Počet bodov:
Popis:  9b
Program:  6b

Bratislava, hlavné mesto Slovenska, je celkom slušne oblepená. To určite viete, ak ste v nej aspoň raz v živote boli. Billboard sem, billboard tam, plagáty a plagáty. Ale ani jeden nepatrí spoločnosti Kaderníkov Spod Papuče. Jej manažér, Mário, si to tiež všimol a tak sa rozhodol, že jeden plagát svojej spoločnosti predsa len vybaví.

Pochodil celú Bratislavu a nakoniec našiel ideálnu stenu. Bolo na nej už síce zopár plagátov, ale to nevadí. “Veď nejaké môžeme aj prelepiť,” povedal si Mário. V Bratislave je však zakázané prelepiť nejaký plagát čiastočne, a tak je to aj správne, veď je to potom hrozne neestetické. Ak sa má nejaký plagát prelepiť, tak celý!

Teraz Mário nevie, ako má nalepiť plagát Kaderníkov Spod Papuče. Pomôžete mu?

Úloha

Na stene je už umiestnených niekoľko plagátov, ktoré majú tvar obdĺžnikov, ktorých strany sú rovnobežné s osami súradnicovej sústavy. Mário si zaumienil, že plagát svojej spoločnosti musí pokrývať aspoň obdĺžnik \((x, y, w, h)\) (\(x, y\) určujú pozíciu ľavého horného rohu, \(w, h\) určujú šírku a výšku).

Teraz potrebuje nájsť takú obdĺžnikovú plochu na nalepenie plagátu, aby pokrývala aspoň obdĺžnik \((x, y, w, h)\) a zároveň, aby každý iný plagát prekrývala buď celý alebo vôbec.

Keďže spoločnosť Kaderníkov Spod Papuče má len obmedzené financie, Mário chce nájsť najmenší takýto obdĺžnik.

Formát vstupu

Na prvom riadku sa nachádza jedno celé číslo \(n\) (\(0 \leq n \leq 100\,000\)) – počet plagátov na stene.

Na ďalších \(n\) riadkoch sa nachádzajú popisy jednotlivých plagátov. Na \(i\)-tom z týchto riadkov sú štyri celé čísla oddelené jednou medzerou: \(x_i, y_i, w_i, h_i\). Čísla \(x_i, y_i\) určujú súradnice ľavého horného rohu \(i\)-teho plagátu a čísla \(w_i, h_i\) určujú jeho šírku a výšku. Tieto plagáty sa môžu čiastočne aj úplne prekrývať.

Pozor, v tejto úlohe používame súradnicovú sústavu, kde sa \(y\)-ová súradnica zväčšuje smerom dole. Preto určujeme pozíciu ľavého horného rohu.

Pre všetky \(i\) platí \(0 \leq x_i, y_i, w_i, h_i \leq 10^9\).

Na poslednom riadku sa nachádzajú čísla \(x, y, w, h\) oddelené medzerou. Tieto popisujú plochu, ktorá musí byť pokrytá Máriovým plagátom.

Rovnako platí, že \(0 \leq x, y, w, h \leq 10^9\).

Formát výstupu

Vypíšte jeden riadok a na ňom štyri celé čísla oddelené jednou medzerou: \(x_p, y_p, w_p, h_p\), kde \(x_p, y_p\) sú súradnice ľavého horného rohu a \(w_p, h_p\) sú šírka a výška plochy kam nakoniec Mário nalepí plagát svojej spoločnosti.

Príklady

Input:

2
0 7 5 5
7 0 5 5
0 0 5 5

Output:

0 0 5 5

Máriova vysnívaná plocha sa neprekrýva so žiadnym existujúcim plagátom.

Input:

2
0 5 5 5
5 0 5 5
0 0 5 5

Output:

0 0 5 5

Dokonca ani teraz sa neprekrýva so žiadnym existujúcim plagátom.

Input:

2
2 2 9 9
6 0 7 2
1 1 4 4

Output:

1 0 12 11

Cieľová plocha sa prekrýva s prvým plagátom. Ak ho však chceme zahrnúť, nevieme sa vyhnúť prekrytiu s druhým, a tak musíme zakryť aj ten.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.