Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

“Ojojoooj, kedy už Dano pripraví tú úlohu? Dalo by sa? Bolo by možné? Mohlo by byť umožnené?!”, hovoril si Adam počas vykonávania potreby na svojej záhradnej latríne, ktorú postavil ešte jeho starý otec. Ako si to tak hovoril, a rozčuľoval sa, podvedome si pripravoval toaletný papier. Rôzne ho skladal a podsúval, až mu ostal iba jeden \(n\)-vrstvový obdĺžniček. Začal teda rozmýšľať, akými rôznymi spôsobmi sa dá \(n\)-kúskový toaletný papier poprekladať. Adam má svojich favoritov, no nevie, či sa vôbec dajú vytvoriť. Zmyslel si teda, že Danovi napíše a povie mu, aby ako úlohu do KSP pripravil toto.

Úloha

Adam vám povie niekoľko permutácií obdĺžničkov toaletného papiera. O každej z nich by chcel vedieť, či sa skutočne dá získať nejakým poprekladaním. Adamov papier je taký tenký, že jeho hrúbku môžeme zanedbávať.

Prekladanie a podsúvanie funguje nasledovne. Adam rozvinie celý papier na zem a jeho obdĺžničky si očísluje od 1 do \(n\). Prekladať môže iba po perforáciách. Následne vždy môže priložiť ľubovoľný obdĺžniček na iný obdĺžniček zhora alebo zdola, ak mu nebránia iné obdĺžničky. Môže teda ľubovoľne prekladať. Ak si stále nie ste istí, či môže prekladať nejakým konkrétnym spôsobom, pravdepodobne ním prekladať môže.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu je číslo \(t\) – počet permutácií, na ktoré sa vás Adam opýta. Platí \(1 \leq t \leq 100\). Nasleduje \(t\) dvojíc riadkov. Na prvom riadku z \(i\)-tej dvojice je číslo \(n_i\) – počet obdĺžničkov celého toaletného papiera. Na druhom riadku z \(i\)-tej dvojice je \(n_i\) medzerou oddelených čísiel predstavujúcich permutáciu, na ktorú sa Adam pýta. Prvé číslo v permutácii je číslo obdĺžnička navrchu, posledné predstavuje číslo spodného obdĺžnička. Platí \(1 \leq n_i \leq 10\,000\).

Formát výstupu

Pre \(i\)-tu permutáciu vypíšte na samostatnom riadku Vyter mozny, ak je možné poprekladať toaletný papier do danej permutácie. V opačnom prípade na tomto riadku vypíšte Vyter nemozny.

Príklad

Input:

2
5
1 4 5 3 2
5
1 5 3 2 4

Output:

Vyter mozny
Vyter nemozny

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.