Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Ako každý rok, aj v roku 2022 Národné toaletné centrum zorganizovalo Zraz toaletárov. Pre veľkú popularitu tohto podujatia sa organizátori rozhodli obmedziť vstup verejnosti. Aby však nerozhnevali verných nadšencov Zrazu toaletárov, vymysleli súťaž, ktorá by umožnila tým najbystrejším zúčastniť sa.
Filip, obrovský fanúšik porcelánových trónov, však veľmi bystrý nie je a žiada ťa aby si mu pomohol dostať sa na tohtoročný Zraz toaletárov.

Úloha

IT oddelenie Národného toaletného centra vymyslelo takúto šifru: Dostaneme dve čísla \(n\) a \(k\) a text rozdelený na riadky, obsahujúci iba alfanumerické znaky a medzery. Aby sme Filipa dostali na Zraz toaletárov musíme šifru rozlúštiť. To urobíme následovne: Pre každý z riadkov vypíšeme \(k\)-ty znak riadku, pričom sa medzery nepočítajú ako znak. Môže sa stať, že v riadku bude nedostatočný počet znakov – vtedy vypíšeme prázdny riadok.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu sú dve medzerou oddelené čísla: \(n\) - počet riadkov textu a \(k\) - index znaku, ktorý nás zaujíma (je šifrou). Ďalej na vstupe nasleduje \(n\) riadkov textu.

Formát výstupu

Na každý z \(n\) riadkov vypíšete buď znak, ktorý je šifrou alebo prázdny riadok.

Hodnotenie

Sú 4 sady vstupov. Pre prvé tri sady platia tieto obmedzenia:

Sada 1 2 3
\(1 \leq n \leq\) \(50\) \(1\,000\) \(10\,000\)
\(1 \leq k \leq\) \(100\) \(500\) \(10\,000\)

Štvrtá sada zahŕňa špeciálne prípady.

Príklad

Input:

2 5
Narodne toaletne centrum
9800 navstevnikov

Output:

n
a

Všimnime si, že číslujeme od nuly, teda \(k\) je naozaj indexom.

Input:

3 2
Ako
sa
mas

Output:

o

s

Druhý riadok nemal dostatočný počet znakov, teda sme vypísali prázdny riadok.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.