Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Za posledné obdobie mal Kúl Spolok Pandemiológov naozaj kopu práce. Popri bežných povinnostiach zvládali rozbehnúť nový výskum zameraný na boj s vírusmi. Po niekoľkých mesiacoch tvrdej driny sa dostavili veľmi dobré výsledky. Vytvorili metódu, podľa ktorej dokážu na vírus jednoducho vytvoriť spoľahlivú vakcínu, a tak ho zneškodniť. Spôsob je veľmi jednoduchý. Každý vírus má svoje charakteristické číslo \(n\). Na to, aby našli vakcínu k danému vírusu stačí nájsť \(n\) takých prirodzených čísel, že prvých \(n/2\) čísel je parných a druhých \(n/2\) nepárnych. Zároveň musí platiť, že súčet prvej polovice je rovný súčtu druhej polovice. Kým ale celý KSP odišiel na konferecie prezentovať tento úžasný vynález, tebe nechali na starosť kopu vírusov, na ktoré máš nájsť vakcínu…

Úloha

KSP ti nechalo \(t\) vírusov, a ty máš pre každý z nich povedať či naň existuje vakcína. Ak existuje, tak takú nejakú vakcínu máš vypísať. Pre všetky čísla \(n_i\), pre ktoré existuje vakcína máš vypísať presne \(n_i\) medzerou oddelených čísel takých, že súčet prvej polovice čísel sa rovná súčtu druhej polovice. Všetky čísla musia byť unikátne a všetky čísla v prvej polovici musia byť párne a v druhej nepárne. Takýchto možností je samozrejme veľa a môžete vypísať ľubovoľnú z nich.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu dostanete číslo \(t\), (\(t \leq 100\)), ktoré označuje počet vírusov. Nasleduje \(t\) riadkov, na každom je práve jedno párne číslo \(n_i\), (\(n_i \leq 10\,000\)), ktoré označuje vírus.

Formát výstupu

Pre každé \(n_i\) na samostatný riadok vypíšte “ano” alebo “nie”, podľa toho či sa dá urobiť pole dĺžky \(n_i\) také, že spĺňa podmienky zo zadania. V prípade ak vypíšete “ano”, na nový riadok vypíšte aj toto pole. Teda, vypíšete \(n_i\) medzerou oddelených čísel \(a_{i,j}\). Dodržte aby \(0 < a_{i,j} < 1\,000\,000\), a každé číslo bolo unikátne (nachádzalo sa v Tebou vypísanej postupnosti čísel len raz).

Príklad

Input:

5
10
2
4
8
6

Output:

nie
nie
ano
2 4 1 5
ano
2 6 4 8 5 3 1 11 
nie

Samozrejme, toto nie sú jediné možnosti, ktoré mohli byť vypísané za “ano”. Napríklad za prvým “ano” rovnako mohlo byť aj “6 10 11 5”, alebo “4 2 5 1”.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.