Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Na poslednej chate vedúcich Trojstenu vznikol nápad, že by Trojstenáci mohli spolu chodievať do divadla aby si utužili kolektív, získali inšpiráciu na dej sústredenia, naučili sa hereckému majstrovstvu na hranie dejových scénok… Vtedy ti to prišlo ako dobrý nápad, však čo sa môže takým divadlom pokaziť. Veď to si tam proste sadneš, a pozeráš sa. To nemôže byť také zlé… Jedine, ak by bolo. Kvôli tragickým hereckým výkonom si po prvých piatich minútach predstavenia začal ľutovať, že si radšej neostal na intráku robiť domáce úlohy. Po desiatich ti už aj umývať špinavé riady v T2 príde ako dobrý nápad. Po 15tich minútach sa postavíš, aby si odišiel, ale čo sa to deje? Naľavo aj napravo od teba sedia vedúci, a je neslušné ich prekračovať kým sedia. Našťastie, nie si jediný, ktorému to predstavenie príde zlé, a chce odísť… V akom poradí odídu všetci Trojstenáci zo sály?

Úloha

V divadle sedí v jednom rade \(n\) vedúcich. Pre jednoduchosť si ich označme prirodzenými číslami \(1\)\(n\). Každého z nich po nejakom čase prestane baviť sa pozerať na divadlo, a bude chcieť odísť. Odísť ale môže len vtedy, ak naľavo, alebo napravo od neho nikto nesedí. Viete poradie, v akom sedia vedúci v rade, a viete poradie, v akom ich prestane baviť sa pozerať na divadlo. Vypíšte poradie, v akom odídu zo sály.

Formát vstupu

Na prvom riadku sa nachádza číslo \(n\), (\(1\leq n \leq 100\,000)\): počet vedúcich, ktorí sedia v rade. Na druhom riadku sa nachádza \(n\) medzerou oddelených čísel \(s_i\), ktoré označujú vedúcich v poradí v akom sedia v rade. Prvé a posledné číslo predstavujú vedúcich, ktorí sedia na kraji. Na poslednom riadku dostanete \(n\) medzerou oddelených čísel \(p_i\), ktoré znamenajú poradie, v akom vedúcich prestalo baviť pozerať divadlo.

Formát výstupu

Vypíšte jeden riadok s \(n\) medzerou oddelenými číslami, poradie v akom vedúci odídu zo sály. Za posledným číslom medzeru nevypisujte. Nezabudnite na znak konca riadku.

Príklad

Input:

3
3 1 2
1 3 2 

Output:

3 1 2

Najprv prestane divadlo baviť vedúceho \(1\), ktorý ale nemôže odísť. Potom, ako prestane divadlo baviť vedúceho \(3\), ktorý sedí na kraji, už má aj vedúci \(1\) voľnú cestu zo sály, a odíde aj ten. Nakoniec prestane divadlo baviť vedúceho \(2\), ktorý okamžite odíde.

Input:

5
1 2 3 4 5
1 5 2 4 3

Output:

1 5 2 4 3

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.