Zadanie

Žabiak Michal a žabka Lucka dostali na Vianoce hru Hady a Žaby. Táto hra je pre dvoch hráčov. Jeden hráč si zvolí postupnosť štyroch farebných žiab zo šiestich možných farieb. Farby žiab sa môžu aj opakovať. Druhý hráč háda, aká je táto postupnosť. Aby to však nemal až také ťažké, po každom tipe mu prvý hráč povie dve čísla. Prvé hovorí, koľko žiab trafil presne, teda na danom mieste je žaba správnej farby. Druhé hovorí koľko žiab mu zjedli hady (teda sú na zlom mieste). Inak povedané, toto číslo hovorí o koľko viac žiab mohol trafiť, ak by svoj tip usporiadal inak. Žabiakovi Mišovi sa táto hra veľmi zapáčila, no žabku Lucku už pomaly aj prestala baviť. Žabiak si oblúbil úlohu prvého hráča, ktorý to má síce celkom jednoduché, ale za to sa môže protihráčovi smiať vždy, keď neuhádne.

Žabiak si teda naprogramoval svojho druhého hráča, s ktorým sa môže hrať, koľko len bude chcieť. Tento jeho protihráč bol však veľmi hlúpy a hádal náhodné postupnosti. Začalo to byť rýchlo nudné. Dokážete žabiakovi naprogramovať lepšieho protihráča?

Úloha

Táto úloha je interaktívna. Váš program musí vypísať svoj tip, potom si prečítať odpoveď od žabiaka a vypísať ďalší tip, a tak ďalej, až kým nebude odpoveď 4 0. Táto odpoveď znamená, že tip je správny, teda že váš program trafil všetky štyri žaby.

Formát vstupu

Po každom tipe dostanete na vstup dve medzerou oddelené čísla – počet žiab a počet hadov.

Aby testovanie fungovalo ako má, je nutné, aby sa po vypísaní tipu výstup presunul z pamäte na štandardný výstup pomocou príkazu cout.flush() v C++ alebo sys.stdout.flush() v Pythone. Pre iné jazyky hľadajte ekvivalent k príkazu flush.

Formát výstupu

Každý tip vypíšte ako \(4\) medzerou odelené čísla od \(1\) do \(6\), ktoré predstavujú farby štyroch žiab.

Hodnotenie

Je \(10\) sád vstupov. Každá sada má obmedzený počet tipov, ktoré sa môžete opýtať. Ak budete potrebovať viac tipov na zistenie riešenia, dostanete odpoveď WA. Maximálny počet otázok je v prvých sadách postupne \(1000, 100, 50, 30\) a \(10\). V ďalších sadách je počet vždy o jedno menší až po \(5\) v poslednej sade.

V popise riešenia sa sústreďte na to, aby bolo jasné prečo vaše riešenie vždy nájde odpoveď. Časovú zložitosť určite v závislosti od počtu farieb a od počtu hádaných žiab.

Príklad

>>> 1 3 2 3
<<< 1 2
>>> 3 4 2 1
<<< 0 4
>>> 1 2 3 4
<<< 4 0

Heslo je 1 2 3 4.

Táto úloha mala veľa rôznych spôsobov ako získať nejaký počet bodov. Ak napríklad skúšame všetky možnosti, hneď máme jeden, s trochou šťastia aj dva body. Ak však začneme využívať informácie zo vstupu, veľmi ľahko sa dostaneme na 4 body. Stačí totiž zistiť aké 4 farby potrebujeme, a postupne vyskúšať všetky ich variácie. Ak si však podobnú stratégiu skúsime ručne odohrať, zistíme, že od súpera dostávame viac informácii o riešení ako využívame a môžeme implementovať rôzne vylepšenia.

#!/usr/bin/python3
from itertools import permutations

c = []

for i in range(1, 7):
  print(i, i, i, i)
  a, b = map(int, input().split())
  for j in range(a):
    c.append(i)

for i in permutations(c):
  print(*i)
  a, b = map(int, input().split())
  if a == 4:
    break

Vzorové riešenie

Nebudeme to ďalej naťahovať, a povieme si, ako sa dopracovať ku riešeniu ktoré to zvláda na 5 tipov. Na začiatok si treba uvedomiť, že všetkých možností je len \(6^4\) teda 1296. To vôbec nie je veľa, teda ide nám najmä o hľadanie stratégie a nie ani tak o časovú zložitosť.

S každým tipom dostaneme od protihráča celkom veľa informácie. Každá odpoveď nám totiž rozdelí tých 1296 možností na tie, ktoré heslo môžu byť, a tie, ktoré heslo byť nemôžu. To, do ktorej skupiny patrí ktoré štvorčíslie, zistíme veľmi jednoducho, keď si spočítame, akú odpoveď by nám dal protihráč na náš tip, ak by dané štvorčíslie bolo heslo. Keď toto spravíme pre každú jednu možnosť, budeme mať nový zoznam prípustných možností, ktorý už bude výrazne kratší.

