Zadanie

Obaly od orechovníka, októbrové olovranty, omrvinky od obilných otrúb, odvädnuté obzerance, oreganom ochutená omáčka…

Hrôza. To všetko nájde pani upratovačka v školských laviciach. Každý deň. V jednej triede. Je to na nevydržanie. Ak náhodou stretne nejakého odchádzajúceho študenta a spýta sa ho, čie veci sú v lavici, odpoveď je vždy rovnaká: “Spolusediaceho.” A Janko je fuč. Hlavne, že všetci vychvaľujú, ako čisto majú vo Viedni… a doma si takýto bordel nechajú…

Keďže anonymní spolusediaci sa ťažko obviňujú, rozhodla sa pani upratovačka, že si pekne zistí, kto s kým sedí. Ak náhodou s Jankom sedí Miško, nabudúce mu to poriadne vytmaví. Cez vyučovanie do triedy vojsť nemôže, takže musí vymyslieť iný spôsob ako nájsť dvojice obyvateľov zaprataných lavíc.

Našťastie si pani upratovačka posledných desať rokov zapisuje, koľko lavíc musela vypratávať každý deň. Ak navyše použije záznamy o dochádzke z triednej knihy, nič ju nemôže zastaviť. “Ha ha ha.” Jedine mesiac listovania v zoznamoch… ale na to ste tu vy, dobrosrdeční riešitelia.

Úloha

Táto úloha je interaktívna. Namiesto kompletného vstupu budete dostávať odpovede na vaše otázky.

Pre každú testovaciu sadu dostanete najprv číslo \(n\), udávajúce počet lavíc v triede. Do triedy chodí \(2n\) študentov, číslujeme ich od \(1\) po \(2n\) a v každej lavici sedia práve dvaja. Vašou úlohou je zistiť ktoré dvojice študentov sedia spolu.

Zdrojom vašich informácií sú záznamy o dochádzke a zápisník pani upratovačky. Váš program sa môže spýtať na ľubovoľnú množinu žiakov a zistiť v koľkých laviciach dokopy sedia. (Teda napríklad ak 1 sedí spolu s 2, tak \(\{1, 2\}\) sedia v jednej lavici, \(\{1,3\}\) sedia v dvoch laviciach a \(\{1,2,3\}\) sedia tiež v dvoch laviciach.)

Môžete sa však spýtať najviac \(20\,000\) otázok.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu je malé kladné celé číslo \(t\) udávajúce počet sád.

Pre každú sadu dostanete na novom riadku kladné celé číslo \(n\) neprevyšujúce \(1\,000\), určujúce počet lavíc v triede.

Následne testovač odpovedá na každú vašu otázku vypísaním jedného celého čísla na nový riadok – počet lavíc, v ktorých títo žiaci sedia. Túto odpoveď viete načítať zo štandartného vstupu.

Formát výstupu

Na počet lavíc, v ktorých sedí \(m\) študentov sa spýtate vypísaním čísla \(m\) a následne vypíšte čísla študentov \(s_1, s_2, ..., s_m\), o ktorých sa zaujímate do jedného riadku oddelených medzerami. Aby bola vaša otázka spracovaná potrebujete výstup presunúť z pamäte na štandartný výstup pomocou príkazu fflush(stdout); v C++, alebo flush(output); v Pascale.

Keď ste si istí, že poznáte všetky dvojice, vypíšte \(0\) na nový riadok a \(n\) riadkov dvojíc čísel študentov, ktorí sedia spolu.

Pokiaľ sa spýtate viac ako \(20\,000\) otázok, váš program bude nemilostrdne ukončený, avšak v testovači sa to môže prejaviť rôzne. Odpovede “prekročený časový limit”, “chyba počas vykonávania programu” aj “zlá odpoveď” môžu ale nemusia v skutočnosti zmanenať, že ste sa opýtali priveľa otázok.

Príklad

Input:

2    // počet sád
3    // počet lavíc v prvej sade
2
1
2
2
2    // počet lavíc v druhej sade
1

Output:

3 1 2 3
2 1 2
2 3 4
2 3 5
0
1 2
3 6
4 5
2 1 2
0
1 2
4 3

Skutočné vstupy neobsahujú “//” ani text za týmito znakmi. Pridali sme ich do ukážkového vstupu kvóli prehľadnosti.

