Koniec kola: 2. november 2020 23:59
1 deň
Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

V lese sa už stmieva a hovniválky Timka a Gabika sa vracajú pomaly domov. Ide im to pomaly, lebo každá si pred sebou tlačí dnešný úlovok, guľku trusu. Keď prídu ku svojej skrýši, strarostlivo pridajú novú guľku do zásob na zimu. Obe majú pekne v jednom rade naskladaných pred svojou chodbou už mnoho kôpok gulôčok. Vedia, že sa blíži zima a nebudú sa tak často vídavať, preto Timka navrhla, že si navzájom darujú jednu kôpku guliek, aby na seba nezabudli. Gabika súhlasila s jednou podmienkou. Každá musí mať po tejto výmene dokopy vo všetkých svojich kôpkach párny počet guľôčok, aby si vedela zásoby rovnomerne rozdeliť na prvú a druhú polovicu zimy. Ak sa táto podmienka nedá splniť, k výmene nedôjde.

Úloha

Na vstupe dostanete samostatne popis Gabikiných a Timkiných kôpok guľôčok. Oba z nich zapísané pomocou kladných celých čísel. Každé číslo hovorí, koľko guliek je na danej kôpke. Gabika a Timka majú rovnako veľa kôpok a navzájom si vymenia práve jednu kôpku guliek, ak každá bude mať po výmene v súčte na všetkých svojich kôpkach párny počet gulôčok. Vašou úlohou je povedať, či dôjde k výmene alebo nie.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu je celé číslo \(n\) z rozsahu od \(1\) po \(100\,000\), počet kôpok jednej hovniválky. Na druhom riadku je \(n\) celých čísel z rozsahu \(1\)\(10\,000\), popis Gabikiných kôpok a na treťom riadku sa nachádza \(n\) celých čísel z rozsahu \(1\)\(10\,000\), popis Timkiných kôpok. Na druhom a treťom riadku vždy \(i\)-te číslo v riadku hovorí, koľko guliek je na \(i\)-tej kôpke danej hovniválky.

Formát výstupu

Na jeden riadok výstupu vypíšte ano, ak k výmene dôjde alebo nie, ak k výmene nedôjde.

Hodnotenie

Je 8 sád vstupov. Platia v nich nasledujúce obmedzenia:

Sada 1–2 3–4 5–8
\(1 \leq n \leq\) \(100\) \(1\,000\) \(100\,000\)

Príklad

Input:

6
1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 5

Output:

nie

Nech si vymenia ktorúkoľvek dvojicu kôpok, nebudú mať po tejto výmene obe párny počet všetkých svojich guľôčok.

Input:

3
2 8 64
57 20 3

Output:

ano

V tomto prípade k výmene dôjde, napríklad môže dať Gabika Timke kôpku s \(8\)-mimi guľkami a Timka Gabike kôpku s \(20\)-timi guľkami. Gabika bude mať po tejto výmene \(2 + 20 + 64 = 86\) guliek a Timka \(57 + 8 + 3 = 68\), teda obe majú párny počet guliek.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.