Počet bodov:
Popis:  4b
Program:  16b

Dano prišiel zo školy a už sa teší ako sa pôjde učiť na zajtrajšiu písomku z matematiky. Práve preberajú geometriu a tá ho veľmi baví. Zajtrajšia písomka bude z názvov rovinných a priestorových geometrických útvarov. Dano už vybehol po schodoch, otvoril dvere do izby… Ale nie! Jeho malý brat Jožko sedí uprostred jeho izby, v ruke drží nožničky a raduje sa. Dano sa však až tak neraduje. Jožko povystrihoval zo zošitu z matematiky všetky slovíčka! Ako sa teraz naučí na písomku z geometrie? Pomôžete Danovi zistiť, ktoré geometrické útvary sú rovinné a ktoré sú priestorové?

Úloha

Napíšte program, ktorý pomôže Danovi roztriediť geometrické útvary na rovinné a priestorové.

Formát vstupu

Na vstupe dostanete jedno slovo, názov geometrického útvaru. Názvy sú písané bez diakritiky malými písmenami.

Formát výstupu

Vypíšte jeden riadok, ktorý obsahuje text rovinny ak je daný útvar rovinný alebo priestorovy ak je daný útvar priestorový.

Hodnotenie

Z celkových 20 bodov budú 4 body udelené za stručnosť1. Dĺžku svojho programu vypočítate ako počet znakov s ASCII hodnotou väčšou ako 32 vo vašom zdrojovom kóde (teda viditeľné znaky, nie medzery a konce riadkov). Body za stručnosť budú môcť získať iba plne funkčné programy (teda tie, ktoré na testovači dostanú 16 bodov a teda budú pracovať korektne).

Bonusový 1 bod bude udelený najkratšiemu programu z pomedzi všetkých jazykov. Takže autor (resp. v prípade rovnosti autori) najkratších z programov má šancu mať za túto úlohu 21 bodov. Všetky tieto body za stručnosť budú udelené až po uplynutí termínu na odovzdávanie riešení.

Príklad

Input:

sestuholnik

Output:

rovinny

Input:

stvorsten

Output:

priestorovy

  1. V rámci možností zvoleného programovacieho jazyka. Teda program ktorý je v C++, ale nedá sa skrátiť môže dostať \(4\) body, aj keď program ktorý je kratší a Pythone dostane iba \(3\) body lebo sa skrátiť ešte dá.↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.