Zadanie

V krajine, kde sa na strednej škole delilo nulou a prvočísla rozkladali na čísla zložené, žila Etka. Etka bola už od mala šikovná, veď už na základnej škole písala Raabeho testy na plný počet. A tak si jedného dňa povedala, že aj ona ide zlepšiť svet a začne priamo v Tesku pri výklade s kryptomenami.

Na druhej strane kopca bola tiež vyspelá krajina. Mala tri kruhové objazdy, štyri semafory a pelikána v erbe. A v tejto krajine plnej šikovných ľuďí si nažíval, nie síce múdry, ale zato vysoký, Jemko. Jedného dňa ale prerástol celé svoje okolie natoľko, že musel ísť hľadať svoje šťastie cez kopec. Tu sa rýchlo priučil remeslu delenia nulou, no aj tak nikdy nezapadol medzi ostatných ľudí. Predsa len ale prišiel deň, ktorý mu navždy zmenil život.

Jedného zimného večera, keď Jemo opäť vyhladol a dojedol zbytky aj v susedovej chladničke, sa rozhodol ísť dokúpiť zásoby do neďalekého Teska. A tu Jemko zbadal prekrásnu Etku obsluhujúcu pult s kryptomenami. Okamžite sa tam vybral. Romýšľajúc, ako Etku očariť, mu v hlave skrsol geniálny nápad.

Ženu určite očarí bohatý muž, preto sa Jemo rozhodol, že za peniaze, ktoré má, toho nakúpi najviac, ako len môže. Ako ale všetci vieme, kryptomien je straaašne veľa a Jemko ani len nedovidí z jedného konca pultu na druhý. Navyše, Jemko vôbec žiadne kryptomeny nepoznal. Chcel to ale zahrať na odborníka, a tak sa rozhodol, že kúpi len z tých kryptomien, na ktorých názov dovidí. Čo si ale Jemko všimol je, že pri pulte s kryptomenami bola z každej kryptomeny len \(1\) minca. Nechcel Etku posielať hľadať ďalšie do skladu, takže sa rozhodol, že kúpi z každej kryptomeny najviac \(1\) mincu. Horšie zistenie bolo to, že Tesko má úplne iné ceny ako hodnoty kryptomien na trhu. Aby neskončil úplne na mizine, rozhodol sa zo svojho rozpočtu nakúpiť tak, že to možno nebude najdrahší nákup čo vie spraviť, ale bude mať najväčšiu hodnotu na trhu.

Takto večer už bola Etka veľmi unavená a tak Jemkovi nevenovala pozornosť. No Jemo sa len tak nevzdal. Rozhodol sa, že tam bude chodiť znova a znova hoc aj \(10\,000\)-krát a opakovať to, čo urobil posledný večer. Až kým si jej srdce nezíska.

No napriek tomu, že Jemko pôjde cez leto hľadať bugy do švajčiarskych končín, má problémy s vypočítaním najlepšieho nákupu. A Etka je veľmi inteligentné dievča, ak by nenakúpil optimálne, hneď by si to všimla a jeho šanca by bola v háji. Pomôžete mu?

Úloha

V Tesku predávajú \(n\) kryptomien. Kryptomeny sú vyložené na pulte v jednom dlhom rade. Každá kryptomena má nejakú cenu v obchode a nejakú hodnotou na trhu. Jemko obchod navštívi \(q\)-krát. Pretože ale chodí vždy večer, na pulte je vždy z každej meny už len \(1\) minca. Pre každú návštevu vieme, koľko má Jemo peňazí v peňaženke a odkiaľ pokiaľ vidí, a zaujíma nás odpoveď na otázku: “Akú najväčšiu hodnotu vie Jemo nakúpiť, ak jediné peniaze, čo má k dispozícii, sú tie v jeho peňaženke, a vyberá si len medzi menami, na ktoré dovidí?”

Formát vstupu

V prvom riadku sú 2 celé čísla \(n, q\) oddelené medzerou: počet rôznych kryptomien a počet návštev. Kryptomeny sú očíslované od \(1\) po \(n\).