Najprv sa dozvieme, že študenti \(1, 2, 3\) obsadzujú 2 lavice. Zistíme, že \(1, 2\) sedia spolu. Treťou a štvrtou otázkou zistíme, že študent \(3\) nesedí so \(4\) ani s Peťkou, teda musí sedieť so spolužiakom \(6\). Zvyšní dvaja študenti, \(4, 5\) musia teda sedieť spolu.

V druhej sade sa spýtame na dvojicu \(1, 2\). Keď sa dozvieme, že sedia spolu, už je zjavné, ako trieda vyzerá.

Skúšanie všetkých dvojíc

Ako sa dá najjednoduchšie zistiť, kto s kým sedí? Spýtame sa na všetky dvojice študentov. Stačí klásť otázky typu \(1~2\), \(1~3\), … a vždy keď dostaneme odpoveď \(1\), čo znamená, že títo dvaja sedia v jednej lavici, zapamätáme si túto dvojicu. Ak sa na každú dvojicu spýtame len raz, položíme \({ 2n \choose 2 } = \frac{2n(2n-1)}{2}\) otázok. Časová zložitosť takéhoto riešenia je \(O(n^2)\) a mohli ste zaň dostať 2 body.

Pokiaľ neviete s úlohou pohnúť, je dobré skúsiť aspoň to prvé (správne), čo vás napadne. Navyše, na jednoduchom programe si viete vyskúšať spôsob komunikácie s testovačom – “flushovanie” výstupu, spracúvanie viacerých sád a formát otázok a odpovedí.

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <vector>
#define For(i,N) for(int i=0; i<N; i++)
#define FOR(i,z,k) for(int i=z; i<k; i++)

using namespace std;

int N, T;
vector<pair<int,int> > pary;

int main(){
  scanf("%d", &T);
  For(t,T){
    pary.clear();
    scanf(" %d", &N);
    For(i,2*N)
      FOR(j,i+1,2*N){
        printf("2 %d %d\n",i+1,j+1); fflush(stdout);
        int odpoved;
        scanf("%d", &odpoved);
        if(odpoved==1) pary.push_back( make_pair(i+1, j+1) );
      }

    //vypis riesenia
    printf("0\n");
    For(i,N)
      printf("%d %d\n", pary[i].first, pary[i].second);
    fflush(stdout);
  }
  return 0;
}

Skúšanie všetkých rozumných dvojíc

Môžeme si všimnúť, že ak sedia spolu študenti \(1\) a \(2\), v predošlom programe sa dozvieme o tejto dvojici hneď v prvej otázke. Ďalších \(2n-2\) otázok ohľadom študenta \(1\) je teda úplne zbytočných. Preto sa dá vyššie popísaný program v praxi mierne zlepšiť, ak si budeme o každom študentovi pamätať, či už vieme, s kým sedí. Pred vypísaním otázky potom zvážime, či je zbytočná, alebo či sa ňou niečo nové dozvieme.

V najhoršom prípade môžu spolu sedieť žiaci \(1, 2n\); \(2, 2n-1\); … \(n, n+1\). Pre prvého sa tak spýtame \(2n-1\) otázok, pre druhého \(2n-3\), atď. Teda \(2(n)-1 + 2(n-1)-1 + 2(n-2)-1 + \dots + 2(n-(n-1))-1 = 2 \frac{n(n-1)}{2} - n = n(n-2)\) otázok. A hoci časová zložitosť zostáva stále \(O(n^2)\), aj v najhoršom prípade sa spýtame približne o polovicu otázok menej. Za takéto zlepšenie ste mohli dostať až 4 body.

Binárne vyhľadávnie

Viete, kadiaľ vedie cesta k lepšiemu riešniu1? Ak ste bezradní, prečítajte si zadanie a zistite, čo z toho, čo ste mali k dispozícii, ste zatiaľ nevyužili.

V predošlých riešeniach sme totiž vôbec nepoužili to, že sa môžeme pýtať na ľubovoľnú podmnožinu študentov. Sústreďme sa na jedného študenta, napr. s číslom \(1\) a pokúsime sa zistiť jeho spolusediaceho. Ak sa spýtame, v koľkých laviciach sedí celá trieda, dostaneme neprekvapivú odpoveď \(n\). Spýtajme sa radšej:

Koľko lavíc bolo obsadených, ak bola v škole polovica žiakov spolu so žiakom \(1\)?

