Počet bodov:
Program:  20b

Máme vianočný stromček, ktorý vyzerá ako graf-strom. Na každom vrchole \(v\) je zavesená jedna ozdoba, označená celým číslom \(c_v\).

Občas sa pri stromčeku zastaví okoloidúci. Pozrie sa na cestu z vrcholu \(w\) do \(x\), ďalej sa pozrie na cestu z \(y\) do \(z\), a zamrmle, ako trápny sa mu zdá stromček na základe toho, čo videl. Úroveň trápnosti vypočíta ako počet usporiadaných dvojíc \((i, j)\) spĺňajúcich

 • \(i \neq j\)

 • Vrchol \(i\) leží na ceste z \(w\) do \(x\).

 • Vrchol \(j\) leží na ceste z \(y\) do \(z\).

 • Na oboch vrcholoch je zavesená rovnaká ozdoba, teda \(c_i = c_j\).

Úloha

Dostanete popis vianočného stromčeka. Následne príde \(q\) ľudí, a o každom vieme, na ktoré dve úseky sa pozrel. Pre každého zistite, akú úroveň trápnosti dáva stromčeku.

Formát vstupu

Prvý riadok obsahuje dve medzerou oddelené čísla \(n, q\) – počet vrcholov stromu a počet KSPákov.

Druhý riadok obsahuje \(n\) medzerou oddelených celých čísel \(c_1, c_2, \ldots, c_n\)\(i\)-te z nich je ozdoba zavesená na \(i\)-tom vrchole.

Nasleduje \(n-1\) riadkov. Každý z nich obsahuje dve medzerou oddelené čísla \(u, v\) a popisuje hranu v strome medzi vrcholmi \(u\) a \(v\). Vrcholy sú číslované od \(1\) po \(n\).

Každý z nasledujúcich \(q\) riadkov obsahuje štyri medzerou oddelené čísla \(w, x, y, z\) s rovnakým významom, ako je uvedené vyššie.

Obmedzenia

Vo všetkých sadách platí

 • \(1 \leq n \leq 100\,000\)
 • \(1 \leq q \leq 50\,000\)
 • \(1 \leq c_i \leq 10^9\)
 • \(1 \leq u, v, w, x, y, z \leq n\)

Konkrétne obmedzenia pre jednotlivé sady sú

Číslo sady maximálne \(n\) maximálne \(q\)
\(1\) \(50\) \(10\,000\)
\(2\) \(300\) \(300\)
\(3\) \(5000\) \(5000\)
\(4, 5\) \(100\,000\) \(50\,000\)

Formát výstupu

Pre každého okoloidúceho vypíšte, akú úroveň trápnosti dáva stromčeku.

Príklady

Input:

10 5
10 2 3 5 10 5 3 6 2 1
1 2
1 3
3 4
3 5
3 6
4 7
5 8
7 9
2 10
8 5 2 10
3 8 4 9
1 9 5 9
4 6 4 6
5 8 5 8

Output:

0
1
3
2
0

Strom z príkladu vyzerá nasledovne:

 • Prvý okoloidúci sa pozrie na úseky \(8 - 5\) a \(2 - 10\). Vrcholy v prvom úseku majú ale úplne iné ozdoby, ako tie v druhom úseku. Teda trápnosť je \(0\).

 • Druhý sa pozrie na úseky \(3 - 8\) a \(4 - 9\). Na vrchole \(3\) aj na \(7\) je zavesená ozdoba \(3\), takže trápnosť je \(1\).

 • Tretí sa pozrie na úseky \(1 - 9\) a \(5 - 9\). Dvojice vrcholov s rovnakými ozdobami sú \((1, 5)\), \((3, 7)\) a \((7, 3)\), teda vyhlási trápnosť \(3\).

 • Štvrtý sa pozrie dvakrát na ten istý úsek \(4 - 6\). Trápne dvojice sú \((4, 6)\) a \((6, 4)\), teda trápnosť je \(2\).

 • Piaty sa tiež dvakrát pozrie na ten istý úsek \(5 - 8\). V ňom majú ale všetky vrcholy rôzne ozdoby, takže trápnosť je \(0\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.