Nasleduje \(n\) riadkov, v každom sú dve medzerou oddelené celé čísla \(c_i, h_i\): cena \(i\)-tej kryptomeny v Tesku a hodnota tejto kryptomeny na trhu.

Na konci bude \(q\) riadkov popisujúcich Jemkove návštevy. V každom je trojica čísel \(l_i, r_i, p_i\) oddelených medzerou, hovoriacich, že Jemko má v peňaženke \(p_i\) peňazí a môže nakupovať kryptomeny od \(l_i\) po \(r_i\), vrátane.

Formát výstupu

Pre každú Jemovu návštevu Teska vypíšte jeden riadok a v ňom jedno celé číslo: najväčšiu hodnotu, ktorú vie Jemo nakúpiť.

Hodnotenie

Pre jednotlivé sady vstupov platia nasledovné obmedzenia

číslo sady \(1\) \(2\) \(3\) \(4\)
\(1 \leq n \leq\) \(20\) \(100\) \(400\) \(1\,000\)
\(1 \leq q \leq\) \(50\) \(1\,000\) \(5\,000\) \(10\,000\)
\(1 \leq p_i \leq\) \(100\) \(500\) \(2\,000\) \(2\,000\)
\(1 \leq c_i \leq\) \(10^{6}\) \(10^{6}\) \(10^{6}\) \(10^{6}\)
\(0 \leq h_i \leq\) \(10^{6}\) \(10^{6}\) \(10^{6}\) \(10^{6}\)

Príklady

Input:

3 2
2 2
3 3
2 2
1 3 4
1 2 4

Output:

4
3

Input:

3 2
2 2
3 5
2 2
1 3 4
1 2 4

Output:

5
5

Potom, ako ste si spolu s Jemom prešli strastiplnou cestou na druhú stranu kopca, našli slušné bývanie a napriek obrovskému hladu stretli jeho vyvolenú, ste dostali neľahkú úlohu. Mnohým z vás však táto úloha musela prísť povedomá. A tak stačilo spomenúť si na jej riešenie a následne ho trošku vytúniť, aby riešilo aj túto úlohu.

Knapsack

Áno, táto úloha bola len jemné zovšeobecnenie úlohy, ktorá je vo svete známa pod názvom knapsack problem. Zadanie znie nasledovne: “Máme \(n\) kryptomien, pre každú z nich poznáme jej cenu v Tesku a jej hodnotu na trhu. Akú najväčšiu hodnotu vieme nakúpiť za \(p\) peňazí?”

Túto úlohu vyriešime dynamickým programovaním. Vypočítame si dvojrozmerné pole, kde v \(D[i][j]\) je uložená najväčšia hodnota, akú vieme nakúpiť, ak máme k dispozícii \(j\) peňazí a môžeme nakupovať len prvých \(i\) typov kryptomien. Potom odpoveď na našu otázku je uložená v \(D[n][p]\).

Ako vypočítame hodnoty v jednotlivých políčkach poľa? Predstavme si, že máme \(j\) peňazí a nakupujeme z prvých \(i\) typov kryptomien. Aké sú možnosti pre \(i\)-tu kryptomenu? Buď ju nekúpime a výsledok je rovnaký, ako keď nakupujeme iba z prvých \(i-1\) kryptomien. Alebo ju kúpime (samozrejme, iba ak máme na to dosť peňazí). Vtedy chceme kúpiť najväčšiu hodnotu z prvých \(i-1\) kryptomien, pričom už máme k dispozícii len \(j-cena[i]\) peňazí.

Teda pokiaľ máme dosť peňazí na kúpenie \(i\)-tej kryptomeny (\(j \geq cena[i]\)), tak platí \[D[i][j] = \max (D[i-1][j], D[i-1][j-cena[i]] + hodnota[i])\text{.}\] Inak \(D[i][j] = D[i-1][j]\). Základný prípad je jednoduchý, keďže za \(0\) peňazí a ani z \(0\) kryptomien si nič nekúpiš. Vieme teda, že \(D[0][j] = D[i][0] = 0\).

