Doprogramovanie do: 2. apríl 2018 23:59
9 days
Popisy už neodovzdávajte. Ešte stále však môžete odosielať vaše programy, za ktoré dostanete časť bodov.
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Daniel Medveď3 GTajBB 2 8? 8? 8? 8? 6? 38
2. Martin Mihálik3 GAlKE 2 8? 8? 8? 6? 6? 36
Samuel Krajči3 GAlKE 2 8? 8? 8? 0 6? 6? 36
4. Adrianka Janáčková1 ŠpMNDaG 2 8? 8? 8? 0? 6? 30
Jitka Muravská2 GAMČA 2 8? 8? 8? 6? 30
Kristina Galikova3 ŠpMNDaG 1 8? 8? 8 6? 30
7. Matej Pavlík2 Iná škola 1 8? 8? 4? 0 6? 3 29
8. Matej Jurčák2 GNám 2 8? 8? 6 0 6? 28
Michal Kodad2 Iná škola 1 8? 2 4? 8? 6? 28
Peter Debnár2 vdp 1 8? 8? 4? 8? 28
Jakub Janík3 GĽŠTN 2 8? 8? 4? 0 6? 2? 28
12. Dávid Midlik3 Iná škola 1 8? 8? 4? 6? 26
Adam Struharňanský3 GVOZA 2 8? 8? 4? 6? 26
Daniel Timko3 SPlPO 2 8? 8? 4? 6? 26
Martin Koutenský2 GAMČA 1 8? 8? 4? 6? 26
Andrej Bátora3 SDubn 1 8? 8? 4? 6? 26
Tibor Holtman2 GLSBar 2 8 8 4 6 26
Michaela Bobeničová3 GPošKE 1 8? 8? 4? 6? 26
Adam Fabo3 SDubn 1 8? 8? 4? 0 6? 0 26
Ivan Čermák3 GSkal 1 8? 8? 4? 6? 26
Filip Molnár1 ŠpMNDaG 1 8? 8? 4? 6? 26
Adam Zbonka3 GCM 1 8? 8? 4? 4 2 26
Matej Moško3 GAMČA 1 8? 8? 4? 6? 26
Viktória Brezinová3 GAlKE 2 8? 8? 4? 6? ? 26
Gabriela Šavelová2 GAMČA 2 8? 8? 4? 6? 0 26
26. Richard Jandušík3 SDubn 1 8? 8? 4? 4? 24
27. Miro Macko2 Leaf 2 8? 8? 4? 20
Barbora Cesneková3 GVarZA 2 8? 8? 4 20
Miroslav Molnár1 GAMČA 1 8? 8? 4? 20
Tomáš Lokša3 SKysNM 1 8 0 4 6 2 20
Štefánia Glevitzká3 GPriev 2 8? 8? 4? 20
32. Mária Ďuračková3 GJH 2 8? 8? ? 16
33. Eva Kupčová3 GGolNT 1 0 2 2

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní