Počet bodov:
Popis:  10b
Program:  10b

KSP má tri písmena. P je \(16\). písmeno, S je \(19\). a K je \(11\). Keď odstránime dve jednotky z čísel \(16\) a \(19\) dostaneme \(6\) a \(9\). Koľko je \(9\)? To je \(3 \cdot 3\). Opakujem! Tri krát tri! TRI krát TRI. Koľko je \(6\)? To je \(3 + 3\). TRI + TRI! Náhoda? Myslím, že nie! Trojsten confirmed.

Niektoré veci proste nie sú náhodné. Čo sa stane, keď spojíte všetky “é” na tejto strane? Dostanete trojuholníky. Všetky trojuholníky! Každé Tri “é” tvoria trojuholník. To nie je náhoda! Trojuholníky nie sú náhoda. Prečo? Koľko majú strán? TRI! Keď veci tvoria veľa trojuholníkov, to nie je náhoda!

Úloha

Máte zadané body v rovine. Zistite, ako veľmi nenáhodné sú, teda vrcholy koľkých trojuholníkov tvoria.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu je počet rôznych bodov \(n\) (\(0\leq n\leq 4\,000\)).

Nasleduje \(n\) riadkov a na každom sú dve celé čísla \(x_i\), \(y_i\) (\(-100\,000 \leq x_i, y_i \leq 100\,000\)), ktoré sú súradnicami daného bodu.

Formát výstupu

Vypíšte počet trojuholníkov s vrcholmi v daných bodoch.

Príklady

Input:

5
4 5
21 22
5 6
0 1
-5 -4

Output:

0

Tieto body sú jednoznačne náhodné.

Input:

5
0 0
3 3
3 0
0 3
1 -1

Output:

10

Toto naozaj nemôže byť náhoda.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.