Zadanie

Kde bolo tam bolo, za bielym oblúkovým mostom a za dvoma veľkými semafórovými križovatkami, bola raz jedna škola. V tejto škole bola jedna trieda, a jej triedny učiteľ Ondrej si ju veľmi pochvaľoval. Jej žiaci totiž chodili na informatické sútaže. Vyhrali na nich kopu trofejí, každú žiarivejšiu ako prechádzajúcu.

Jedného dňa si Ondrej povedal, že tak krásnych trofejí je v jeho kabinete škoda. Aby jeho žiaci mohli vidieť plody svojej práce, rozhodol sa, že ich vyloží na poličku v triede. Polička je však na všetky trofeje priúzka, Ondrej preto vystavil len tie najžiarivejšie.

Prišla jar, a spolu s ňou začalo do triedy prenikať čím ďalej tým viac slnečných lúčov. Polička s trofejami sa každé ráno trblietala prekrásnymi farbami. Ondrej si však po chvíli začal všímať aj jej temnú stránku. Trofeje žiarili tak výrazne, až to začalo všetkých v miestnosti oslepovať.

S tým treba niečo robiť! Ondrej teda vytiahol krabicu so zvyškom trofejí a začal dumať. Vie, ako najviac môže polička žiariť aby žiakov ešte neoslepovala. Zároveň ju však nechce mať ani o kúsok matnejšiu, žiaci si predsa zaslúžia vidieť tie najžiarivejšie trofeje.

Ondrej má na výber \(n\) trofejí. Jeho žiaci vyhrávali čím ďalej tým žiarivejšie trofeje a tak \(i\)-ta trofej má žiarivosť \(i\). Na poličku sa zmestí \(k\) trofejí, jej žiarivosť je súčtom žiarivostí jednotlivých trofejí. Najväčšia žiarivosť poličky, akú si môže Ondrej dovoliť, je \(s\). Pomôžete mu vybrať tie správne trofeje?

Úloha

Spomedzi čísel \(1, 2, ..., n\) vyberte \(k\) takých, že ich súčet je presne \(s\).

Formát vstupu

Na vstupe dostanete tri celé čísla \(n\), \(k\), \(s\) oddelené medzerami. \(1 \leq n\leq 1\,000\,000\) – počet trofejí, \(1 \leq k \leq n\) – šírka poličky, \(1 \leq s \leq 2^{40}\) – ideálna žiarivosť poličky.

Na prácu s veľkými číslami1 použite typ long long v C++ a Int64 v Pascale.

Formát výstupu

Na jediný riadok výstupu vypíšte \(k\) medzerou oddelených čísel – čísla (žiarivosti) trofejí, ktoré má Ondrej vyložiť na poličku. Na poradí vypísaných čísel nezáleží.

Ak dobrých výberov trofejí existuje viac, vypíšte ľubovoľný z nich. Ak žiadny dobrý výber trofejí neexistuje, vypíšte \(-1\).

Príklad

Input:

6 3 11

Output:

1 4 6

Rovnako dobrý výber trofejí je napríklad aj \(6\), \(2\), \(3\).

Input:

5 2 10

Output:

-1

Dve najžiarivejšie trofeje, ktoré môže Ondrej vystaviť sú \(4\) a \(5\), ani tie však nie sú dosť oslnivé.


 1. 64-bitové čísla s rozsahom \(-2^{63}\)\(2^{63}-1\)

Hrubá sila

Najjednoduchšia vec, ktorá sa dá spraviť, je postupne vyskúšať sčítať všetky \(k\)-tice čísel od \(1\) po \(n\), až kým nenarazíme na niektorú so súčtom \(s\) a tú vypísať. V Pythone sa takéto riešenie hrubou silou dá veľmi jednoducho naprogramovať pomocou knižnice itertools.

from itertools import combinations

n, k, s = map(int, input().split())

for k_tica in combinations(range(1, n + 1), k):
  if sum(k_tica) == s:
    print(' '.join(map(str, k_tica)))
    break
else:
  # else sa za for-cyklom vykoná vtedy, ak cyklus dobehne do konca
  # bez prerušenia break-om
  print(-1)

V najhoršom prípade prejdeme všetký \(k\)-tice, ktorých je \({n \choose k}\) a každú spracujeme v čase \(O(k)\). Časovú zložitosť by sme mohli voľne zhora ohraničiť ako \(O(k \cdot n^{n/2})\) alebo ako \(O(k \cdot 2^n)\) (ak zhora ohraničíme kombinačné číslo veľkosťou súčtu \(n\)-tého riadku Pascalovho trojuholníka \({n \choose k} \leq 2^n\)).

