Letná škola programovania 2018

Program

9:00 - 12:00

Riešenie úloh na testovači.

10:00 - 11:00

Prednášky podľa rozvrhu.

12:00 - 13:30

Obed na internátoch.

13:30 - 16:30

Riešenie úloh na testovači.

13:30 - 16:00

Workshopy podľa rozvrhu

Na workshopy sa treba nahlásiť pomocou tohto formuláru.

Prednášky

Aktuálne riešené sady

Formulár zúčastnenia 8. deň

Rekurzia

Poznámky

Triedenie

Prezentácia

Min sort kód

Merge sort kód

Aby ste mohli ísť na ďalšie prednášky, treba vyriešiť úlohy Na telesnej výchove, Utrieď 1, Utrieď 2, Banková lúpež.

Halda

Kuchárka o halde

o Halde v C++

Ak máte otázky smerujte ich na Andreja. Úlohy povinné k absolvovaniu témy sú Halda, Zdravotné stredisko a O nemocnici. Pričom pri úlohe O nemocnici môžte používať už naprogramovanú haldu z C++.

Workshopy

Prihlasovanie na workshop Machine learning od Exponei

Materiály k Let's <React/>

Materiály k Data science toolbox

Zoznam ľudí na workshop Let's <React/>

Zoznam ľudí na workshop Robotika 1

Zoznam ľudí na workshop Data science toolbox

Odovzdávanie hráčov na Proboj

Dôležité odkazy

Prezenčka

Aby sme vedeli, kto tu ste a koľko ľudí ešte máme očakávať, radi by sme vás poprosili o vyplnenie prezenčky.

Čas poslednej úpravy: 16. júl 2018 11:24