Počet bodov:
Popis:  6b
Program:  4b

Zlé jazyky hovoria, že programátori sa neumývajú. Celé dni a noci vraj nerobia nič iné, iba sa aktívne vyhýbajú sprche. To ale vôbec nie je pravda! Kde sa nabrali také hrozné fámy? Programátori sú predsa čistotní! Toto sme už počuli. Vieme, že vedci z Katedry Sprchovania a Plávania spravili výskum

Adam tomu však neverí. Čo ak boli výsledky výskumu sfalšované? Na konci každého dňa mohol niekto gély preusporiadať tak, aby to vyzeralo, že sa programátori poctivo umývajú. Šandyna by rada obhájila nepošpinené meno programátorov, ale nemôže predsa striehnuť na ľudí v sprche. Preto je potrebné nájsť iný spôsob, ako odhaliť falšovanie výsledkov.

V sprche používanej \(n\) programátormi je kopa sprchových gélov poukladaných jeden na druhom. Vždy, keď sa niekto sprchuje, vyberie svoj sprchový gél z kopy, čím sa všetky gély, ktoré boli nad ním, posunú nižšie. No a keď sa dosprchuje, položí svoj gél na samý vrch kopy. Každý programátor má v kope práve jeden vlastný sprchový gél, ktorý je označený tak, aby si ho nepomýlil. Zistili sme, že programátor sa môže sprchovať aj viackrát za deň.

Šandyna si zaznamenala, ako vyzeralo poradie gélov v kope na začiatku dňa, skôr, než sa ktokoľvek stihol osprchovať. Potom si v priebehu dňa zaznamenávala, v akom poradí programátori navštevovali sprchu. Na konci dňa chce Šandyna zistiť, ako by mala kopa vyzerať, ak nikto gély falošne nepreusporiadal.

Úloha

Gély na začiatku dňa očíslujeme zhora nadol číslami od \(1\) po \(n\). Na vstupe dostanete postupnosť \(m\) návštev jednotlivých programátorov. Každý programátor použije počas návštevy svoj gél. V sprche je v každom momente najviac jeden programátor, takže poradie vyberania a vkladania gélov je jednoznačné.

Zistite, ako by mala vyzerať postupnosť gélov na konci dňa.

Formát vstupu

Prvý riadok vstupu obsahuje prirodzené čísla \(n\) a \(m\) udávajúce počet gélov a počet sprchovaní v daný deň. Platí, že \(1 \leq n, m \leq 200\,000\).

Na ďalšom riadku je postupnosť \(m\) prirodzených čísel oddelených medzerami, pričom každé z nich je v rozsahu od \(1\) po \(n\). Sú to čísla gélov v poradí, v akom ich majitelia používali sprchu.

Formát výstupu

Na jeden riadok vypíšte postupnosť čísel gélov na konci dňa v poradí zhora nadol. Čísla oddeľte medzerami a výstup ukončite znakom nového riadku. Za posledným číslom nevypisujte zbytočnú medzeru.

Príklad

Input:

5 6
2 2 1 3 5 2

Output:

2 5 3 1 4

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.