Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Kristína si ráno obliekla biele ponožky. Keď však prešla po podlahe, zistila, že sa jej ponožky rýchlo zašpinili. Teraz stojí pred schodami a vidí aké su špinavé.

Na každej polke schodu je rôzne veľa špiny. Ľavou nohou Kristína stúpa na ľavú polovicu schodu a pravou na pravú. Na prejdenie schodov používa iba klasické metódy. (Nohy sa po schodoch striedajú, nepreskočí viac schodov naraz, kráča iba jedným smerom…).

Pomôžte Kristíne prejsť po schodoch tak, aby sa jej biele ponožky čo najmenej zašpinili.

Úloha

Vašou úlohou bude zistiť, či má Kristína vstúpiť na schody pravou alebo ľavou nohou.

Formát vstupu

Na vstupe dostanete celé kladné číslo \(n\). Potom nasleduje \(n\) riadkov obsahujúcich dve čísla \(l_i, r_i\) – špinavosť ľavej a pravej polovice \(i\)-teho schodu. Prvý schod, na ktorý Kristína stúpa je ten, ktorý je prvý na vstupe.

Formát výstupu

Vypíšte prava, lava alebo je to jedno podľa toho, ktorou nohou má Kristína vstúpiť na schody.

Príklady

Hodnotenie

Sú 4 sady vstupov, v ktorých platia tieto obmedzenia:

Sada \(1\) \(2\) \(3\) \(4\)
\(1 \le n \le\) \(100\) \(1\,000\) \(50\,000\) \(100\,000\)
\(0 \le l_i, r_i \le\) \(100\) \(100\) \(1\,000\) \(1\,000\)

Input:

3
2 1
2 1
4 4

Output:

je to jedno

Je jedno, ktorou nohou vstúpi na schodisko, ponožky bude mať zašpinené rovnako.

Input:

5
5 2
4 5
3 1
9 3
4 2

Output:

prava

Input:

6
3 1
4 2
4 5
7 1
2 5
9 8

Output:

lava

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.