy a riešenia na papieri (napríklad, ak si chcete čítať pred spaním, ale nechcete sa už pozerať do monitora), zaobstarajte si zbierku.

 • Kuchárka KSP - rozhodli sme sa spísať kvalitné články o témach, algoritmoch a štruktúrach, ktoré sú často potrebné pri riešení úloh. Prečítajte si, a rovno aj využite svoje poznatky na úlohách - na testovači letnej školy KSP, stránke rýchlostného programovania ale aj na ďalších vyššie spomínaných stránkach nájdete niektoré úlohy usporiadané podľa podľa potrebných algoritmov a štruktúr. Kuchárku budeme priebežne dopĺňať. Z čítania kuchárky viete získať predstavu aj o tom, čo sa naučíte na našich sústredeniach

 • Videoprednášky o algoritmoch a dátových štruktúrach - ak preferujete pozeranie videí pred čítaním, pozrite si tieto Mišofove predášky, ktoré sú prednášané začínajúcim vysokoškolákom, informatikom, na bratislavskom matfyze. Na internete nájdete kopu sfilmovaných univerzitných kurzov, no Mišof navyše fakt skvelo prednáša a tento kurz je ešte aj po slovensky.

 • Kniha Průvodce labyrintem algoritmů nová (2017) kniha od Martina Mareša a Tomáša Vallu, v ktorej nájdete pekne vysvetlené množstvo algoritmov bežne používaných v súťažiach, ako aj sprievodné cvičenia.

 • Programátorské kuchařky spísané organizátormi českého KSP. Je tu vysvetlených mnoho tém a algoritmov aj s úlohami na rozmýšľanie.

Čas poslednej úpravy: 7. október 2022 22:38