Priamočiare využitie

Toto vieme využiť v našej úlohe tak, že vždy, keď príde otázka, zrátame si výsledok knapsacku pre kryptomeny od \(l\) po \(r\) a vypíšeme odpoveď. Akú to má celé časovú zložitosť? Pre každú otázku potrebujeme zrátať celé dvojrozmerné pole knapsacku odznova. Toto pole môže mať v najhoršom prípade veľkosť až \(n \times p\). Teda celková časová zložitosť je \(O(q \cdot n \cdot P)\), kde \(P\) je najväčšie \(p_i\).

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int n,q,l,r,b;
vector<int> c,h;

int main() {
 ios_base::sync_with_stdio(false);
 cin>>n>>q;
 c.resize(n);h.resize(n);
 for(int i=0;i<n;i++)cin>>c[i]>>h[i];
 while(q--){
  cin>>l>>r>>b;l--;
  vector<vector<int> > D(r-l+1, vector<int>(b+1, 0));
  for(int i=1;i<=b;i++){
   for(int j=1;j<D.size();j++){
    //skus kupit j+l-ty typ
    D[j][i]=D[j-1][i];
    if(i>=c[j+l-1])D[j][i]=max(D[j][i], D[j-1][i-c[j+l-1]]+h[j+l-1]);
   }
  }
  cout <<D.back().back()<<endl;
 }
 return 0;
}

Vzorové riešenie

Všimnime si, že keď zrátame knapsack pre nejaký interval kryptomien (od \(l\) po \(r\)), tak musíme zrátať celú tabuľku \(D\). Zaujímavé je ale to, že v \(i\)-tom riadku tabuľky \(D\) vlastne uvažujeme len prvých \(i\) kryptomien (kryptomeny od \(l\) po \(l+i-1\)). A teda keď už máme vyrátané \(D\), tak máme odpovede zrátané aj pre každý prefix tohto intervalu. Teda pre každý interval tvaru \(\langle l; l+i \rangle\), kde \(0 \leq i \leq r-l\). Pokiaľ zrátame všetky tieto knapsacky odzadu, tak máme dokonca zrátaný knapsack aj pre každý jeho sufix (intervaly tvaru \(\langle l+i; r \rangle\)).

Postavme si teraz nad našimi kryptomenami strom s rovnakou štruktúrou, ako má intervalový strom – teda binárny strom, kde je každému vrcholu priradený nejaký interval, pričom koreňu je priradené celé pole, každému z jeho synov jedna polovica poľa, ich synom štvrtiny poľa atď. V každom vrchole nášho stromu zrátajme knapsack na intervale kryptomien, ktorý tento vrchol pokrýva, v oboch smeroch.

Akú výhodu nám to dá? Ľubovoľný interval sa teraz dá rozdeliť na dve časti (o chvíľu si ukážeme ako), pričom pre obe z nich už máme knapsack predrátaný niekde v našom strome. Ak by sme vedeli, koľko peňazí máme minúť v prvej a koľko v druhej časti, odpoveď na otázku by sme zrátali v konštantom čase sčítaním vhodných dvoch čísel, ktoré už máme predpočítané. To síce nevieme, ale môžeme vyskúšať všetky možnosti, ktorých je \(p+1\). Poďme si teda zhrnúť naše riešenie.

Predstavme si, že nám príde otázka, že chceme výsledok knapsacku na intervale od \(l\) po \(r\). Skúsme nájsť nejaké intervaly v intervaláči, ktoré nám v tomto pomôžu. Začnime v koreni. Pokiaľ celý náš hľadaný interval leží len v pravom alebo len v ľavom synovi, tak nás vlastne tá druhá časť intervaláču nezaujíma a môžeme sa presunúť do syna, v ktorom sa náš interval nachádza. Toto opakujeme až dôjdeme do vrchola, kde toto opakovať nemôžeme. To môže znamenať, že sme v liste, vtedy je hľadaný interval dĺžky \(1\) a odpoveď je jednoduchá. Buď si vieme dovoliť kúpiť kryptomenu a odpoveď je jej hodnota, alebo je odpoveď \(0\). Iná možnosť je, že časti nami hľadaného intervalu ležia v oboch synoch. Dokonca vieme, že náš hľadaný interval je vlastne zlepením nejakého sufixu ľavého syna a nejakého prefixu pravého syna. Toto už ale máme predpočítané, teda jediné, čo ostáva, je nakombinovať odpoveď z týchto dvoch intervalov. Jediný problém je, že nevieme, koľko peňazí chceme minúť v ľavom synovi a koľko v pravom. Tak to urobíme jednoducho—keďže dokopy chceme minúť \(p\) peňazí, tak vyskúšame všetky možnosti, ako rozdeliť tieto peniaze do synov. Potom už len zoberieme maximum a vypíšeme.