S takýmto pozorovaním sa už ľahko dostaneme na 8 až 10 bodov, podľa toho, ako si vyberieme ďalší tip. Ak si povieme, že vylosujeme náhodne z ostávajúcich možností, tak to niekedy vydá a niekedy nie. My by sme však chceli riešenie, ktoré funguje vždy na 5 tipov. Na to potrebujeme vybrať ten správny tip. Ak napríklad vieme, že 1122 má dve zhody, asi nebude najlepší tip 1123, ale viac nám povie napríklad 3344.

Najlepší je teda taký tip, ktorý vyradí najviac možností. Ako však taký tip nájsť, keď nepoznáme heslo? Povedzme, že po prvom tipe sme si vytvorili vyššie popísaný zoznam možných hesiel. Teraz chceme o nejakom nasledujúcom tipe zistiť, ako dobrý je. To budeme merať tak, že si pre každé možné heslo zistíme, akú odpoveď by sme dostali a pre každú možnú odpoveď (tých je 14) spočítame, koľko možných hesiel by nám ostalo, ak by sme danú odpoveď dostali. Nevieme však, akú odpoveď dostaneme, tak rátajme s najhoršou možnosťou. Teda takou, ktorá by vyradila najmenej hesiel. Keď si takéto číslo zrátame o každom možnom tipe, vieme si ľahko vybrať ten, ktorý vyradí najviac možností v najhoršom prípade. Treba si však uvedomiť, že niekedy môže byť najlepší aj tip, ktorý heslom určite nebude (ako v príklade v predošlom odseku). Aj bez tohoto pozorovania však už dostaneme 9 bodov.

Táto technika sa volá minmax, lebo najprv si pre každý tip zistíme minimum jeho prínosu a potom zoberieme maximum z týchto možností. Dá sa takmer univerzálne aplikovať na hry, kde nepoznáme ťah súpera, ale vieme nejakým spôsobom odsimulovať všetky jeho možnosti. Treba však myslieť na to, že výsledok nemusí byť optimálny, nakoľko napríklad v tejto úlohe sa vôbec nepozeráme na ťahy ktoré budú nasledovať1.

Časová zložitosť

Časová zložitosť nás trochu potrápi, podľa toho, ako dôslední chceme byť. Označme \(f\) počet farieb a \(n\) dĺžku hesla. Povedzme pre jednoduchosť, že porovnanie dvoch tipov robíme v \(O(n^2)\)2. Prefiltrovať tipy podľa odpovede, ktorú dostaneme, nám potom trvá \(O(f^nn^2)\). Ďalší krok je, že pre každý možný tip (\(O(f^n)\)) zisťujeme, pre každé možné heslo (\(O(f^n)\)), akú odpoveď by sme dostali (\(O(n^2)\)). Možných odpovedí je tiež \(n^2\), teda najlepšiu z nich tiež nájdeme v \(O(n^2)\). Výsledná časová zložitosť jedného tipu teda bude \(O(f^{2n}n^2)\). Pamäťová zložitosť je \(O(f^n)\).

Najhorší možný počet ťahov je takmer nemožné ručne odhadnúť na 5, preto sa jednoducho odvoláme na to, že skúsiť všetky skryté heslá nie je tak ťažké.

#!/usr/bin/python3
from collections import defaultdict 
from itertools import product

odpovede = [(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),(0,4),
      (1,0),(1,1),(1,2),(1,3),
      (2,0),(2,1),(2,2),
      (3,0),
      (4,0)]

def diff(a,b):
  a=list(a)
  b=list(b)
  right = 0
  notright = 0
  for i in range(len(a)):
    if a[i] == b[i]:
      right += 1
      a[i] = -1
      b[i] = -2
  for i in range(len(a)):
    for j in range(len(a)):
      if a[i] == b[j]:
        notright += 1
        b[j] = -2
        break
  return(right, notright)


n = 4
m = 6
s = set(product(range(1, m + 1), repeat=n))
all = s.copy()
t = (1, 1, 2, 2)
used = [t]
print(*t)
while True:
  a, b = map(int, input().split())
  if a == n:
    break
  s = {i for i in s if diff(used[-1], list(i)) == (a, b)}
  besttip = []
  minmax = 12345678
  for a in all:
    if a in used:
      continue
    m = defaultdict(int)
    for pos in s:
      ans = diff(a, pos)
      m[ans] += 1

    m = max(m.values())
    if m < minmax or (m == minmax and a in s):
      minmax = m
      besttip = a
  used.append(besttip)
  print(*besttip)

 1. Môže sa totiž stať, že druhá najlepšia možnosť aktuálne nám zabezpečí lepšiu najhoršiu možnosť v ďalšom ťahu, ako tá aktuálne najlepšia.↩︎

 2. Dá sa to však aj v \(O(n)\).↩︎

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.