Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Odnepamäti Kika vie,
že to naj čo život skrýva,
sú len predsa inotaje,
kde zopár písmenok chýba.

Oj, písmen má chýbať veľa;
až na f, k, s, m, p všetky.
Čo sa to však deje? Ľaľa!
Číž tu vyvoláva zmätky!

Len správne názory má, vraj.
Jeho predstava je vcelku iná.
Len to je správny inotaj,
kde aspoň polka sú tie isté písmená.

Hodinu sa zvládli hádať,
sťa hromu ozývajúc hlasy.
Kristínka, už nebudeš mať,
o dva roky dlhšie vlasy!

Odhodlane skričí: Číž,
na papier mi slová daj!
Keď ich všetky vymyslíš,
napíšem ten inotaj!

Úloha

Správny inotaj podľa Kiky a Číža je množina slov, kde aspoň polovica všetkých použitých písmen (vo všetkých slovách dohromady) je to isté písmeno. Číž Kike napísal zopár slov (podľa Kikinej požiadavky použil len písmená f, k, s, m, p). Kikina (a vaša) úloha je teraz zistiť, aký najdlhší inotaj z nich vieme poskladať (najdlhší v zmysle počtu slov). Kiku totiž nezaujíma počet znakov, ktoré má výsledný inotaj, ale počet slov, z ktorých sa skladá.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu sa nachádzajú dve čísla oddelené medzerou \(n, k\). Nasleduje \(n\) riadkov, na každom je jedno slovo dĺžky \(s_i\), kde \(1 \leq s_i \leq k\).

Platia nasledujúce obmedzenia:

Sada 1 2 3 4
\(1 \leq n \leq\) \(10\) \(100\) \(8000\) \(20\,000\)
\(1 \leq k \leq\) \(20\) \(200\) \(1000\) \(3500\)

Formát výstupu

Na jediný riadok výstupu vypíšte jediné číslo, ktorého hodnota je počet slov v najdlhšom správnom inotaji, ktorý sa dá vyskladať z Čížových slov.

Príklad

Input:

3 2
k
sp
s

Output:

3

Keď vezmeme všetky tri slová, počet písmen s je presne polovica z celkového počtu použitých písmen.

Input:

3 3
kms
ksp
fks

Output:

0

Síce sa písmená opakujú medzi slovami, žiadna kombinácia však nemá aspoň polovicu rovnaké písmeno.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.