Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Písal sa koniec roka 2019, keď si Korporácia Snímkovacích Podvodníkov vysúťažila tender na letecké osnímkovanie Egypta a následné počítačové spracovanie snímkov. “Však čo, letecké snímkovanie zvládneme ľavou zadnou, a na počítačové spracovanie snímok nám sem dva krát do roka chodí približne \(36\) stážistov. Niekto z nich to určite naprogramuje”, hovoril si Krtko, hlavný Snímkovací Podvodník. Avšak, stalo sa to, čo nikto nečakal. Prišla pandémia, a žiadne stáže sa nekonali. Korporácia na tento tender už takmer zabudla, až včera prišiel mail o tom, že deadline na dodanie snímkov a dát sa blíži. “Čo teraz? Snímky máme, ale treba ich vyhodnotiť. Peniaze čo sme za tender dostali už nemáme, minuli sme ich na kofolu v akcii 1”, uvažoval Krtko. “Musíme si nájsť niekoho, kto to urobí zadarmo.”, rozhodol sa Krtko a začal čítať malé písmenká na zmluvách pracovníkov KSP, a hľadať takých, ktorí to podľa zmluvy musia urobiť zadarmo.

A tak si Krtko niekoho našiel. Vás. Napíšte program, ktorý z každého snímku zistí aká vysoká pyramída je na ňom. Ale poponáhľajte sa, lebo podľa malých písmenok na zmluve Vám Krtko môže dať preplatiť pokutu z omeškania.

Úloha

Na vstupe dostanete leteckú snímku pyramídy zjednodušenú do textu. Vypíšte koľko poschodí má pyramída, ktorá sa na fotke nachádza. Každá pyramída sa skladá z niekoľkých obdĺžnikových poschodí. Každé poschodie okrem spodného stojí celé na nejakom poschodí, žiadna jeho časť “nepretŕča”. Každé poschodie je zo všetkých \(4\) strán aspoň o \(1\) menšie ako poschodie pod ním

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu sa nachádza číslo \(n\), počet riadkov, ktorý má text reprezentujúci fotku. Nasleduje \(n, 1 \leq n \leq 50\) rovnako dlhých riadkov.

Každý riadok má najviac \(50\) znakov a skladá sa len zo znakov ., ktoré označujú piesok, znakov |, ktoré reprezentujú ľavú alebo pravú stranu pyramídy na fotke, a znakov -, ktoré označujú vrchnú alebo spodnú stranu pyramídy. Každé poschodie má tvar obdĺžnika. V rohoch pyramídy sa nachádza znak ., teda piesok.

Formát výstupu

Vypíšte jediné číslo, počet poschodí, ktoré má pyramída na fotke. Nazabudnite za ním vypísať znak konca riadku. Je zaručené, že sa na každej fotke nachádza pyramída s aspoň jedným poschodím.

Príklad

Input:

6
......
..--..
.|..|.
.|..|.
..--..
......

Output:

1

Táto pyramída má len jedno poschodie.

Input:

12
.............
.............
..--------...
.|........|..
.|.-----..|..
.||.--..|.|..
.|||..|.|.|..
.|||..|.|.|..
.||.--..|.|..
.|.-----..|..
..--------...
.............

Output:

3

Táto pyramída má \(3\) poschodia.


  1. Viete koľko litrov kofoly sa zmestí do bežného nákupného košíka? Približne 120. Ak chcete vedieť ako sme na na to prišli, spýtajte sa Sabinky, Krtka alebo Marcela :) ↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.