Ako sme teda zlepšili časovú zložitosť? Najprv si predpočítame celý intervalový strom. Všimnime si, že na každej úrovni tohto stromu zrátame niekoľko knapsackov, dokopy pre \(n\) prvkov s tým, že minieme maximálne \(p\) peňazí. Strom má \(\log n\) úrovní, a teda zrátať celý strom vieme v čase \(O(n \cdot p \cdot \log n)\). Pri spracovávaní konkrétnej otázky najprv potrebujeme nájsť vhodný vrchol, pričom pri každom kroku tohto hľadania klesneme v hĺbke stromu o \(1\). Teda vrchol vieme nájsť v \(O(\log n)\), a na záver vyskúšame všetky možnosti rozdelenia peňazí do ľavého a pravého intervalu, čo bude trvať \(O(p)\). Celková časová zložitosť je teda \(O(n \cdot p \cdot \log n + q \cdot (\log n + p))\). Čo sa týka pamäťovej zložitosti, tak si musíme pamätať celý náš intervalový strom, čo je \(O(n \cdot p \cdot \log n)\).

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int n,q,l,r,b, maxP=2000;
vector<int> c,h;
vector<vector<vector<int> > > D,E;
void calculateKnapsnack(int vrchol, int odkial, int pokial) {
 D[vrchol].resize(pokial-odkial+1, vector<int>(maxP+1,0));
 E[vrchol].resize(pokial-odkial+1, vector<int>(maxP+1,0));
 for(int i=1;i<=maxP;i++){
  for(int j=1;j<D[vrchol].size();j++){
   D[vrchol][j][i]=D[vrchol][j-1][i];
   if(i>=c[j+odkial-1])D[vrchol][j][i]=max(D[vrchol][j][i], D[vrchol][j-1][i-c[j+odkial-1]]+h[j+odkial-1]);
  }
 }
 for(int i=1;i<=maxP;i++){
  for(int j=1;j<E[vrchol].size();j++){
   E[vrchol][j][i]=E[vrchol][j-1][i];
   if(i>=c[pokial-j])E[vrchol][j][i]=max(E[vrchol][j][i], E[vrchol][j-1][i-c[pokial-j]]+h[pokial-j]);
  }
 }
 if(pokial-odkial<2)return;
 int stred=(odkial+pokial)/2;
 calculateKnapsnack(2*vrchol, odkial, stred);
 calculateKnapsnack(2*vrchol+1, stred, pokial);
}

pair<int,int> najdivrchol(int vrchol, int odkial, int pokial){
 int stred=(odkial+pokial)/2;
 if(l>stred)return najdivrchol(2*vrchol+1, stred, pokial);
 if(r<stred)return najdivrchol(2*vrchol, odkial, stred);
 return {vrchol,stred};
}

int main() {
 ios_base::sync_with_stdio(false);
 cin>>n>>q;
 int listy=1;
 while(listy<n)listy*=2;
 D.resize(2*listy);
 E.resize(2*listy);
 c.resize(listy,0);h.resize(listy,0);
 for(int i=0;i<n;i++)cin>>c[i]>>h[i];
 //ulozene v poli [cislo vrchola v intervalaci][pocet spracovanych][pocet penazi]
 calculateKnapsnack(1,0,listy);
 while(q--){
  cin>>l>>r>>b;l--;
  pair<int,int> interval=najdivrchol(1,0,listy);
  int vsledok=0;
  for(int i=0;i<=b;i++){
   vsledok=max(vsledok, D[2*interval.first+1][r-interval.second][i]+E[2*interval.first][interval.second-l][b-i]);
  }
  cout <<vsledok<<endl;
 }
 return 0;
}

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.