Úvod

Ahoj milý začiatočník :) Dostal si sa na stránku so súhrnom toho, čo sa za najbližšie dni naučíš. Tak ako bude plynúť čas, budú sem pridávané ďalšie a dalšie materiály.

Prvá vec, ktorú k programovaniu potrebuješ je IDE. Predstav si ho ako akýsi vylepšený textový editor. Okrem písania v ňom môžeš aj púšťať svoje programy, dávať im vstup či vidieť ich výstup. My na LŠ budeme zo začiatku používať toto online IDE z dôvodu, že je najjednoduchšie na spustenie. Po otvorení zvoľ ako jazyk najnovší python alebo C++, ktoré nájdeš a môžeme začať.

Pomocná literatúra

Python od Anina Belana

C++

Zhrnutie dní

8.7.2019

9.7.2019

Test

Poznámky

Základy

print("Zadaj meno") meno = input() print("Zadaj vek") vek_text = input() vek_cislom = int(vek_text) print("Ahoj, "+meno+".") print("O desat rokov budes mat "+str(vek_cislom+10))

Cykly a podmienky

meno = input("Zadaj meno: ") if meno == "Peter": print("Si veduci") else: print("Nie si vedúci") # keď chcem viac možností, môžem si veci zjednodušiť pomocou elif if meno == "Peter": print("Si vysoký vedúci") elif meno == "Ado": print("Si široký vedúci") elif meno == "Patrik": print("Si bystrozraký vedúci") else: print("Nie si vedúci") # Cykly: for i in range(1, 11): # cyklus od 1 po 10 print(i) for i in range(1, 11, 2): # ako predtým, ale vypisujem iba každé druhé print(i) for i in range(10): # aj tento cyklus vypíše od jedna po 10, lebo v printe je +1 print(i+1)

Zoznamy

# Najjednoduchsi priklad - prazdny zoznam x = [] # Mozeme priamo zadat prvky y = [2, 7, 42, 5, 47] # Alebo mozeme vytvorit zoznam cez range z = list(range(1, 11)) # .split() nam rozdeli string na zoznam meno = input().split() # Cez prvky zoznamu mozeme prejst cyklom for m in meno: print(m) # K prvkom pristupujeme cez indexy, cislujeme od 0 print(meno[1]) # vrati druhy prvok print(meno[-1]) # zaporne indexy idu od konca zoznamu # Samozrejme, prvky mozeme aj prepisovat meno[0] = "Ferko" # A vsetko dokopy: print("Ahoj " + input().split()[1]) # Mozeme zistit pocet prvkov v zozname len(meno) # Ak chceme ziskat niekolko prvkov zo zoznamu x = list(range(10)) # Zoznam s cislami od 0 do 9 x[2:6] # Od 3. prvku (vratane) po 7. prvok, teda [2, 3, 4, 5] x[2:] # Od 3. prvku (vratane) po koniec zoznamu: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] x[:6] # Od zaciatku zoznamu po 7. prvok: [0, 1, 2, 3, 4, 5] # Prvky do zoznamu pridavame cez .append() x.append(47) # Vlozi 47 na koniec zoznamu x # Zoznam druhych mocnin cisel od 0 do 9: mocniny = [] for i in range(10): mocniny.append(i*i) # ... alebo jednoduchsie cez list comprehension: mocniny = [i*i for i in range(10)] # Pre expertov - do list comprehension mozeme pridat aj podmienku mocniny = [i*i for i in range(10) if i % 2 == 0] # Prvky zo zoznamu mozeme jednoducho "rozbalit" do premennych p = [1, 2, 3] a, b, c = p # a = 1, b = 2, c = 3

Funkcie

# Jednoducha funkcia def nazov(): print("Mozeme pokracovat") # Funkciu mozeme zavolat nazov() # Nezabudnut na zatvorky, inak sa nic nestane # Funkcia s argumentmi def ina_funkcia(a, b, c, d): pom = a + b + c + d # Pomocna premenna vo funkcii, plati len v tele funkcie print(pom) # Volanie funkcie s hodnotami ina_funkcia(1, 42, 3, 47) # Vracanie hodnot def spocitaj(a, b): return a + b # Vypocita a+b a vrati vysledok # S vratenou hodnotou mozeme dalej pracovat, napriklad vysledok = spocitaj(42, 5) print(vysledok+47) # Je mozne pouzit aj viac return-ov, funkcia skonci # pri dosiahnuti niektoreho z nich def spocitaj_special(a, b): if a % 2 == 0: return a + b return a * b # Funkcie mozu volat ine funkcie, a dokonca aj sami seba def vypis(text): print(text, end="") def akcia(c): if c == 1: vypis("ABC") # Volame inu funkciu if c == 2: vypis("A") akcia(1) # Volame sami seba

Rôzne

# Dvojrozmerne zoznamy - zoznam obsahujuci dalsie zoznamy p = [ [1, 2, 3], [4, 5, 6], ] # Pristup k prvkom p[0] # Prvy zoznam, teda [1, 2, 3] p[0][1] # Druhy prvok v prvom zozname, teda 2 # Nacitavanie zo vstupu m = [] # Vytvorime prazdny zoznam for i in range(3): # Budeme nacitavat 3 riadky riadok = input().split() # Nacitame riadok a rozdelime na zoznam m.append(riadok) # Pridame do m
# S retazcami je mozne pracovat ako s polami pozdrav = "Ahoj JeSko!" pozdrav[5] # Sieste pismeno, teda 'J' pozdrav[5:10] # Sieste az desiate pismeno: 'JeSko' # Postupne vypise vsetky pismena v retazci for c in pozdrav: print("Pismeno " + c) # Retazce ale NIE JE mozne menit pozdrav[9] = "O" # Toto skonci s chybou
# Prikaz pass urobi nic pass # Mozme ho pouzit ak chceme ponechat telo funkcie/podmienky/cyklu... prazdne # (napr. ak ho chceme doplnit neskor, ale potrebujeme medzitym program spustit) def f(): pass if 5 < 10: pass else: print("Koniec sveta sa blizi")

Ako si to rozbehať doma

Pycharm (linux/windows)

  • Pycharm je praktický editor ktorý vám pomáha dopĺňať kód a farebne zvýrazňuje veci v kóde. Programy jednoducho spúšťaš v ňom.
  • Na windowse treba najprv nainštalovať python3, potom editor Pycharm (stačí free verzia, je viac než dostatočná). Na linuxe python stačí nainštalovať zo svojho package menežéra (napríklad apt install python3) a Pycharm po stiahnutí stačí rozbaliť a spustiť.
  • Dáme create project, alebo File/New/Project
  • V ľavom paneli vyberieme pure python.
  • Do location treba dať cestu k priečinku ktorý bude obsahovať projekt.
  • Pod project interpreter treba vybrať "existing interpreter". Treba tam zadať cestu k python3.exe, python3 alebo python.exe. (Podľa toho čo na systéme máte). (Hint: tlačidlo s troma bodkami.) Na windowse sa python bežne inštaluje do Program files, na linuxe /usr/bin/python3.
  • Po vytvorení projektu je možné pravým klikom na priečinok v ľavom paneli vytvoriť nový python file.
  • Ak chcem spustiť daný python file, kliknem naň pravým tlačidlom v ľavom paneli a ťuknem zelenú šípku. Ďalej už stačí používať zelenú šípku v hlavnom okne programu.

Inštalácia samotného pythonu

  • Ak si na Windowse, stiahni python3 a nainštaluj.
  • Ak si na Linuxe, použi package manager a nainštaluj balíček python3. Napríklad apt install python3.

Čas poslednej úpravy: 11. júl 2019 16:02