Zadanie

Matúš má problém s nedostatkom miesta na svojom počítači. Jeho uši sú ochotné počúvať len najkvalitnejšiu hudbu v bezstratovom formáte, oči mu krvácajú, ak uzrú video v kvalite horšej od Blu-ray a so svojim fotoaparátom spravil obrovské množstvo fotiek vo vysokom rozlíšení, ktoré odmieta zmazať. Zábavný priemysel je neúprosný a chudák Matúš už nemá svoje dáta kam uložiť.

Nezostáva mu teda nič iné, len sa opäť raz ponoriť do divokých vôd e-shopov a rozšíriť pamäťovú kapacitu svojho počítača. Stiahol si preto celú ponuku diskov z najväčších internetových obchodov do jediného prehľadného súboru a teraz rozmýšľa, ktorý disk kúpiť.

Matúš je ekonomicky cítiaci človek a tak by rád zistil, ktorý z diskov má najlepší pomer ceny ku kapacite. Pomôžete mu v tom? Najlepšie bude, ak pri tom použijete len celé čísla, pretože ostatným Matúš veľmi neverí.

Úloha

Na vstupe máte zoznam dostupných diskov v obchodoch. Vašou úlohou je nájsť disk, ktorý je najvýhodnejší – teda taký, ktorý má najnižšiu jednotkovú cenu za gigabajt (teda spomínaný pomer ceny a kapacity). Ak je najlepších diskov viacero, vypíšte ľubovoľný z nich. Snažte sa vymyslieť taký algoritmus, ktorý pri výpočtoch používa len celé čísla. Najlepšie bude, ak nebudete vôbec nikde deliť.

Formát vstupu

V prvom riadku vstupu je kladné číslo \(n\) udávajúce počet diskov. V každom znasledujúcich \(n\) riadkov sú celé čísla \(c\) a \(k\) udávajúce cenu (v eurách) a kapacitu (v gigabajtoch) daného disku.

Formát výstupu

Vypíšte dve medzerami oddelené čísla – cenu a kapacitu hociktorého najvýhodnejšieho disku v zozname. Nezabudnite za nimi vypísať koniec riadku.

Hodnotenie

Za popis riešenia, ktoré používa aj iné ako celé čísla sa dajú získať najviac 3 body zo 7. Počet bodov za program závisí len od toho, ktoré vstupy váš program vyrieši správne. Vstupy sú rozdelené do sád podľa obtiažnosti, za každú sadu sa dá získať pol boda, ale celkový počet bodov za program sa zaokrúhľuje nadol.

Sada 1 2 3 4 5 6
Maximálny počet \(2\) \(3\) \(10\) \(1\,000\) \(10\,000\) \(100\,000\)
Maximálna cena \(100\) \(100\) \(1\,000\) \(1\,000\) \(10\,000\) \(10\,000\)
Maximálna kapacita \(100\) \(100\) \(1\,000\) \(1\,000\) \(10\,000\) \(10\,000\)

Príklad

Input:

5
500 100
750 130
1500 200
250 60
1000 147

Output:

250 60

Základná myšlienka algoritmu pre hľadanie najlepšieho disku je veľmi jednoduchá. Budeme si pamätať najlepší disk, aký sme doteraz našli (na začiatku si zoberieme nejaký fiktívny, naozaj zlý disk), postupne prejdeme všetky disky a každý porovnáme s tým, ktorý bol doteraz najlepší. Vždy, keď je nejaký disk výhodnejší ako ten, čo vyhrával doteraz, stane sa najlepším on.

To, čo ostáva vymyslieť, je, ako porovnať dva disky, bez toho, aby sme spočítali samotnú cenu za gigabajt. Ak by sme mohli používať reálne čísla, cenu za gigabajt by sme porovnávali nasledovne:

\[\frac{cena\_aktualny}{kapacita\_aktualny} \gtreqqless \frac{cena\_najlepsi}{kapacita\_najlepsi}\]

Delenie je však operácia, pri ktorej vznikajú desatinné čísla, preto sa chceme tejto operácii vyhnúť. Obe strany môžeme prenásobiť kapacitami diskov. Dostaneme:

\[cena\_aktualny \cdot kapacita\_najlepsi \gtreqqless cena\_najlepsi \cdot kapacita\_aktualny\]

Výsledok tohto porovnania bude rovnaký, ako výsledok toho predošlého. Ak v pôvodnej nerovnosti platilo “<”, “>” alebo “=”, bude rovnaký vzťah platiť aj v druhej nerovnosti. Avšak, pri použití tohto porovnania sa nemusíme obávať vzniku desatinných čísel, lebo nepoužívame delenie.

Aká je zložitosť tohto algoritmu? Keďže na vstupe máme \(n\) diskov, ktoré musíme načítať, zložitosť bude aspoň \(O(n)\). Pri porovnávaní diskov sa na každý pozrieme iba raz, keď ho porovnávame so zatiaľ najvýhodnejším. Každé porovnanie používa iba násobenie čísel s konštantnou zložitosťou a teda celková časová zložitosť bude \(O(n)\). Pamäťová zložitosť je \(O(1)\), pretože si stačí pamätať len doteraz najlepší disk. Na ostatné môžeme zabudnúť.

Niektorí z vás si zbytočne sťažovali život hľadaním najmenšieho spoločného násobku kapacít alebo cien diskov. To však algoritmu nepomôže a akurát ho to môže spomaliť, pretože hľadanie \(nsn(a,b)\) trvá \(O(\log b)\).

#include <cstdio>

int main(){
  int n, kapacita, cena;
  int best_kapacita = 0;   //Inicializujeme najlepsi najdeny disk na nieco,
  int best_cena = 1;     //co je zarucene nevyhodnejsie ako cokolvek ine
  scanf("%d",&n);
  for (int i = 0; i < n; i++){
    scanf("%d %d", &kapacita, &cena);
    if ( cena * best_kapacita < best_cena * kapacita ){ //nase upravene kriterium
      best_kapacita = kapacita;
      best_cena = cena;
    }
  }
  printf("%d %d\n", best_kapacita, best_cena);
}
var i, n, best_kapacita, best_cena, kapacita, cena :integer;
begin
 best_cena := 1;
 best_kapacita := 0;
 readln(n);
 for i:=1 to n do begin
  readln(kapacita, cena);
  if ( cena * best_kapacita < best_cena * kapacita ) then begin
   best_kapacita := kapacita;
   best_cena := cena;
  end;
 end;
 writeln(best_kapacita, ' ', best_cena);
end.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.