Počet bodov:
Popis:  12b
Program:  8b

Ešte pred pár mesiacmi všetky firmy menili svoje pravidlá narábania s osobnými údajmi. Preto všetci chceli, aby obyčajní používatelia ako Denis tieto nové pravidlá odsúhlasili. V tom čase to Denis vôbec neriešil. Teraz sa však rozhodol, že už nezaklikne ani jedno políčko. Veď tým nebude zbytočne strácať čas! A preto vymyslel geniálny ťah. Vytvorí program, čo to zaňho odklikne. No uvedomil si dôležitý fakt. Keď to dá ako úlohu do KSP nemusí to ani len programovať!

Úloha

Napíšte Denisovi program, ktorý v texte nájde políčko, ktoré vyzerá presne takto:

+-+
| |
+-+

a zakreslite doň veľké písmeno X.

Formát vstupu

Na začiatku vstupu sa nachádza číslo \(n\)\(3 \leq n \leq 1000\) – počet riadkov na vstupe. Nasleduje \(n\) riadkov textu. Na každom riadku sa nachádza \(m\) znakov – \(1 \leq m \leq 100\). Medzi nimi sa bude nachádzať práve jedno políčko na zaškrtnutie. Znaky, ktoré sa v texte budú nachádzať, budú znaky z ASCII tabuľky. Konkrétne, pre každý znak \(c\) platí, že je z rozsahu \(32 \leq c \leq 126\) alebo je znakom nového riadku (\(10\)).

Formát výstupu

Na výstup vypíšte rovnaký text, aký ste dostali na vstupe (bez prvého riadku, v ktorom sa nachádza \(n\)), s tým rozdielom, že políčko bude zaškrtnuté.

Príklady

Input:

15
V zmysle zakona Slovenskej republiky
c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ktory najma v $19-30 upravuje
prava dotknutej osoby v oblasti
spracovania osobnych udajov, vyjadrujem
suhlas so spracovanim poskytnutych osobnych
udajov.
+-+
| |
+-+
Uvedeny suhlas sa tyka aj poskytnutia
uvedenych udajov tretim stranam za ucelom
mierenych reklam na iste druhy pracich
prostriedkov.

Output:

V zmysle zakona Slovenskej republiky
c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ktory najma v $19-30 upravuje
prava dotknutej osoby v oblasti
spracovania osobnych udajov, vyjadrujem
suhlas so spracovanim poskytnutych osobnych
udajov.
+-+
|X|
+-+
Uvedeny suhlas sa tyka aj poskytnutia
uvedenych udajov tretim stranam za ucelom
mierenych reklam na iste druhy pracich
prostriedkov.

Input:

13
Tymto potvrdzujem, ze nie som robot
ani program na zaklikavanie policok
  +-+  +_+  
  | |  | |  
  +_+  +-+  
 
a navyse suhlasim so vsetkymi podmienkami
ktore som si precital v prilozenych
47 stranach legalneho balastu
 
click  +-+ here
to   | | accept
terms  +-+ & conditions

Output:

Tymto potvrdzujem, ze nie som robot
ani program na zaklikavanie policok
  +-+  +_+  
  | |  | |  
  +_+  +-+  
 
a navyse suhlasim so vsetkymi podmienkami
ktore som si precital v prilozenych
47 stranach legalneho balastu
 
click  +-+ here
to   |X| accept
terms  +-+ & conditions

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.