Letná škola programovania 2018

Program

9:00 - 12:00

Riešenie úloh na testovači.

10:00 - 11:00

Prednášky podľa rozvrhu.

12:00 - 13:30

Obed na internátoch.

13:30 - 16:30

Riešenie úloh na testovači.

13:30 - 16:00

Workshopy podľa rozvrhu

Na workshopy sa treba nahlásiť pomocou tohto formuláru.

Prednášky

Aktuálne riešené sady

Formulár zúčastnenia 10. deň

Rekurzia

Poznámky

Triedenie

Prezentácia

Min sort kód

Merge sort kód

Aby ste mohli ísť na ďalšie prednášky, treba vyriešiť úlohy Na telesnej výchove, Utrieď 1, Utrieď 2, Banková lúpež.

Halda

Kuchárka o halde

o Halde v C++

Ak máte otázky smerujte ich na Andreja. Úlohy povinné k absolvovaniu témy sú Halda, Zdravotné stredisko a O nemocnici. Pričom pri úlohe O nemocnici môžte používať už naprogramovanú haldu z C++.

Binárne vyhľadávacie stromy

Základy

Základná šablónka pre BST v C++ opravený link - predtým tam bol treap

Základná šablónka pre BST v Pythone

Pomôžu vám pri kódení povinných úloh.

Treap

Úvod k vyvažovaniu a treapom - Fajn úvod o vyvažovaní a o treapoch. Popisuje metódu, ktorú som označil ako ruskú.

Treap kód Túto metódu, ako robiť treap, som popisoval na prednáške detailnejšie. Stačí sí pozrieť metódy v kóde insert a delete.

Red-black tree

Vizualizácia

AVL tree

Vizualizácia

Nebojte sa pýtať a volať Romana.

Workshopy

Zoznam ľudí na workshop Machine learning

Zoznam ľudí na workshop Moderné C++

Zoznam ľudí na workshop Robotika 2

Materiály k Let's <React/>

Materiály k Data science toolbox

Materiály k Modernému C++

Odovzdávanie hráčov na Proboj

Dôležité odkazy

Prezenčka

Aby sme vedeli, kto tu ste a koľko ľudí ešte máme očakávať, radi by sme vás poprosili o vyplnenie prezenčky.

Čas poslednej úpravy: 18. júl 2018 14:06