Dostaneme odpoveď \(d\) a toto číslo môže byť v rozmedzí \(\langle n/2, n\rangle\). Skúsme sa ešte raz spýtať tú istú otázku bez študenta \(1\).

 • Ak je odpoveď \(d-1\), študent \(1\) sedel v tento deň sám – v tejto polovici triedy jeho spolusediaci nie je, teda je v druhej polovici.
 • Ak je odpoveď \(d\), v tejto polovici triedy musí byť aj spolusediaci študenta \(1\), lebo aj po odchode žiaka \(1\) zostala jeho lavica obsadená.

Čo sme dosiahli? Pomocou dvoch otázok sme rozhodli, či môže byť polovica študentov spolusediaca s \(1\). Ďalej nás bude zaujímať už len tá polovica študentov, medzi ktorými je aj jeho spolusediaci. Ďalšími dvoma otázkami vylúčime štvrtinu, potom osminu, atď. Po spýtaní sa \(2 \log 2n\) otázok bude možný spolusediaci len jeden. Ak sa pre každého študenta spýtame \(2 \log 2n\) otázok, pre \(n=1\,000\) sa spýtame približne \(20\,000\) otázok a za takéto riešnie ste mohli dostať 8 bodov. Spýtame sa teda \(O(n \log n)\) otázok.

Ak by vás zaujímala aj časová zložitosť, musíte zvážiť to, že pýtanie sa rôznych otázok vyžaduje rôzny čas. Ak sa napríklad pýtate na polovicu triedy, položenie jednej otázky si vyžiada čas \(O(n)\). Pri kladení otázok o jednom študentovi vypisuje program \(n, n/2, n/4 \dots\) čísel, čo sa nasčítava na približne \(2n\). Časová zložitosť zostáva stále \(O(n^2)\), no počet otázok sa nám podarilo efektívne znížiť, čo bolo, koniec koncov, to podstatné v tejto úlohe.

Toto riešenie sa dá tiež mierne zlepšiť, ak sa budeme pýtať len na študentov, o ktorých nevieme, s kým sedia. Na polovice, štvrtiny… nemusíme teda deliť celú triedu, stačí deliť len množinu neznámych študentov.

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <vector>
#define For(i,N) for(int i=0; i<N; i++)

using namespace std;

int N, T;
vector<bool> neznamy;
vector<pair<int,int> > pary;

bool je_v_skupine(int x, int l, int r, vector<int> &V ){
  //ziak x, v intervale <l,r), v casti triedy V
  int bezx, sx;

  if(r-l == 1) bezx = 1;
  else{
    //vypis prvej otazky
    printf("%d", r-l);
    for(int i=l; i<r; i++)
      printf(" %d", V[i]+1);
    printf("\n");
    fflush(stdout);

    //nacitanie odpovede testovaca
    scanf("%d", &bezx);
  }

  //vypis druhej otazky
  printf("%d ", r-l+1);
  for(int i=l; i<r; i++)
    printf("%d ", V[i]+1);
  printf("%d\n", x+1);
  fflush(stdout);

  //nacitanie 2. odpovede testovaca
  scanf("%d", &sx);

  return (sx==bezx);
}

int main(){
  scanf("%d", &T);
  For(t,T){
    neznamy.clear();
    pary.clear();
    scanf("%d", &N);
    neznamy.resize(2*N,1);

    For(i,2*N)
      if(neznamy[i]){
        //chceme zistit, s kym je i v pare
        //pripravime si pole
        vector<int> mozno;
        For(j,2*N) if(neznamy[j] && j != i) mozno.push_back(j);

        //binarne vyhladame, v ktorej skupine je druhy
        int l=0, r=int(mozno.size());
        while(r-l > 1){
          int piv = (l+r)/2;
          if( je_v_skupine( i, l, piv, mozno ) )
            r = piv;
          else
            l = piv;
        }

      //ulozime si 1 par do riesenia
      neznamy[i] = neznamy[mozno[l]] = 0;
      pary.push_back( make_pair(i, mozno[l]) );
    }

    //vypis riesenia
    printf("0\n");
    For(i,N)
      printf("%d %d\n", pary[i].first+1, pary[i].second+1);
    fflush(stdout);
  }
  return 0;
}

 1. Cez binárne vyhľadávnie predsa, veď je to tu napísané!

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.