Optimálne riešenie

Ako prvú vec si môžeme všimnúť, že úloha by sa nám výrazne zjednodušila, keby každý súčet mohol byť vybraný ako súvislý úsek čísel. Súčet takejto aritmetickej postupnosti vieme zrátať v konštantnom čase (pre súčet čísel \(1, 2, \dots n\) existuje známy vzorec \(\frac{n(n+1)}{2}\)) a takýchto úsekov je menej. Teda riešenie prechádzajúce všetky takéto postupnosti by malo výrazne lepšiu časovú zložitosť (\(O(n+k)\)). A nielen to, už zo súčtu by sme rovno vedeli povedať, ktoré čísla v tejto postupnosti budú.

Takáto postupnosť sa však nedá nájsť vždy. Napríklad pre vstup (\(n, k, s\)) 6 3 11 je riešenie 2 3 4 primálo a 3 4 5 priveľa. Možno ale existuje postupnosť čísel s takýmto súčtom, ktorá je skoro súvislá.

Na náš príklad sa vieme pozrieť aj takto: keď z 2 3 4 5 vynecháme najväčšie číslo, súčet zvyšku bude primalý. Ak však vezmeme to najmenšie, súčet zvyšku bude priveľký. Nevieme vynechať nejaké číslo v strede tak, aby nám to sedelo? Vieme, a dokonca takéto čislo naozaj vieme vynechať vždy. Vynechávaním postupne čísel \(2, 3, 4, 5\) sa nám zmenšuje súčet úseku a tento súčet dosiahne všetky hodnoty medzi \(3+4+5=12\) a \(2+3+4=9\).

Z postupnosti teda potrebujeme vynechať jedno číslo: (súčet postupnosti \(-~s\)).

Už len potrebujeme nájsť takúto postupnosť, z ktorej vieme jedno číslo vynechať a dostaneme súčet \(s\).

Označme si prvé číslo tejto postupnosti ako \(a\). Vieme, že táto postupnosť bude vyzerať ako \(a, a+1, \ldots a+k\). Chceme, aby súčet \(a + (a+1) + \ldots + (a+k-1) ~ \leq ~s\), a pritom \(a\) bolo čo najväčšie:

\[ a \cdot k + \left(0 + 1 + \ldots + (k-1)\right) \leq s \]

\[ a \leq \frac{\left(s - \left(0 + 1 + \ldots + \left(k-1\right)\right)\right)}{k}\]

Keďže chceme aby \(a\) bolo celé číslo, potrebujeme zaokrúhliť pravú stranu rovnice nadol a dostávame priamo vzorec na jeho výpočet. Zaokrúhlenie za nás bude robiť celočíselné delenie \(k\) na záver.

Zhrňme si teda riešenie. Najprv si vyrátame, ktorá súvislá postupnosť dĺžky \(k+1\) nás zaujíma. Z tejto postupnosti potom vynecháme jedno číslo tak aby súčet zvyšku bol presne \(s\) a postupnosť vypíšeme bez jedného čísla.

Časová zložitosť tohto algoritmu je \(O(k)\) – nájsť postupnosť \(k+1\) čísel vieme v konštantnom čase, rovnako aj nájdenie vhodného čísla na vynechanie. Musíme však vypísať \(k\) čísel.

Algoritmus sa dá implementovať s pamäťovou zložitosťou \(O(1)\). V Pythone sa však rýchlejšie vypisuje po celých riadkoch. Preto si najprv vytvoríme celú postupnosť a potom ju naraz vypíšeme – implementácia teda používa \(O(k)\) pamäte.

n, k, s = map(int, input().split())

# zratame si najvacsi a najmensi dosiahnutelny sucet
low = sum(range(1, k + 1))
high = sum(range(n - k + 1, n + 1))

if s < low or s > high:
  print(-1)
  exit(0)

# najmensie cislo, ktore chceme zobrat v suvislej postupnosti
# low = 1 + 2 + ... + k-1 + k, k vsak odratat nechceme
a = (s - low + k) // k

# sucet [a,a+1..a+k], teda k+1 cisel, z ktorych 1 chceme vynechat
b = (a * (k + 1)) + (k * (k + 1) // 2)

res = [x for x in range(a, a + k + 1) if s + x != b]

print (' '.join(map(str, res)))

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.