Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Od neskorého večera do neskorého rána, tlačiaren v T2 tlačila. Mišof a Hodobox vstúpili dnu. Po chvíli skúmania zistili, že vytlačené sú iba dva druhy obrázkov. Mišofovi hneď napadlo, že by časť, alebo aj všetky obrázky mohli použiť na oblepenie stien. A tak sa s Hodoboxom zhodli, že na vyfarbenie každého obrázku použijú béžovú, ružovú a modrú. Z týchto farieb však mali obmedzený počet voskoviek, ktoré mohli použiť na vyfarbovanie obrázkov. A preto chcú zistiť, koľko najviac obrázkov dokážu vyfarbiť.

Úloha

Mišof s Hodoboxom Vám povedali, koľko majú voskoviek jednotlivých farieb. Pre oba typy obrázka viete, koľko voskoviek ktorej farby potrebujú na jeho vyfarbenie.

Vašou úlohou je povedať, koľko najviac obrázkov Mišof a Hodobox dokážu vyfarbiť.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu sú 3 medzerou oddelené prirodzené čísla \(b,\,r,\,m\) – počet béžových, ružových a modrých voskoviek, ktoré majú Mišof s Hodoboxom k dispozícii.

Nasledujú dva riadky. V \(i\)-tom z nich sú čísla \(b_i,\,r_i,\,m_i\) – počty voskoviek jednotlivých farieb, ktoré sa spotrebujú na jeden obrázok typu \(i\).

Formát výstupu

Na jediný riadok výstupu vypíšte najväčší počet obrázkov, ktoré vedia Mišof a Hodobox vyfarbiť.

Hodnotenie

Sú 4 sady vstupov. Platia v nich nasledovné obmedzenia:

Sada 1 2 3 4
\(1 \leq b,\,r,\,m\, \leq\) \(100\) \(10\,000\) \(100\,000\) \(1\,000\,000\)
\(1 \leq b_i,\,r_i,\,m_i\, \leq\) \(300\) \(30\,000\) \(300\,000\) \(3\,000\,000\)

Príklad

Input:

6 6 6
1 2 2
2 1 1

Output:

4

Mišof a Hodobox vyfarbia po dva obrázky z každého druhu.

Input:

3 4 5
1 1 1
2 2 2

Output:

3

V tomto prípade vedia vyfarbiť 3 obrázky prvého druhu.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.