Čítaš stránku, ktorá je stará. Údaje a linky nemusia byť aktuálne.

Ak si ešte neprogramoval/la alebo si chceš oprášiť to, čo už vieš, tak si v správnej kategórii!

Čo mám robiť?

Všetky videoprednášky sú pekne pokope v zozname videoprednášok pre začiatočníkov.

Zdroje

Najdôležitejším zdrojom sú videotutoriály a Python tutoriál. Ak o programovaní naozaj nič nevieš alebo vieš len málo, videá sú ten najlepší spôsob ako sa niečo nové naučiť. To isté platí aj ak si nikdy neskúšal odovzdávať na náš testovač. Python tutoriál v textovej podobe slúži na to aby si sa k obsahu z videotutoriálu vedel/la bližšie vrátiť a možno si prečítal/la aj nejaké detaily, ktoré prednášateľ nespomínal/la.

Užitočné odkazy

Python ťahák

Testovač s príkladmi

Pomocná literatúra

Rozsiahlejšie dielo Python od Anina Belana

Čas poslednej úpravy: 7. október 2022 23:08